ви знаходитесь на:
головна сторінка Безробіття

Безробіттядрук

НАДАННЯ СТАТУСУ БЕЗРОБІТНОГО

Подати заяву про надання статусу БЕЗРОБІТНОГО може особа, яка є:

 1.  
  1. громадянином країни-члена Європейського Союзу,
  2. громадянином країни Європейського економічного простору, що не належить до Європейського Союзу,
  3.  громадянином країни, яка не є стороною угоди про Європейський економічний простір, який може користуватись вільним пересуванням осіб на підставі угод, укладених цими країнами з Європейським Співтовариством та його державами-членами (тобто громадянином Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії або Швейцарії),
  4.  іноземцем, який:
 • має в Республіці Польща статус біженця,
 • має дозвіл на постійне проживання в Республіці Польща,
 • має дозвіл на проживання довготермінового резидента Європейського Союзу в Республіці Польща,
 • має дозвіл на тимчасове проживання в Республіці Польща, виданий у зв’язку з обставинами, про які йдеться в ст. 127 або підп. 3 п. 1 ст. 186 закону від 12 грудня 2013 р. «Про іноземців»  (Законод. Вісн., 2018 р., поз. 2094, 2399 ),
 • має дозвіл на тимчасове проживання, про який йдеться в пп. 1 або 1а ст. 114 або п. 1 ст. 126 закону від 12 грудня 2013 р. «Про іноземців» (Законод. Вісн., 2018 р., поз. 2094, 2399), або візу, видану з метою виконання роботи на території Республіки Польща і безпосередньо перед реєстрацією безробітним, постійно працював на території Республіки Польща протягом принаймні 6 місяців,
 • має згоду на перебування з гуманітарних міркувань або згоду на толерантне перебування в Республіці Польща,
 • користується тимчасовим захистом на території Республіки Польща,
 • користується додатковим захистом на території Республіки Польща;
 1.  іноземцем, що супроводжує на території Республіки Польща іноземця, який є:
 • громадянином країни-члена Європейського Союзу,
 • громадянином країни Європейського економічного простору, що не належить до Європейського Союзу,
 • громадянином країни, яка не є стороною угоди про Європейський економічний простір, який може користуватись вільним пересуванням осіб на підставі угод, укладених цими країнами з Європейським Співтовариством та його державами-членами (тобто громадянином Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії або Швейцарії),

- членом сімї згідно з  п. 4 ст. 2 закону від 14 липня 2006 р. «Про в'їзд на територію Республіки Польща, проживання та виїзд з цієї території громадян країн-членів Європейського Союзу та членів їх сімей» (Законод. Вісн., 2019 р., поз. 293),

 1. іноземцем, який, будучи членом сім'ї громадянина Польщі, отримав дозвіл на тимчасове проживання на території Республіки Польща або, який після подання заяви про надання дозволу на тимчасове проживання, дозволу на постійне проживання або дозволу на проживання довготермінового резидента  Європейського Союзу, проживає на території Республіки Польща на підставі підп. 2 п. 1 ст. 108 або підп. 2 п. 1 ст. 206 закону від 12 грудня 2013 р. «Про іноземців» (Законод. Вісн., 2018 р., поз. 2094, 2399) або на підставі штампа, розміщеного в проїзному документі, який підтверджує подання заяви про надання дозволу на проживання довготермінового резидента Європейського Союзу, якщо безпосередньо перед поданням заяви на надання дозволу на тимчасове проживання, дозволу на постійне проживання або дозволу на проживання довготермінового резидента Європейського Союзу він мав дозвіл на тимчасове проживання,

та

 1. не є працевлаштованою і не виконує жодної іншої оплачуваної праці, здатна і готова працювати повний робочий день за даною професією чи при виконанні службових обов’язків або іншої оплачуваної праці, або – якщо вона є інвалідом – здатна і готова працювати принаймні половину цього робочого часу, яка не навчається в школі, за винятком навчання у школах для дорослих або складання іспиту екстерном з програми навчання в цій школі, а також навчання в галузевій школі ІІ ступеню та в післяліцейній школі з денним або заочним навчанням, або у вищому навчальному закладі, де вона проходить навчання за нестаціонарною формою (заочно), яка зареєстрована у повітовому центрі зайнятості за місцем постійної або тимчасової прописки та шукає роботу або іншу оплачувану працю, якщо ця особа:
  1. має більше, ніж 18 років,
  2. має менше, ніж 60 років у випадку жінок або 65 років у випадку чоловіків,
  3. не набула права на пенсію за віком або пенсію з непрацездатності, пенсію для професійної перепідготовки (renta szkoleniowa), соціальну пенсію або пенсію у зв’язку з втратою годувальника в розмірі, що перевищує половину мінімальної заробітної плати, або після припинення трудових відносин, іншої оплачуваної праці, припинення несільськогосподарської діяльності, не отримує компенсацію для вчителів, допомогу до виходу на пенсію, виплати на реабілітацію (відновлення працездатності), допомоги за хворобою, материнської допомоги або виплати у розмірі материнської допомоги,
  4. не набула права на пенсію за віком або пенсію з непрацездатності, призначену іноземним органом з питань пенсійного забезпечення за віком або у зв’язку з непрацездатністю, у розмірі принаймні найнижчої пенсії за віком або пенсії з непрацездатності, згідно із  законом від 17 грудня 1998 р. «Про пенсії за віком, пенсії за інвалідністю та інші, виплачувані з Фонду соціального страхування» (Законод. Вісн., 2018 р., поз. 1270, з наст. змінами),
  5. не є власником або незалежним або залежним володарем сільськогосподарської нерухомості відповідно до закону від 23 квітня 1964 р. «Цивільний кодекс» (Законод. Вісн., 2019 р., поз. 1145, з наст. змінами), із площею сільськогосподарських угідь більшою, ніж 2 перерахункові гектари (ha przeliczeniowe) або Ви не підлягаєте державному пенсійному страхуванню (за віком або за інвалідністю), отриманому у зв’язку з постійною роботою,  як чоловік/дружина чи член домогосподарства селянського господарства з площею сільськогосподарських угідь більшою, ніж 2 перерахункові гектари,
  6. не отримує доходів, що підлягають оподаткуванню податком на прибуток, отримуваних зі спеціальних видів (підрозділів) сільськогосподарського виробництва, якщо лише дохід, отриманий із спеціальних видів (підрозділів) сільськогосподарського виробництва, підрахований для визначення податку на прибуток від фізичних осіб, не перевищує суми середнього доходу від праці в індивідуальних селянських господарствах, отриманого з 2-х перерахункових гектарів, встановленого Головою Головного статистичного управління Польщі на підставі положень про сільськогосподарський податок або не підлягає державному пенсійному страхуванню (за віком або за інвалідністю), за постійну роботу,  як чоловік/дружина або член домогосподарства в такому селянському господарстві,
  7. не подала заяву на внесення до реєстру суб’єктів господарської діяльності або, якщо:

- подала до Центрального обліку та інформації про господарську діяльність (CEIDG) заяву  про призупинення господарської діяльності, а час призупинення ще не закінчився, або

- ще не минув термін до дати початку господарської діяльності, вказаної у заяві про внесення до Центрального обліку та інформації про господарську діяльність,

 1. не є особою, що перебуває під тимчасовим арештом або не відбуває покарання у виді позбавлення волі, за винятком покарання у виді позбавлення волі, що відбувається поза в'язницею в системі електронного нагляду,
 2. не отримує щомісячного доходу в розмірі, що перевищує половину мінімальної заробітної плати, за винятком доходів, отриманих від процентів або інших доходів від коштів, розміщених на банківських рахунках,
 3. не отримує постійну допомогу відповідно до положень про соціальну допомогу,
 4. не отримує – на підставі положень про сімейні виплати – виплати за догляд за інвалідом (świadczenie pielęgnacyjne), спеціальної допомоги на догляд (zasiłek opiekuńczy) або доповнення до сімейної допомоги у зв’язку з самотнім вихованням дитини та втратою права на допомогу по безробіттю в результаті закінчення встановленого законом терміну її надання,
 5. не отримує після закінчення трудових відносин виплату на навчання (świadczeniу szkoleniowe), згідно з п. 6 ст. 70,
 6. не підлягає – згідно з окремими положеннями – обов’язковому соціальному страхуванню, за винятком соціального страхування фермерів,
 7. не отримує на підставі положень «Про встановлення та виплату допомоги для опікунів» допомоги для опікуна.

 

НАДАННЯ СТАТУСУ ОСОБИ, ЯКА ШУКАЄ РОБОТУ

Статус особи, яка шукає роботу, може отримати особа, яка є:

 1. громадянином:
 2. країни-члена Європейського Союзу,
 3. країни Європейського економічного простору, що не належить до Європейського Союзу,
 4. країни, яка не є стороною угоди про Європейський економічний простір, який може користуватись вільним пересуванням осіб на підставі угод, укладених цими країнами з Європейським Співтовариством та його державами-членами (тобто громадянином Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії або Швейцарії),
  1. іноземцем, який:
  2. має в Республіці Польща статус біженця,
  3. має дозвіл на постійне проживання в Республіці Польща,
  4. має дозвіл на проживання довготермінового резидента Європейського Союзу в Республіці Польща,
  5. має дозвіл на тимчасове проживання в Республіці Польща, виданий у зв’язку з обставинами, вказаними в ст. 127 або підп. 3 п. 1 ст. 186 закону від 12 грудня 2013 р. «Про іноземців» (Законод. Вісн., 2018 р., поз. 2094, 2399),
  6. має дозвіл на тимчасове проживання в Республіці Польща, виданий у зв’язку з обставинами, вказаними в ст. 144, п. 1 ст. 151, п. 1 ст. 151b, п. 1 ст. 159, ст. 160, ст. 161, п. 1 ст. 161b, ст. 176, підп. 1, 2, 4, 5, і 7 п. 1 ст. 186 або ст. 187 закону «Про іноземців» від 12 грудня 2013 р. (Законод. Вісн., 2018 р., поз. 2094, 2399) або має національну польську візу, видану для проходження навчання першого ступеня (бакалавр), навчання другого ступеня (спеціаліст) або єдиного магістерського навчання або навчання на аспірантському рівні з анотацією "студент" або національну польську візу, видану для проведення науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт,
  7. має дозвіл на тимчасове проживання, про який йдеться в пп. 1 або 1a ст. 114 або п. 1 ст. 126 закону від 12 грудня 2013 р. «Про іноземців»  (Законод. Вісн., 2018 р., поз. 2094, 2399), або візу, видану з метою виконання роботи на території Республіки Польща,
  8. має в Республіці Польща візу,  видану для цілей, вказаних у підп. 5а п. 1 ст. 60 закону від 12 грудня 2013 р. «Про іноземців» (Законод. Вісн., 2018 р., поз. 2094, 2399), або дозвіл на тимчасове проживання, про який йдеться в ст. 185a закону від 12 грудня 2013 р. «Про іноземців» (Законод. Вісн., 2018 р., поз. 2094, 2399), або перебуває на території Республіки Польща в рамках безвізового режиму у зв'язку із заявою, внесеною до реєстру заяв, про які йдеться в підп. 1 п. 1 ст. 88p,
  9. має згоду на перебування з гуманітарних міркувань або згоду на толерантне перебування в Республіці Польща,
  10. користується тимчасовим захистом на території Республіки Польща,
  11. подав заяву в Республіці Польща про надання міжнародного захисту та є чоловіком/дружиною, від імені якого(ї) подано заяву про надання міжнародного захисту, який має посвідчення, видане на підставі ст. 35 закону від 13 червня 2003 р. «Про надання іноземцям захисту на території Республіки Польща» (Законод. Вісн., 2019 р., поз. 1666 з наст. зм.),
  12. отримав додатковий захист на території Республіки Польща;
  13. є членом сім’ї громадянина Польщі;
   1. іноземцем, що супроводжує на території Республіки Польща іноземця, який є громадянином:
   2. країни-члена Європейського Союзу,
   3. країни Європейського економічного простору, що не належить до Європейського Союзу,
   4. країни, яка не є стороною угоди про Європейський економічний простір, який може користуватись вільним пересуванням осіб на підставі угод, укладених цими країнами з Європейським Співтовариством та його державами-членами (тобто громадянином Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії або Швейцарії),

- є членом сімї згідно з п. 4 ст. 2 закону від 14 липня 2006 р. «Про в'їзд на територію Республіки Польща, проживання та виїзд з цієї території громадян країн-членів Європейського Союзу та членів їх сімей» (Законод. Вісн., 2019 р., поз. 293);

 

Зареєструватися як безробітна особа або особа, яка шукає роботу можна через веб-сайт praca.gov.pl.

Для цього необхідно створити обліковий запис користувача на веб-сайті praca.gov.pl та так званий довірений профіль (profil zaufany).