close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Jesteś na:
Strona główna 波蘭公民 获得波兰国籍的方式。

获得波兰国籍的方式。drukuj

获得波兰国籍的方式。

下列情况下可获得波兰国籍:

- 法律效力。

- 被授予波兰国籍。

- 被承认具波兰国籍。

- 恢复波兰国籍。

双重国籍

波兰公民可以同时拥有波兰国籍和其他国家国籍

拥有波兰和其他国家双重国籍者,其对波兰的权利与义务与只有波兰国籍的人相同。此意味着,该人不能在波兰当局面前引用其他国家的公民身份和该身份所产生的具有法律效力的权利和义务。

寻求承认、授予或恢复波兰国籍的人不必放弃其先前的公民身份。

在申请波兰国籍的程序开始之前,还应该了解申请人的母国如何规范双重国籍问题。有些国家不承认双重国籍,获得其他国家国籍者可能会自动失去先前的国籍。因此,建议咨询一下波兰和外国人原籍国这两个国家的双重国籍规定。

丧失国籍

失去波兰国籍的唯一办法就是放弃波兰国籍,国家本身不能取消个人的国籍。波兰公民只有提出申请放弃波兰国籍,并经总统同意后才丧失波兰国籍。

放弃波兰国籍的申请应亲自提出,或通过省长或领事以信函形式提出(带有官方认证的签名)。

在波兰共和国总统发布决定之日起30天后即丧失波兰公民身份,除非总统在决定中指定较短的期限。