close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Jesteś na:
Strona główna 波蘭公民 拥有或丧失波兰公民身份的证明

拥有或丧失波兰公民身份的证明drukuj

任何拥有或曾经拥有波兰公民身份的人都可以在任何时候申请拥有或失去波兰公民身份的证明。

程序

申请书应向波兰居住地或最后居住地的主管省长提交,如果没有,则向马佐夫舍省长提交。

如果外国人居住在国外,则可通过其居住地的主管波兰领事提交申请。

注意!根据法律规定,有关人士必须提供数据、信息和文件,以便确定拥有(或不拥有)波兰公民身份的事实和法律地位。

申请书表格和所需文件的其他信息参见https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/potwierdzenie-posiadania-lub-utraty-obywatelstwa-polskiego

费用

拥有或丧失波兰公民身份证明的决定的印花税为58兹罗提。

申诉程序

对省长的决定提出的申诉可在作出否定决定之日起14天内通过省长向内政部长提出。