close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Jesteś na:
Strona główna CÁC NGHIÊN CỨU Ở BA LAN

CÁC NGHIÊN CỨU Ở BA LANdrukuj

Giáo dục đại học có thể được thực hiện tại các trường đại học công lập và ngoài công lập, tức là tại các trường đại học tổng hợp, bách khoa, học viện và cao đẳng. Theo nguyên tắc, các trường đại học công lập được tài trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước và không thu học phí đối với các sinh viên học chính quy. Học đại học tại  trường tư nhân phải trả phí.

Danh sách các trường đại học và chi tiết liên hệ của các trường đại học Ba Lan có tại đây-> https://studia.pl/

Học đại học có thể được thực hiện theo chế độ chính quy hoặc không chính quy. Nói chung, các lớp học chính quy (còn được gọi là học ban ngày) được tổ chức hàng ngày trừ Thứ Bảy và Chủ Nhật. Ngược lại, trong đại học không chính quy (tại chức), cái gọi là các cuộc họp bổ túc được tổ chức vào các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật nhiều lần trong học kỳ. Thuật ngữ "đại học buổi tối" đề cập đến một hệ đại học không chính quy, nơi các lớp học được tổ chức từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ chiều đến tối. Đại học bổ túc và buổi tối phải bị mất phí ngay cả tại các trường đại học công lập.

Năm học bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 và kết thúc vào khoảng giữa tháng 6. Đại học được chia thành các học kỳ: học kỳ đông và học kỳ hè. Một học kỳ kéo dài khoảng 4-5 tháng. Sinh viên được tính cho mỗi môn học trong một học kỳ - trong thời gian được gọi là thời gian thi cử, họ phải vượt qua một kỳ thi hoặc đạt được tín chỉ. Điều kiện để được tiếp tục học là vượt qua học kỳ, tức là nhận được điểm tích cực trong tất cả các môn học mà sinh viên đã tham dự trong một học kỳ nhất định. Sau khi tốt nghiệp đại học, dành được công nhận (tức là nhận được ghi chú xác nhận đã vượt qua tất cả các kỳ thi và đạt các môn học theo yêu cầu của chương trình học), sau khi nộp luận văn tốt nghiệp (cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ) và thi đậu, trường đại học cấp cho sinh viên một chức danh nghề nghiệp (cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ).

Việc tổ chức và quá trình học cũng như các quyền và nghĩa vụ liên quan của sinh viên được quy định trong quy chế của đại học. Quy chế học tập của mỗi trường đại học là một trong những tài liệu cơ bản mà sinh viên nên tìm hiểu. Trong quy chế có bao gồm các quy định đảm bảo tiến trình chính xác của quá trình đào tạo, cũng như các quy tắc chung cho việc tổ chức học tập. Quy chế đại học cũng có sẵn trên trang web của các trường đại học. Cũng có thể làm quen với nó bằng cách liên hệ trực tiếp với trường đại học đã chọn.

"Hướng dẫn dành cho người nước ngoài về học tập và học đại học tại Ba Lan" do Phòng Cố vấn Pháp lý Khu vực xuất bản có tại đây->