close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Jesteś na:
Strona główna 學習 波兰文凭在海外的认证

波兰文凭在海外的认证drukuj

目前已与波兰签署教育承认协议的国家名单参见这里

关于未与波兰签署教育承认协议的其他国家,请与每个国家的ENIC/NARIC(欧洲信息中心网络/国家学术承认信息中心)联系,其名单参见这里

除了文凭本身承认外,还可以取得国外对特定专业资格的承认。然而,这种可能性仅限于欧盟、欧洲经济区和瑞士联邦的成员国,以及这些国家定义为受管制职业的专业。更多相关信息参见这里:www.gov.pl/web/nauka/uznawanie-kwalifikacji-zawodowych-1