close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Jesteś na:
Strona główna 波蘭公民 公民身份授予

公民身份授予drukuj

公民身份授予

波兰公民身份由波兰共和国总统授予,总统的决定不受任何条件的限制,外国人应符合这些条件才能获得波兰公民身份。此意味着总统可以授予任何外国人波兰公民身份,无论其在波兰住了多久。

注意!波兰共和国总统以决定的形式授予或拒绝授予波兰公民身份,该决定无需说明理由,也不得申诉。,《行政诉讼法》的规定不适用在授予波兰公民身份的情况,但信件送达的规定除外。

程序

波兰公民身份授予是应外国人申请进行的。在波兰合法居住者应通过有关人士居住地的主管省长向总统提出波兰公民身份授予的申请(但有一些限制,如下所述)。如果外国人居住在国外,应通过主管领事提交申请。

注意!如果外国人持签证或因免签证制度在波兰停留,只能通过永久居住地的主管波兰领事提交申请。

申请书应亲自或以信函方式提交。以外文发出的文件应与由宣誓翻译或波兰领事作成的波兰文译本一起提交。

波兰公民身份授予的申请以及关于程序的其他信息可在此查阅https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/nadanie-obywatelstwa。  

值得注意! 由总统授予公民身份的程序可能需要很长时间,因为不需要立即审理(行政诉讼法的规定在此不适用),就像波兰公民身份承认的程序一样。申请公民身份授予者必须为其申请提出理由,说明应授予波兰公民身份的重要原因。