close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Jesteś na:

波兰的电信drukuj

波兰的电话通讯

手机

在波兰可以使用后付费或预付费电话。

对于那些不能或不想与运营商签订合同的人来说,预付费电话是一个很好的解决方式,他们需要电话来与他人保持联系,而不是长时间聊天。要使用预付费方式先需要购买一部手机和一个启动组合(在电信门市里有售,但通常书报摊就可买到),然后通过拨打第一通电话来激活。外国人在购买手机和预付费卡时,不需要出示任何证件。至少在运营商指定的时间段内(如每月或每三个月,时间长短取决于充值金额)必须为卡充值,如果可用额度用完,则充值频率更高。

后付费电话的好处是,只要你付了话费,就不会像预付费电话那样额度用完无法打电话,缺点是必须签订至少12个月的合同(或者更长的时间,通常是在月租套餐中搭选好的手机时),且必须每个月支付账单。要使用后付费服务必须与运营商签订合同,如此一来,外国人必须到运营商的门市,并出示一套文件,通常包括:护照、居留卡、工作许可、有效的信用卡或当前的手机或电话账单等,外国大学生也可能被要求出示学生证。

注意:持有居留卡的外国人不能与运营商签订超过居留卡有效期的合同。

持签证在波兰停留的外国人只能拥有一部预付费电话。

波兰有几家最普及的移动电话运营商,供应详情可在网站上查询:

T-Mobile

Orange Polska

Play

Plus

值得注意的是:同一运营商网络内通话通常比较便宜。有时运营商提供网内免费通话。所以,亲朋好友最好使用同一个供应商的服务。

互联网

家里使用的互联网平均费用是每月50到100兹罗提之间。在这种情况下,必须与供应商签订合同(通常至少12个月)。通常供应商会提供套餐服务:互联网+有线电视。

各省不同供应商的上网费用比较参见这里

Wi-Fi网络在波兰越来越普及,在城市里往往可以免费使用这种网络,但要使用就需要带着自己的笔记本电脑/可上网手机与/平板电脑到此处,可接入Wi-Fi的区域称为热点。

在波兰也可以使用网吧,网吧是一个可以使用电脑上网的地方。