close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Jesteś na:
Strona główna 波兰的经济活动形式 基本信息 – 波兰的经济活动形式

基本信息 – 波兰的经济活动形式drukuj

原则上,波兰的经济活动可在向经济活动和信息中央登记处提出申请之日或在国家法院登记处的企业家登记处登记之后开始。

波兰法律规定了以下形式的经济活动:

- 个人经营经济活动(自营业);

- 民事伙伴关系

- 普通合伙制

- 有限合伙企业

- 有限合股企业

- 伙伴关系

- 有限责任公司

- 股份公司

 

最受欢迎的经营活动形式包括个人经营经济活动和有限责任公司。

外国企业家可以在波兰从事以下活动:

 

- 在其所在地国从事经济活动相同范围的分公司

- 允许外国企业家在其广告和宣传范围内进行经济活动的代表处

关于在波兰设立和开展特定形式的经济活动的详细信息参见这里:https://www.biznes.gov.pl/pl