close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Jesteś na:

波兰的婚礼类型drukuj

波兰的婚礼类型

在波兰,婚礼可以在以下地点举行:

- 民事登记局(USC)- 就是所谓的公证婚礼。

- 圣堂(如教堂、东正教教堂)。

在波兰,某些宗教(包括罗马天主教会)仪式举行婚礼可以得到民事登记处局的承认和登记,而不需要举行公证婚礼,这就是所谓的协定婚礼。

在民事登记局结婚

在民事登记局(USC)举行公证婚礼时,必须向登记局主任提交以下文件:

- 打算结婚者带照片的身份证件。

-上述人员的出生证复印件; 如果副本是用外语编写的,则必须附上由司法部或波兰共和国领事网站上公布的宣誓译员名单中的宣誓译员之一将文件翻译成波兰文。

- 已经结过婚的人应附上婚姻终止或无效的证明文件。

- 此外,外国人还需提交其原籍国出具的关于其结婚能力的证明,以及该文件的波兰语宣誓翻译(该文件证明该人可以根据其原籍国的法律在波兰结婚。要获得此文件,应向其原籍国的有关当局提出申请。)

如果外国人无法提交这样的文件(例如,其国家不发给这样的文件),则可以提交免除提交这样文件的义务的决定。经外国人申请后,地区法院以非讼程序的方式作出这种决定。

非讼程序是指这种程序与在法院提起诉讼的程序无关。要获得关于免除提交上述文件的义务的决定,关系人应向其居住地的主管地区法院提出申请,并请求免除向民事登记局提交文件的义务,申请书中应说明该人无法在其本国获得有关文件的原因。

- 在登记局或公证结婚处柜台支付印花税或银行转账的证明,金额为84兹罗提。

注意:仪式可以在办公室内或或办公室外举行,地点由新人选择。如果要求在办公室外举行婚礼,则要收取额外费用,金额为1 000兹罗提。

关于在民事登记局结婚的详细信息参见这里:

https://www.gov.pl/web/gov/wez-slub-cywilny.

协定婚礼

如果是协定婚礼,应向圣堂提交特定教会或宗教协会要求的结婚文件(如洗礼证书、婚前教育完成证明、家庭咨询中心的咨询证明等),以及民事登记局出具的不存在拒绝结婚情况的证明,要获得这种证书,应到当事人一方居住地的民事登记局,并提交下列文件:

- 打算结婚者的带照片身份证件。

- 上述人员的出生证复印件; 如果副本是用外语编写的,则必须附上由司法部或波兰共和国领事网站上公布的宣誓译员名单中的宣誓译员之一将文件翻译成波兰文。

- 已经结过婚的人应附上婚姻终止或无效的证明文件。

- 此外,外国人还需提交其原籍国出具的关于其结婚能力的证明,以及该文件的波兰语宣誓翻译(该文件证明该人可以根据其原籍国的法律在波兰结婚。要获得此文件,应向其原籍国的有关当局提出申请)。如果外国人无法提交这样的文件(例如,其国家不发给这样的文件),则可以提交免除提交这样文件的义务的决定。经外国人申请后,地区法院以非讼程序的方式作出这种决定。

- 不存在排除结婚情况的书面保证。

- 在发给结婚证书的登记局或柜台支付印花税或银行转账证明,金额为84兹罗提。

神父必须在结婚之日起5天内向结婚地点的民事登记局递交一份由他、新娘和新郎以及证人填写并签字的证书,以发给结婚证书。

通常在结婚之日起2周内,可到民事登记局领取结婚证的简本。夫妻一方持身份证即可申请发给副本。

关于协定婚礼的详细信息参见这里:https://www.gov.pl/web/gov/wez-slub-wyznaniowy.