Czy informacje zawarte na stronie są przydatne?

Дозвіл на роботудрук

Що це таке дозвіл на роботу?

Дозвіл на роботу є документом, який дає право іноземцеві легально працювати в Польщі, за умови, що віза іноземця або дозвіл на тимчасове проживання дозволяють виконувати роботу в Польщі.

Іноземці, які перебувають в Польщі на підставі:

1)      візи, що видана в цілях:

 • туристичній
 • участі в процедурі розгляду справи про надання притулку в Польщі
 • користування з тимчасового захисту
 • приїзду з гуманітарних причин, у зв’язку з інтересом держави чи у зв’язку з міжнародними зобов’язаннями

2)      дозволу на тимчасове перебування, яке видане іноземцеві, який перебував в Польщі нелегально

не можуть працювати в Польщі навіть якщо будуть мати дозвіл на роботу. Для того щоб мати право працювати в Польщі, повинні вони клопотатись про візу на підставі роботи або про дозвіл на тимчасове перебування, видане у зв’язку з виконанням роботи.

В дозволі позначається дані суб`єкта, що доручає виконання роботи, посада іноземця, або тип роботи, яку іноземець повинен виконувати. Робота вважається законною тільки тоді, якщо іноземець виконує ту роботу, яка була вказана в дозволі.

 

Це означає, що коли іноземець хоче змінити роботу (тобто: роботодавця, або місце роботи, або галузь), в яких він працює, повинен отримати новий дозвіл. Проте, є деякі обставини, при яких дозвіл залишається дійсним, незважаючи на зміни в умовах його видання - більш детальна інформація тут.

 

Дозвіл діє протягом строку, на який його видано. Термін дії дозволу повинен знаходитися в документі.

 

Дозвіл на роботу потрібний, як для прийняття на роботу на підставі трудових договорів, так і на підставі цивільно-правових договорів - більш детальну інформацію про контракти можна отримати  тут.

 

Про дозвіл на роботу для іноземця клопотання розпочинає суб`єкт, який доручає роботу – ким є суб`єкт, який доручає виконання роботи? . У наступних розділах та особа, яка доручає роботу іноземцю називається «працедавець».

 

Дозвіл видає воєвода відповідно до місцезнаходження / місця проживання роботодавця.

Кому потрібний дозвіл на роботу?

Зайнятість на підставі дозволу на роботу може отримати іноземець, який не є громадянином країн ЄС, якщо він легально проживає в Польщі на основі:

 1. візи (існують винятки з цього принципу – інформації знаходяться тут );
 2. шенгенської візи, або іншого документу на перебування, виданого однією з держав шенгенської зони;
 3. дозволу на проживання на визначений час (існують винятки з цього принципу, про них можна дізнатися в дальшому тексті);
 4. в межах безвізового руху, оскільки положення договору не передбачають виконання роботи іноземцями (громадяни яких держав можуть приїжджати до Польщі в рамах безвізового руху?).

Хто в Польщі може працювати без дозволу на роботу?

Без дозволу на роботу в Польщі можуть працювати такі іноземці:

 

 1. отримали статус біженця в Польщі;
 2. отримали додаткову охорону в Польщі;
 3. отримали дозвіл на поселення в Польщі – що це таке?
 4. отримали в Польщі дозвіл на перебування довготермінового резидента Європейської спільноти, або в виняткових ситуаціях отримали такий дозвіл в іншій державі Європейської спільноти– що це таке?
 5. отримали згоду на умовне перебування в Польщі;
 6. підлягають тимчасовій охороні в Польщі;
 7. які є громадянами країни членів ЄС або держав ЄЕЗ(європейська економічна зона, польською EOG), або є членами сім`ї тих громадян;
 8. жертви торгівлі людьми, якщо дотримано відповідних умов – більше інформації на цю тему можна дізнатися тут.
 9. отримали дозвіл на визначений час в Польщі на підставі шлюбу з громадянином Польщі, або іноземцем, який отримав в Польщі статус біженця, додаткову охорону, дозвіл на поселення, дозвіл довготермінового резидента ЄС, дозвіл на умовне перебування та тимчасову охорону;
 10. іноземці, які внаслідок життєвих обставин – такої як смерть партнера (чоловіка, дружини) громадянина ЄС, або ж розлучення з громадянином ЄС - утримали право на перебування на підставі дозволу на проживання в Польщі;
 11. іноземці, які подали в строк повний комплект заяви на продовження дозволу на проживання на визначений час якщо безпосередньо перед поданням заяви мали право працювати без дозволу;
 12. володіють дійсною Картою поляка – що це таке?
 13. навчаються, беруть участь в професійних стажуваннях, виконують функції в програмах, що реалізуються в рамах діяльності ЄС, або інших міжнародних прогpамах допомоги;
 14. які є вчителями іноземних мов;
 15. які працюють до 30 днів упродовж календарного року як науковці, або творці;
 16. студенти денного навчання в вузах Польщі, які навчаються в Польщі на підставі візи в липні, серпні, вересні - що це таке денне навчання у вузі? ->
 17. студенти денного навчання у вузах в Польщі, які навчаються в Польщі на підставі дозволу на проживання, виданого з огляду на навчання, упродовж цілого року;
 18. випускники польських середніх шкіл, випускники денного навчання у вузах та навчання на докторську ступінь в польських вузах та науково-дослідних інститутах;
 19. мають права, відповідно до Угоди про заснування асоціації між Європейським економічним співтовариством і Туреччиною;
 20. які належать до інших груп, наприклад: вчителі іноземних мов, направлені на роботу в установах культури, члени збройних сил, постійні кореспонденти засобів масової інформації, спортсмени, духовенство.

Дозвіл на роботу також не вимагається у випадку іноземців делегованих на територію Польщі закордонним роботодавцем (якщо вони зберігають місце свого постійного проживання за кордоном) на термін, що не перевищує 3 місяців з метою: виконання монтажних робіт, технічного обслуговування і ремонту обладнання, якщо іноземний роботодавець є їх виробником; отримання замовленого обладнання, машин, споруд або іншого устаткування, виготовленого польським підприємством; навчання робітників польського роботодавця, який є одержувачем устаткування, споруд, машин та іншого обладнання в сфері його обслуговування або використання; монтажу та демонтажу виставкових стендів, догляд за ними, якщо їх виставляє закордоний роботодавець, який делегує їх з цією метою

Цей список містить загальні норми, що стосуються права на роботу без дозволу та звільняють від обов'язку отримання дозволу на роботу по окремих категоріях і групах іноземців.

 

Примітка: Щоби отримати більш детальну довідку потрібно звернутися до воєводського управління!

Коли видається дозвіл та види дозволів на роботу

Дозвіл на роботу вимагається у випадку, коли іноземець:

 1.  виконує роботу на підставі трудового договору, або цивільно-правових договорів з працедавцем, що проживає, або знаходиться в Польщі - у цьому випадку іноземець отримує дозвіл на роботу типу А;
 2. в зв`язку з виконанням функцій члена правління підприємства\товариства перебуває в Польщі в періоді, який перевищує в сумі 6 місяців упродовж наступних 12 місяців - іноземець отримує тоді дозвіл на роботу типу В;
 3. виконує роботу в іноземного працедавця i відряджений до Польщі на період довший ніж 30 днів в календарному році до відділу або установи іноземного працедавця - іноземець отримує тоді дозвіл на роботу типу С;
 4. виконує роботу в іноземного працедавця, який не має організованої діяльності в Польщі(установа праці, відділ) і є направлений до Польщі з метою реалізувати послугу на експорт, тобто тимчасову або одноразову послугу - іноземець отримує в такому випадку дозвіл на роботу типу D.
 5. дозвіл на роботу типу E зустрічається дуже рідко, стосується решти ситуацій, яких не вдається класифікувати згідно дозволів типу A-D.

Як отримати дозвіл на роботу?

Дозвіл на роботу видає воєвода, відповідний до місцезнаходження\проживання працедавця.

Адреси воєводських управлінь можна знайти тут.

 

Клопотання в справі отримання дозволу для іноземця виконує працедавець.

 

Документи, що додаються до заяви повинні бути представлені в оригіналі або офіційно підтверджені на відповідність з оригіналом (за винятком посвідчення особи і паспорт).
Документи іноземною мовою повинні бути переведені на польську мову присяжним перекладачем.

 

В ході розгляду відомство може запропонувати заявнику, тобто працедавцю, представити додаткові документи чи інформацію. Незалежно від типу дозволу, працедавець повинен представити:

 

 1. заяву на отримання дозволу на роботу для іноземця – формуляр заяви знаходиться тут
 2. копію документу для виїздів іноземця (паспорт), до якого відноситься ця заява (заповнені сторінки паспорта);
 3. копії документів які підтверджують дотримання іноземцем вимог, обов`язкових для виконання професії, до якої потрібні згода відповідного органу ( це має відношення до регульованих професій – що це таке регульовані професії?);
 4. якщо іноземець:
 •       упродовж 3-х років, що передують клопотанню на отримання дозволу на роботу, закінчив школу або університ в Польщі, в іншій державі Європейської економічної зони, або Швейцарської Конфедерації, або 
 •       упродовж 3-х років, що передують подачі клопотання проживає легально в Польщі – він повинен представити документи, які підтверджують дані обставини.

     5. виконання вимог, зазначених в окремих нормативних актах, необхідних для розгляду заяви;

     6. у випадку якщо роботодавець не подає заяви особисто - оригінал або повноваження або доручення представника працедавця.

 1. копія документу оплати гербового збору за видання дозволу, який містить наступні інформації:
 •       назву та місцезнаходження працедавці;
 •       чи працедавець провадить клопотання про отримання дозволу на роботу, чи про його продовження
 •       ім`я і прізвище іноземця, для якого ведеться розгляд справи на отримання дозволу на роботу.

Інші документи, які повинні бути представлені для отримання дозволу на роботу для іноземця, залежать від типу дозволу якого стосується ця процедура.

 

Дозвіл на роботу типу A

 

 •        в разі коли працедавець є:
  • юридичною особою (що це таке юридична особа?), потрібно представити витяг з Державного Судового Реєстру (KRS) (що це таке KRS?), копію реєстру господарської діяльності, або іншого відповідного реєстру (містить поточні дані на день подання заяви),
  • фізичною особою, потрібно представити копію внутрішнього паспорта, або копії заповнених сторінок з закордонного паспорта цієї особи;
  • товариство з обмеженою відповідальністю (ТзОВ) в організації, потрібно надати копію договору товариства – що це таке товариство з обмеженою відповідальністю?
  • відкрите акціонерне товариство в організації, потрібно представити копії нотаріальних актів про створення товариства – що це таке акціонерне товариство?

Примітка: розмір винагороди, яка буде вказана в договорі з іноземцем не може бути нижчим, ніж заробітна плата польських працівників, які виконують роботу рівнозначного типу, або на аналогічній посаді.

У разі працевлаштування іноземця згідно трудового договору на повний робочий день, оплата праці не повинна бути менше мінімального розміру зарплати – що це таке мінімальна зарплата?

 У разі, якщо роботодавець має намір найняти іноземця на інших засадах, ніж трудовий договір на повний робочий день, то розмір винагороди:

  • у випадку трудового договору на неповний робочий день, то повинен бути пропорційний до робочих годин, або
  • у разі цивільно-правових договорів повинна бути визначена пропорційно до строку виконання договірних зобов'язань - додаткова інформація про типи контрактів доступна тут.

 

Дозвіл на роботу типу B

 •       документи з відповідного реєстру, які підтверджують правовий статус, форму або характер діяльності, здійснюваної закордонним роботодавцем разом з нотаріальним перекладом документів на польську мову
 •       копію декларації про розмір отриманий доходів чи збитків, понесених суб’єктом, що доручає виконання роботи як платник податку від доходу від юридичних осіб в податковому році перед подачею внеску
 •       довідку про стан зайнятості у суб’єкта, який доручає виконання роботи - формуляр можна отримати тут

 

Щоби воєвода видав дозвіл типу В, працедавець повинен дотриматися наступних умов:

 1. в податковому році, що передує подачі клопотання отримав доходи не менше ніж у 12-кратність середньомісячної заробітної плати в цьому воєводстві у третьому кварталі року – інформаційну довідку про її розмір можна отримати в воєводських управліннях;
 2. влаштувати на роботу на невизначений термін і повний робочий день, упродовж щонайменше 1 року перед поданням заяви, принаймні двох робітників, яким не потрібен дозвіл на роботу (наприклад, громадяни Польщі);
 3. представить володіння засобами, або здійснить діяльність з метою виконання в майбутньому умов, викладених в пунктах 1 і 2, зокрема, проведення заходів, які сприяють зростанню інвестицій, впровадженню технологій, інновації та створення нових робочих місць.

Примітка: У випадках виправданих ситуацією на ринку праці, воєвода може обмежити в дозволі на роботу типу В обсяг завдань, що виконуватиме іноземець лише до ведення управління та представництва.

Дозвіл на роботу типу C

 

 •       документ з відповідного реєстру, що підтверджує правовий статус і форму, або характер діяльності, здійснюваної іноземним працедавцем (тобто, закордонний відповідник витягу з KRS);
 •       дійсна на день подачі заяви копія Державного судового реєстру, або іншого відповідного реєстру, або виписка з реєстру господарської діяльності, пов'язаної з іноземним роботодавцем або суб`єктом, з яким підписано довгострокову угоду про співробітництво з іноземним роботодавцем – що це таке KRS?
 •       супровідний лист, виданий іноземним роботодавцем, де вказані дані працівника, призначеного на роботу в Польщі, з зазначенням посади та місця роботи у Польщі;
 •       копія довгострокової угоди про співпрацю польського працедавця з закордонним працедавцем.

 

 

Дозвіл на роботу типу D

 

 •       документи з відповідного реєстру, які підтверджують правовий статус, форму або характер діяльності, здійснюваної закордонним роботодавцем разом з нотаріальним перекладом документів на польську мову (тобто закордонний відповідник виписки з KRS);
 •       лист про делегування виданий закордонним роботодавцем, де вказано ім’я працівника, який делегований на роботу до Польщі разом з зазначенням посади і місця роботи;
 •       копія договору, на підставі якого буде виконуватись послуга на території Польщі, або її фрагмент, що визначає предмет зобов’язань закордонного роботодавця або заява закордонного роботодавця що визначає такий предмет, якщо договір ще не був підписаний, за умови що фрагмент договору в такому випадку одразу буде доданий після того як він буде підписаний
 • додаток до внеску про видачу дозволу, який стосується  PKD firmy, а також стану зайнятості в ній – що це таке ПКД (PKD)?

 

Дозвіл на роботу типу E

 

 •       додаток до заяви на отримання дозволу про ПКД фірми, а також стану зайнятості і ній – що це таке ПКД (PKD)?
 •       документ з відповідного реєстру, що підтверджуює правовий статус і форму, або характер діяльності, здійснюваної закордонним працедавцем (тобто, закордонний відповідник витягу з KRS)

Щоби воєвода видав дозвіл на роботу типу C-E працедавець повинен дотриматися наступних умов:

1)      умови праці не будуть менш сприятливі, ніж, відповідно до положень Трудового кодексу та інших законодавчих актів, що регулюють права та обов'язки працівників,

2)      розмір заробітної плати, яка повинна бути надана іноземцю, за виконання роботи, не буде нижчою ніж на 30% від середньомісячної заробітної плати в даному воєводстві, за даними Центрального статистичного управління (ця інформація може бути отримана з воєводських управліннях)

3)      закордонний працедавець вказав особу, яка перебуває в Польщі, яка має документи, що підтверджують виконання зобов'язань, викладених у пунктах 1 і 2, уповноваженим представляти працедавця у воєводи та інших органах, таких як трудова інспекція, якщо термін направлення на роботу іноземців перевищує 30 днів у календарному році.

Якою є форма виданого дозволу на роботу?

Документ дозволу на роботу видається в трьох примірниках: один залишається в управлінні, два отримує працедавець, який, в свою чергу, зобов'язаний надати один примірник іноземцю, для якого він виданий.

Періоди дійсності дозволу на роботу

Дозвіл на роботу діє тільки протягом визначеного часу, але не більше 3 років. У випадку іноземців, які виконують функції в правліннях товариств, де на момент подачі заяви на отримання дозволу працює більш ніж 25 осіб, воєвода може видати дозвіл на строк, що не перевищує 5 років

 

Хоча закон вказує, за який період часу може бути надано дозвіл на роботу, воєвода у своєму розгляді заяви може скоротити строк, на який видані дозволи на роботу в даному воєводстві. Строк дії дозволу на роботу може відрізнятися в залежності від воєводства.

 

В мазовецькому воєводстві, дозвіл типу A завзвичай видається на строк до 12 місяців, а в випадку продовження дозволу- на строк не довший ніж 2 роки (є також винятки в цьому питанні).

Коли дозвіл на роботу буде скасовано?

В таких ситуаціях воєвода скасовує дозволи:

 1. змінилися обставини або докази, на основі яких було видано дозвіл, а воєводу не повідомили про ці факти;
 2. перестала існувати причина, по якій був виданий дозвіл на роботу (наприклад, розв`язано трудовий договір з іноземним працедавцем, працедавець збанкрутував, і т.д);
 3. воєводу повідомлено про неневиконання роботи іноземцем упродовж 3 місяців від початку дії дозволу, або про закінчення роботи раніше, ніж за 3 місяці до закінчення строку дії дозволу на роботу без погодження цього факту з працедавцем;
 4. роботодавець не виконав свої зобов'язання, пов'язані із клопотанням для отримання дозволу на роботу і працевлаштуванням іноземця;
 5. при відсутності згоди іншого органу, від якого залежить можливість виконувати визначену роботу;
 6. воєвода отримав інформацію, що дані іноземця знаходяться в списку іноземців, перебування яких на території Польщі є небажаним – більше інформації на ту тему знаходиться тут

Обов`язки працедавця в часі тривання процедури легалізації роботи, та наслідки їх невиконання.

У зв'язку з подачею заяви на дозвіл на роботу, працедавець має певні обов'язки. Вони включають, між іншим:

 •       повідомляти іноземця про етапи процедури  видачі дозволів на роботу та інші заходи, які впливають на цей процес;
 •       проявляти належну ретельність в процедурі отримання дозволу та продовження дозволу на роботу для іноземців
 •       дотримання умов договору з іноземцем, як це описано в заяві на дозвіл на роботу;
 •       передати угоду та інші документи звязані з працевлаштуванням працівникові в письмовій формі і перевести її на мову, зрозумілу для іноземця, перед її підписанням;
 •       повідомити воєводу про не прийняття роботи іноземцем упродовж 3 місяців від початку дії дозволу та завершення виконання роботи раніше, ніж 3 місяці до закінчення строку дії дозволу на роботу.
 •       працедавець несе відповідальність за повідомлення воєводи про зміни в обсягу виконання праці іноземцем на підставі дозволу на роботу – формуляр такого повідомлення можна тут

Якщо буде підтверджено порушення цих зобов'язань, працедавець зобов'язаний виконати знехтувані обов'язки.

Примітка: Працедавцям, які не виконали покладених на них обов`язків зв`язаних з зайнятістю іноземця, загрожує покарання штрафом (від 3 до 5 тис. злотих)!

В яких випадках воєвода не видасть дозвіл на роботу?

Воєвода не видасть дозвіл на роботу для іноземця, коли працедавець :

 1. у заяві замістить фальшиві дані, використає фальшиві документи, засвідчить неправду, або приховає правду;
 2. не дотримає визначених законом умов необхідних для отримання дозволу;
 •       остаточним рішенням було визнано винним злочинів, пов'язаних з нелегальним працевлаштуванням або діяльність в умовах рецидиву
 •       вчинив злочин проти прав людей які виконують заробіткову діяльність
 •       вчинив злочин проти вірогідності документів,
 •       вчинив злочин торгівлі людьми
3. не виконав зобов'язань, що стосуються клопотання про дозвіл на роботу і працевлаштування іноземця,
4. провадить клопотання в справі дозволу на роботу для іноземця, який:
 •      у зв'язку з розглядом справи на отримання дозволу на роботу був покараний за злочини проти вірогідності документів,
5. дані іноземця записані до реєстру іноземців, перебування яких в Польщі є не бажане – довідка по цьому питанню тут.

 

Коли дозвіл на роботу залишається дійсним?

Дозвіл на роботу залишається дійсним у випадку:

 1. коли роботодавець має намір доручити роботу іноземцю іншого типу чи іншу посаду, ніж зазначено в дозволі на строк не більше 30 днів упродовж календарного року

ПРИМІТКА: Зміна робочої посади на строк більший ніж 30 днів упродовж календарного року вимагає подання нової заяви на отримання дозволу на роботу!

 1. зміна місцезнаходження або місця проживання, назви або юридичної форми працедавця, або прийняття працедавця іншим працедавцем, 
 2. прийняття закладу праці, або його частини іншим працедавцем,
 3. зміни особи, яка представляє роботодавця, яка має документи, що підтверджують виконання певних зобов'язань і уповноважена представляти працедавця у воєводи та в інших державних органах, якщо строк відрядження іноземця перевищує 30 днів протягом календарного року.
 4. скорочення робочих годин, передбачених у договорі з іноземцем, на строк не більше 6 місяців, і не більше ніж наполовину повного робочого дня, при одночасному пропорційному зменшенню зарплати;
 5. якщо іноземець не влаштується на роботу упродовж перших 3 місяців дійсності дозволу або зробить перерву в роботі на строк до 3 місяців, за умови, що це пов'язано з поважною причиною, і це буде погоджено з працедавцем.

У всіх випадках працедавець зобов'язаний негайно повідомити воєводу в письмовій формі про зміну, тоді умови для отримання дозволу і далі дотримані - бланк заяви можна отримати тут

Як продовжити дозвіл на роботу?

Працедавець подає заяву про продовження дозволу на роботу іноземця. Ця заява має бути подана не пізніше ніж за 30 днів до закінчення терміну дії попереднього дозволу на роботу. Бланк заяви про продовження дозволу на роботу можна знайти тут.

 

До заяви на продовження дозволу на роботу іноземця додається:

 

 •       за умови, що змінилися обставини, які були приводом отримання попереднього дозволу на роботу;
 •       квитанція про оплату;
 •       трудовий договір, за яким виконувалася робота упродовж терміну дії попереднього дозволу.

Якщо працедавець вирішить, що іноземця варто підвищити у посаді, тоді для отримання дозволу типу А потрібно отримати висновок старости що стосується нової посади, яку буде займати іноземець – що це таке тест ринку праці?

Термін розгляду справи

Дозвіл повинен бути виданий в строк 1 місяця.

У випадку більш складних справ – не пізніше ніж за 2 місяці від дня початку розгляду справи.

Скільки коштує видання дозволу на роботу?

50 PLN – в разі дозволу виданого на строк до 3 місяців
100 PLN – у випадку дозволу виданого на строк більший ніж три місяці
200 PLN – у випадку відрядження іноземця до Польщі для виконання експортних послуг

У разі подання заяви на продовження дозволу на роботу ціна це половина вище названих сум.

Апеляційна процедура

На рішення можна подати апеляцію в строк 14 днів від дня отримання рішення, за посередництвом воєводи, до Міністра праці та соціальної політики.

Законодавство

Закон з 20 квітня 2004р. Про просування зайнятості та установи ринку праці( Дз. У. з 2008р. № 69, поз. 415, з пізн. зм.) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040991001

 

Постанова міністра праці та соціальної політики з 29 січня 2009 р. в справі видання дозволу на роботу іноземця (Дз. У. з 2009 р. № 16, поз. 84).

 

Постанова Міністра праці та соціальної політики з 20 липня 2011 р. в справі ситуацій, при яких доручення виконання роботи іноземцям не вимагає отримання дозволу на роботу (Дз. У. з 2011 р., № 155, поз. 919)