ви знаходитесь на:

Дозвіл на перебубання та работудрук

Іноземці, які планують легалізуватися в Польщі на підставі працевлаштування, мусять подати заяву про надання дозволу на тимчасове перебування та роботу.

 

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

У випадку дозволу на тимчасове перебування та роботу, крім основних документів, викладених на вкладці ТИМЧАСОВЕ ПЕРЕБУВАННЯ — ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ, іноземець також зобов'язаний подати:

- додаток № 1 до заяви;

Увага! Додаток мусить бути підписаний особою, уповноваженою представляти роботодавця (наприклад, відповідно до порядку представлення компанії, вказаного в KRS). Подання неправильно заповненого/підписаного додатка або відсутність додатку буде вважатися формальною невідповідністю;

- інформацію від старости за основним місцем виконання роботи іноземцем (за необхідності) разом із документами, що підтверджують виконання вимог роботодавця, викладених інформації від старости, що додається;

- документи, що підтверджують наявність медичної страховки або покриття страховою компанією витрат на лікування на території Польщі (наприклад, довідки з ZUS-ZUS RCA за останні 3 місяці разом з інформацією про відправлення та підтвердження);

- документи, що підтверджують наявність місця проживання в Польщі. Такими документами можуть бути, наприклад, договір оренди, підтвердження реєстрації за місцем проживання або бронь готелю.

- податкову декларацію, наприклад, PIT, що подається до податкового управління;

- довідку про відсутність заборгованості у сплаті податків.

Увага! Наведений вище перелік не може вважатися вичерпним. Пакет документів, необхідних для отримання дозволу на тимчасове перебування та роботу, може відрізнятися залежно від ситуації іноземця та управління, до якого іноземець звертається по отримання дозволу на тимчасове перебування.

 

ВІДМОВА У ПРИЙНЯТТІ ЗАЯВИ/ВИДАННІ ДОЗВОЛУ

Не кожний іноземець, який перебуває на території Польщі, може подати заяву про надання дозволу на перебування цього виду, навіть якщо він виконує свою роботу. Воєвода відмовляє в прийнятті заяви про надання дозволу на перебування і роботу, якщо іноземець:

  1. Працівник, відряджений для роботи в Польщі на певний час роботодавцем, зареєстрованим поза межами Польщі, – упродовж усього строку відрядження (у разі відрядження іноземець мусить подати заяву на дозвіл на тимчасове перебування у зв'язку з виконанням роботи іноземцем, відрядженим іноземним роботодавцем до Польщі);
  2. В'їхав до Польщі на підставі зобов'язань, передбачених міжнародними угодами про полегшення в'їзду та тимчасового перебування певних категорій фізичних осіб, які займаються обміном або інвестиціями;
  3. Здійснює підприємницьку діяльність в Польщі;
  4. Перебуває на території Республіки Польща у зв'язку з виконанням сезонних робіт;

 

Увага! Заява також не буде прийнята, якщо іноземець:

  1. Перебуває на території Польщі на підставі польської туристичної візи або візи, виданої у зв'язку з відвідуванням родичів або друзів;
  2. Перебуває на території Республіки Польща з туристичною метою або з метою відвідування родичів або друзів на підставі візи, виданої іншою державою-членом Шенгенської зони.

Увага! Воєвода відмовляє (після прийняття заяви) у наданні дозволу на тимчасове перебування та роботу не тільки в тому випадку, якщо іноземець не відповідає певним вимогам (наприклад, не задовольняє вимогам, викладеним в інформації від старости), але й коли їм не відповідає роботодавець (наприклад, воєвода може відмовити в наданні дозволу, якщо роботодавець не має фінансових коштів, ані джерел доходу, необхідних для виконання зобов'язань, передбачених дорученням роботи іноземцеві, або не здійснює фактичної підприємницької, сільськогосподарської або статутної діяльності, що вимагає доручення роботи іноземцеві в цей період, зокрема, призупинив діяльність або був виключений з відповідного реєстру або його діяльність перебуває в стадії ліквідації).

 

РІШЕННЯ ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПЕРЕБУВАННЯ ТА РОБОТУ

Рішення засвідчує право іноземця на перебування в Польщі та на працевлаштування в Польщі у конкретного роботодавця та на умовах, зазначених у ньому.

У рішення про надання дозволу на перебування і роботу вказуються дані роботодавця іноземця, посада, на якій іноземець має працювати, мінімальний розмір заробітної плати, яку може отримувати іноземець на цій посаді, режим роботи, вид договору, на підставі якого іноземець має виконувати роботу.

У разі, якщо іноземець планує працювати у декількох роботодавців, то в рішенні вказуються дані кількох роботодавців, а умови виконання роботи визначаються окремо для кожного роботодавця.

Увага! Якщо іноземець припиняє роботу у будь-якого з роботодавців, зазначених у рішенні, він повинен у письмовій формі повідомити про цей факт воєводу, який видав дозвіл на тимчасове перебування і роботу, упродовж 15 робочих днів з моменту завершення роботи. Якщо іноземець письмово повідомив воєводу про припинення роботи, то його дозвіл на тимчасове перебування та роботу не може бути анульований упродовж 30 днів з дня завершення роботи. Якщо впродовж 30 днів з моменту припинення роботи і повідомлення про цей факт іноземець не знайде нової роботи, то його дозвіл на тимчасове перебування та роботу може бути анульований, тобто стане недійсним.

Увага! Якщо іноземець звільнений від обов'язку мати в Польщі дозвіл на роботу, то в рішенні про надання дозволу на проживання та роботу роботодавець і умови виконання роботи не вказуються.

 

МОЖЛИВІСТЬ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ

За заявою іноземця в дозвіл на перебування та роботу в будь-який час можуть бути внесені зміни воєводою за місцем перебування іноземця, якщо іноземець планує виконувати роботу на інших умовах, ніж ті, що зазначені в рішенні. А зокрема:

- посади, на якій іноземець має виконувати роботу;

- мінімальної заробітної плати, яку може отримувати іноземець на цій посаді;

- режиму роботи;

- типу договору, на підставі якого іноземець має виконувати роботу.

 

Увага! Через внесення змін до рішення неможливо змінити роботодавця. Це означає, що якщо в рішенні на перебування та роботу вказується роботодавець (якщо іноземець звільняється від необхідності мати дозвіл на роботу, роботодавець не вказується), а іноземець хоче влаштуватися на роботу до іншого роботодавця, то він має подати заяву про надання нового дозволу на тимчасове перебування, а не про внесення до нього змін.

Увага! Зміна місця реєстрації або місця проживання, найменування або правової форми роботодавця, що доручає виконання роботи іноземцеві, або придбання компанії-роботодавця або її частини іншою компанією-роботодавцем або продаж компанії-роботодавця або її частини іншій компанії-роботодавцю не вимагають внесення змін або видання нового дозволу на тимчасове перебування та роботу. Цього також не вимагає укладення трудового договору замість цивільно-правового.

 

АНУЛЮВАННЯ

Дозвіл на перебування та роботу анулюється, крім стандартних випадків анулювання дозволу на тимчасове перебування, якщо:

1. Посада, зазначена в дозволі, була змінена або розмір заробітної плати був зменшений, а в дозвіл не були внесені зміни, або

2. Роботодавець, який доручає виконання роботи іноземцеві, не здійснює фактичної підприємницької, сільськогосподарської або статутної діяльності, зокрема, призупинив діяльність або був виключений з відповідного реєстру або його діяльність перебуває в стадії ліквідації.