close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Jesteś na:
Strona główna 失業 授予求职者身份

授予求职者身份drukuj

授予求职者身份

以下列出人员可获得求职者身份:

 1. 以下地区公民:
  1. 欧盟成员国。
  2. 非欧洲联盟成员国的欧洲经济区国家。
  3. 非欧洲经济区协定缔约国的国家,根据这些国家与欧洲共同体及其成员国缔结的协定,这些国家的人员可享有移动自由(即冰岛、列支敦士登、挪威或瑞士的国民)。
 2. 外国人:
  1. 在波兰共和国获得难民身份。
  2. 持有波兰共和国的永久居留许可。
  3. 在波兰共和国持有欧盟定居许可。
  4. 在波兰共和国持有因20131212日施行的外国人法第127条或第186条第1款第3项所述情况而获得的临时居留许可(2018年法律公报,文号20942399
  5.  根据20131212日外国人法(2018年法律公报,文号20942399第144条、第151条第1款、第151b条第1款、第159条第1款、第160条、第161条、第161b条第1款、第176条、第186条第1、2、4、5或7款或第187条所述情况而在波兰共和国持有临时居留许可,或持有国家签证以接受学士课程、硕士课程或一贯制硕士课程和博士班课程者,或持加注「大学生」字样的国家签证以进行学术研究或开发工作的人。
  6. 持有20131212日外国人法(2018年法律公报,文号20942399第114第1款或1a款或第126条第1款所述的临时居留许可或为在波兰共和国境内从事工作所发的签证。
  7. 在波兰共和国持有20131212日施行的外国人法(2018年法律公报,文号20942399第60条第1款第5a项所述目的的签证,或2013年1212日施行的外国人法(2018年法律公报,文号20942399第185a条所提及的临时居留许可,或根据第88p条第1款第1项提及的登记申请而获免签证制度在波兰共和国境内停留。
  8. 在波兰共和国持有因人道主义原因或容忍居留所发的许可。
  9. 在波兰共和国享有临时保护。
  10. 在波兰共和国申请国际保护的申请人和代表其申请国际保护的配偶,其持有根据2003年6月13日关于向波兰共和国境内的外国人提供保护的条例(2019年法律公报,文号1666及后来修正)第35条规定签发的证明。
  11. 在波兰共和国获得辅助保护。
  12. 为波兰公民的家属。
 3. 外国人在波兰共和国境内所陪同的外国人为以下国家公民:
  1. 欧盟成员国。
  2. 非欧盟成员国的欧洲经济区国家。
  3. 非《欧洲经济区协定》缔约国的国家,根据这些国家与欧洲共同体及其成员国缔结的协定,这些国家的人员可享有移动自由(即冰岛、列支敦士登、挪威或瑞士的国民)。

- 作为2006年7月14日关于欧洲成员国国民及其家属入境、居住和离开波兰共和国领土法第2条第4款规定意义上的家属(2019年法律公报,文号293)。

 

可以通过网站praca.gov.pl登记为失业者或求职者。

为此,您需要在praca.gov.pl网站上创建用户账户,并设立可信的配置文件