ви знаходитесь на:
головна сторінка Робота в Польщі

Робота в Польщідрук

КОЛИ РОБОТОДАВЕЦЬ МОЖЕ НАЙНЯТИ ІНОЗЕМЦЯ БЕЗ ДОЗВОЛУ НА РОБОТУ

Роботодавець може найняти іноземця без необхідності отримання додаткових документів (у тому числі без необхідності отримання дозволу на роботу), якщо іноземець:

- має статус біженця в Польщі;

- йому було надано додатковий захист у Польщі;

- має посвідку на проживання, видану владою РП;

- має посвідку на проживання довгострокового резидента ЄС, видану владою РП;

- має дозвіл на перебування з гуманітарних міркувань;

- має дозвіл на толерантне перебування в Республіці Польща;

- користується тимчасовим захистом у Польщі;

- має дійсну довідку, видану Управлінням у справах іноземців згідно із заявою іноземця, який клопоче про надання на міжнародного захисту;

- є громадянином держави-члена Європейського Союзу /ЄЕЗ/ Швейцарської Конфедерації або знаходиться в супроводу на території Польський в якості члена родини;

Увага! У цьому випадку визначення члена родини відрізняється від визначення члена родини іноземця, про що йдеться в законі «Про іноземців». З більш детальною інформацією можна ознайомитися у вкладці ПЕРЕБУВАННЯ В ПОЛЬЩІ ЧЛЕНІВ СІМ'Ї ГРОМАДЯНИНА ЄС. Важливо відзначити, що тут йдеться про сам факт супроводу іноземця в Польщі. Можливість виконання роботи тут не обумовлена отриманням карти перебування члена сім'ї громадянина ЄС.

- це особа, у розумінні ст. 19 абз. 2-3 закону від 14 липня 2006 р. «Про в'їзд на територію Республіки Польща та про перебування та виїзд з цієї території громадян держав-членів Європейського Союзу та членів їх сімей»;

- має дозвіл на тимчасове проживання, про що йдеться у ст. 114 абз. 1 (тобто єдиний дозвіл на тимчасове проживання та роботу), ст. 126 (дозвіл на тимчасове перебування у разі виконання функцій у правлінні юридичної особи), ст. 127 (тобто Синя карта ЄС) або ст. 142 абз. 3 (дозвіл на тимчасове проживання з метою ведення бізнесу) закону від 12 грудня 2013 р. «Про іноземців»;

Увага! У пункті, описаному вище, працевлаштування іноземця можливе тільки на умовах, зазначених у відповідному дозволі на тимчасове проживання. Це означає, серед іншого, що якщо до роботодавця звернувся іноземець, який вже має дозвіл на тимчасове проживання і роботу, роботодавець повинен попросити іноземця представити дозвіл. У дозволі прописані умови видачі дозволу. Якщо в дозволі вказаний інший роботодавець, то в цьому випадку для працевлаштування іноземця буде потрібно отримати додаткові документи (напр., дозвіл на роботу). Якщо, навпаки, дозвіл було видано у зв'язку з виконанням роботи, але замість умов працевлаштування (включаючи ім'я роботодавця/посаду) зазначено підставу для звільнення іноземця від необхідності мати дозвіл на роботу, то можна найняти іноземця без отримання додаткових документів.

-перебуває на території Республіки Польща у зв'язку із використанням короткострокової мобільності працівника управлінського персоналу, фахівця або працівника, який проходить стажування в рамках переведення всередині підприємства на умовах, зазначених у ст. 139н повідомлення про намір іноземця використати короткострокову мобільність абз. 1 закону від 12 грудня 2013 р. «Про іноземців»;

- перебуває на території Республіки Польща у зв'язку із використанням короткострокової мобільності вченого на умовах, зазначених у ст. 156б допустимість короткострокової мобільності вченого абз. 1 закону від 12 грудня 2013 р. «Про іноземців»;

- проживає на території Республіки Польща у зв'язку із використанням студентської мобільності на умовах, зазначених у ст. 149б умови прийнятності мобільності студента на території РП абз. 1 закону від 12 грудня 2013 р. «Про іноземців».

 

ІНОЗЕМЦІ, ЗВІЛЬНЕНІ ВІД ОБОВ'ЯЗКУ МАТИ ДОЗВІЛ НА РОБОТУ

Від обов'язку мати дозвіл на роботу звільняються, зокрема, іноземці: 

- які мають дозвіл на тимчасове проживання, надане в Польщі у зв'язку із:

  • навчанням (ст. 144 закону «Про іноземців»);
  • іншими обставинами (ст. 186 абз. 1 п. 3, 4 або 7 закону «Про іноземців»);
  • з'єднанням з родиною (ст. 159 абз. 1 закону «Про іноземців»);
  • вступом у шлюб з громадянином Республіки Польща (ст. 158 абз. 1 п. 1 закону «Про іноземців») – важливим при цьому є факт перебування в шлюбі, який повинен перевірити роботодавець при прийомі на роботу та в часі продовження співпраці з іноземцем;

Увага! Для чоловіка/жінки громадянина Республіки Польща (на відміну від членів сім'ї громадян ЄС) виконання роботи без необхідності отримання дозволу на працевлаштування можливе тільки після видачі рішення про тимчасове перебування у зв'язку зі шлюбом з громадянином Республіки Польща.

- мають дійсну Карту Поляка;

- мають право на перебування і працевлаштування на території держави-члена Європейського Союзу або держави Європейської Економічної Зони, яка не є членом Європейського Союзу і Швейцарської Конфедерації, і найнятий роботодавцем, який має місцезнаходження на території цієї держави і тимчасово відряджений за місцем роботи з метою надання послуг на території Республіки Польща;

- щодо яких міжнародні або окремі угоди дозволяють виконувати роботи без необхідності мати дозвіл;

- іноземці, які проводять курси, беруть участь у професійному стажуванні, виконують функцію консультантів, є директором або такі, до яких застосовуються вимоги особливої кваліфікації та навичок в програмах, реалізованих в рамках діяльності Європейського Союзу або інших міжнародних програмах допомоги, а також на основі позик, взятих урядом Республіки Польща;

- викладачі іноземних мов, які працюють в дитячих садках, школах, установах, центрах, установах педагогічної освіти або коледжах, зазначених у правилах системи освіти, або на добровільних робочих місцях;

- члени збройних сил або цивільного персоналу, які працюють в міжнародних військових структурах, що знаходяться на території Республіки Польща або іноземці, відряджені для впровадження програм озброєння, реалізованих на підставі договорів, в яких Республіка Польща є стороною;

- постійні кореспонденти іноземних засобів масової інформації, яким була надана, на прохання головного редактора іноземної редакції або агентства, акредитація міністром закордонних справ, однак тільки в галузі професійної журналістської діяльності, здійснюваної на користь цієї редакції або агентства;

- які надають індивідуально або в групах художні послуги тривалістю до 30 днів у календарному році;

- які читають час від часу лекції, доповіді або презентації, що мають особливу наукову або художню цінність, до 30 днів у календарному році;

- які виконують роботи для суб'єкта, що знаходиться на території Республіки Польща, у зв'язку зі спортивними змаганнями, до 30 днів у календарному році;

- які виконують роботи у зв'язку зі спортивними заходами міжнародного класу, під керівництвом відповідної міжнародної спортивної організації;

- священики, члени орденів або інші особи, які виконують роботу у зв'язку із релігійною діяльністю, в церквах та спільнотах, міжцерковних релігійних і національних організаціях, статус яких регламентовано міжнародним договором, положеннями про ставлення держави до церкви або іншої релігійної групи, або які працюють на підставі внесення до реєстру костелів та інших релігійних організацій, їхніх юридичних суб’єктів або організаційних підрозділів, а також працюють в рамках виконання релігійних функцій в інших суб'єктах, на підставі скерування компетентним органом церкви або іншої релігійної групи або її юридичної особи;

- студенти денної форми навчання, які навчаються в Польщі, або учасники денної форми навчання у докторантурі, які навчаються в Польщі;

- студенти, які виконують роботу в рамках проходження професійних стажувань, на які вони скеровані організаціями, які є членами міжнародних студентських об'єднань;

- студенти, які виконують роботу в рамках співпраці державних служб зайнятості та їх іноземних партнерів, якщо необхідність доручення іноземцю виконання роботи підтверджується компетентним органом зайнятості;

- студенти вищих навчальних закладів або професійних навчальних закладів у державах-учасниках Європейського Союзу або державах Європейської Економічної Зони, що не входять до ЄС або Швейцарської Конфедерації, які виконують роботу в рамках професійної практики, передбаченої умовами навчання, або навчальною програмою, за умови отримання скерування на таку практику від вищого навчального закладу або професійної практики;

- учасники програм культурного або освітнього обміну, програм гуманітарної допомоги або розвитку або програм працевлаштування студентів на канікулах, організованих за погодженням із Міністром з питань праці;

- випускники польських середніх шкіл, польських ВУЗів з денною формою навчання або аспірантури з денною формою навчання, наукових інститутів Польської Академії Наук або науково-дослідних інститутів, які діють на основі положень про науково-дослідні інститути;

- науковці, що працюють у суб'єктах, зазначених у правилах науково-дослідних інститутів;

- делеговані на територію Республіки Польща іноземним роботодавцем, якщо вони зберігають місце постійного проживання за кордоном, на термін не більше 3 місяців у календарному році, з метою:

- виконання монтажних, ремонтних або консерваційних робіт, поставки технологічно повного обладнання, конструкцій, машин або іншого обладнання, якщо іноземний роботодавець є їх виробником,

- здійснення прийому замовлених пристроїв, машин, іншого обладнання або деталей, виготовлених польським підприємцем,

- навчання працівників польського роботодавця, який є одержувачем обладнання, конструкцій, машин або іншого обладнання, згаданого в літ. a, з точки зору його експлуатації або використання,

- монтажу і демонтажу виставкових стендів, а також догляду за ними, якщо експонентом є іноземний роботодавець, який делегує їх з цією метою;

- виконання робіт на користь послів Європарламенту у зв'язку із виконуваною функцією;

- на умовах, викладених у правових актах, виданих органами, створеними відповідно до Договору про асоціацію між Європейським економічним співтовариством (ЄЕС) і Турецькою Республікою, підписаним в Анкарі 12 вересня 1963 року («Офіційний журнал» ЄС Л 217 від 29.12.1964, стор. 3687; «Офіційний журнал» ЄС Польське спеціальне видання, розділ 11, т. 11, стор. 10)

 

Увага! У наведеному вище списку не вказані усі випадки, коли іноземці можуть виконувати роботу без отримання дозволу на роботу. У випадку сумнівів рекомендуємо звернутися в нашу гарячу лінію або проаналізувати закон «Про заохочення зайнятості та інститути ринку праці», а також розпорядження Міністра праці та соціальної політики від 21 квітня 2015 р. «Про випадки, коли доручення виконання роботи іноземцю на території Республіки Польща допустимо без необхідності отримання дозволу на роботу».

 

ГРОМАДЯНИ ВІРМЕНІЇ, БІЛОРУСІЇ, ГРУЗІЇ, МОЛДОВИ, РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТА УКРАЇНИ

Громадяни цих держав можуть бути звільнені від обов'язку мати дозвіл на працевлаштування на строк, що не перевищує 6 місяців протягом чергових 12 місяців, незалежно від кількості суб'єктів, які їм доручають виконання роботи, на підставі договору, укладеного в письмовій формі, якщо до прийняття на роботу іноземця Управління праці повіту, зареєструвало заяву цього суб’єкта про доручення виконання робіт іноземцю.

Детальну інформацію про заяви можна знайти в закладці ЗАЯВА ПРО ДОРУЧЕННЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ ІНОЗЕМЦЮ.