close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Jesteś na:
Strona główna 波蘭公民的配偶居留合法化 基於婚姻獲得公民身份

基於婚姻獲得公民身份drukuj

在婚姻基础上取得的波兰公民身份

与波兰公民结婚的外国人无法自动获得波兰公民身份。

需要符合的条件

在以下情况下,外国人可以申请波兰公民身份:

- 根据永久居留许可、欧盟定居许可或永久居留权,在波兰共和国境内连续居住2年以上。

- 与波兰公民结婚3年以上。

注意!外国人无论是否符合上述要求,都可以向波兰总统申请公民身份授予。

注意!如果外国人为波兰公民的承认申请是在该外国人的波兰公民身份授予程序进行期间提交,则其波兰公民身份承认的程序将被中止。

关于获得公民身份可能性的详细信息参见 《波兰公民身份 标签。