close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Czy informacje zawarte na stronie są przydatne?

Jakich informacji Pan/Pani poszukiwał/a?

Jesteś na:
Strona główna ადამიანით ვაჭრობა ადამიანებით ვაჭრობის მცირეწლოვანი მსხვერპლი

ადამიანებით ვაჭრობის მცირეწლოვანი მსხვერპლიdrukuj

ადამიანებით ვაჭრობის მცირეწლოვანი მსხვერპლი

ტრეფიკინგის მცირეწლოვანი მსხვერპლი, ანუ 18 წლამდე ასაკის პირი შედის ტრეფიკინგის მსხვერპლის / მოწმის მხარდაჭერისა და დაცვის პროგრამაში, რომელსაც ახორციელებს KCIK.

თუ ადამიანით ვაჭრობის/ტრეფიკინგის არასრულწლოვანი პირი პოლონეთში იმყოფება თანმხლები პირის გარეშე, მეურვეობის სასამართლოს გამოაქვს გადაწყვეტილება სპეციალური მეურვეობის საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოსათავსებლად, რომლის განმავლობაში ტრეფიკინგის არასრულწლოვანი მსხვერპლის ან მინდობით აღმზრდელობით ოჯახში დანიშნება კანონიერი წარმომადგენელი, ან პრობაციის ოფიცერი.

პრობაციის ოფიცერი წარმოადგენს ბავშვს სამეურვეო სასამართლოს წინაშე და სხვა სამართალწარმოებებში, მაგალითად, პოლონეთში ყოფნის ლეგალიზაციასთან ან სამშობლოში მისი დაბრუნების ორგანიზებასთან დაკავშირებულ საკითხებში (იმ პირობით, რომ ეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესებში შედის და თუ პროცედურა იძლევა ამ ქვეყანაში უსაფრთხო დაბრუნების შესაძლებლობას).

 

 

 

 

 

 

 

ადამიანთა ვაჭრობის მსხვერპლთა სამხარეო საინტერვენციო-კონსულტაციური ცენტრი (KCIK)

 

email: info@kcik.pl

ტელl: (+48) 22 628 01 20

ნდობის ტელეფონი: +48 22 628 99 99* (დახმარება, კონსულტაცია)

 

ინტერვენცია გადაუდებელ შემთხვევებში წარმოებულია 24 საათის განმავლობაში: +48 605-687-750

 

დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია KICK ვებ-გვერდზე: ->