close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Jesteś na:

波兰裔drukuj

谁被视为波兰裔?

声明拥有波兰国籍并符合以下所有条件的人被视为波兰裔:

1. 父母或祖父母中至少有一人是波兰籍,或者曾祖父母均为波兰籍。

2. 通过对波兰语、传统和习俗的保留来证明与波兰的强烈关联。

如果申请人的父母、祖父母中的至少一位或曾祖父母双方能确认与自己属于波兰裔,尤其是通过对波兰传统和习俗的保留来确认,则视为符合第1点所述条件。

如何让波兰裔外国人的居留合法化?

波兰裔的外国人能通过以下方式使其在波兰的居留合法化:

1. 以波兰裔基础申请波兰人卡。

2. 以波兰裔为基础申请永久居留证。

3. 根据有效的「波兰人卡」申请永久居留证。

波兰卡的发给并不意味赋予外国人波兰公民身份、在波兰定居的权利或无签证下穿越波兰边境的权利。持有「波兰人卡」的外国人可免费获得长期居留签证,并可多次穿越波兰边境。

以波兰裔为基础申请波兰人卡的程序参见:ttp://www.migrant.info.pl/karta_polaka.html

经确认为波兰裔者可以在波兰永久定居,此意味该人可以申请永久居留许可。以波兰裔为基础申请永久居留许可者还应出示其为波兰裔的文件,以下可参阅这些文件。为了核实是否为波兰裔,该名外国人有可能会被要求到省办事处进行面谈。面谈期间省政府的代表可能会提问各种问题,以确认该外国人与波兰的关联。以下提供关于此类面谈的更多信息。

哪些文件可确认是否为波兰裔?

可证明为波兰裔的文件和证据包含以下各项:

- 波兰身份证。

- 公民身份记录或其副本。

- 洗礼证书。

- 学校毕业证书。

- 证实与波兰关联的文件。

- 证实在波兰军队服兵役的文件。

- 证明被驱逐出境或监禁的文件,其中注明为波兰裔。

- 有关被驱逐出境者的康复文件,其中注明此人为波兰裔。

- 包含持有人为波兰籍等信息的外国身份证

- 海外波兰人组织开具的证明,确认积极参与与波兰语言和文化相关活动或波兰少数民族的活动。

- 根据《遣返原国法》等规定作出的关于波兰裔的最终决定

在哪里可以获得波兰裔的证明文件?

波兰裔的证明文件可在以下档案中取得:

 

1) 华沙中央历史档案馆

地址:Warszawa, ulica Długa 7

总机:22 831 54 91 或 22 635 45 32 (33)

电子邮件:sekretariat@agad.gov.pl

http://www.agad.archiwa.gov.pl

 

2) 比亚韦斯托克的国家档案馆

地址:Białystok, ul. Rynek Kościuszki 4,

电话:+48 85 743 56 03

www.bialystok.ap.gov.pl

sekretariat_ap@bialystok.ap.gov.pl

 

3)  罗兹民事登记机构的档案

(保存1947至1952年期间法院诉讼中复制的公民身份记录)

地址:Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 100, Łódź

电话:+42 638 53 03

4) 教会档案

 

教会档案的名单参见这里:www.agad.archiwa.gov.pl

也可以在外国人原籍国的相关档案馆或国家机构获得波兰裔证明文件。

查访国家档案馆或教会档案前都应该先收集妥所有可用的资料和文件,所拥有的复印件、摘录件和影印件都很重要,即使已损坏、难以阅读或无法辨认。在档案管理员的帮助下,你可以尝试将其复原并从中取得信息,这将有助于搜索的开始。在http://www.archiwa.gov.pl/网站的《家谱 》栏目中提供有关家谱研究的各种来源清单(该网站有波兰语和英语版本)。