ви знаходитесь на:
головна сторінка Вища освіта в Польщі

Вища освіта в Польщідрук

Вищу освіту можна отримувати в державних та недержавних навчальних закладах, тобто в університетах, політехнічних інститутах, академіях та інститутах. Як правило, державні вищі навчальні заклади фінансуються з державного бюджету і не беруть оплати за денну форму навчання. Навчання в приватних вищих навчальних закладах є платним.

Перелік польських навчальних закладів та їх контактні дані можна знайти тут-> https://studia.pl/

Навчання можна здійснювати у стаціонарній та заочній формі. Як правило стаціонарне навчання (яке також називають денною формою) відбувається щодня, крім суботи та неділі. У свою чергу нестаціонарне навчання (заочне) здійснюється у вигляді, т.зв. «з’їздів», у п’ятницю, суботу та неділю кілька разів протягом семестру. Термін «вечірнє навчання» позначає систему нестаціонарної форми навчання, коли заняття проводяться з понеділка по п'ятницю протягом пообіднього та вечірнього часу. Заочна та вечірня освіта є платною навіть у державних навчальних закладах.

Навчальний рік починається 1 жовтня і закінчується приблизно в середині червня. Навчання розподілено на семестри: зимовий та літній. Один семестр триває приблизно 4-5 місяців. Студенти отримують оцінку за кожен предмет, який вивчався протягом семестру - під час так званої сесії вони повинні скласти іспит або отримати кредит. Умовою продовження навчання є зарахування семестру, тобто отримання позитивної оцінки з усіх предметів, які студент відвідував протягом семестру. Після закінчення навчання, випуску (тобто отримання запису, що підтверджує здачу всіх іспитів та зарахування предметів, передбачених навчальною програмою), зарахування дипломної роботи (ліценціат, інженер, магістр) та здачі іспиту, вищий навчальний заклад присвоює студенту професійне звання (ліценціат, інженер, магістр). 

Організація та курс навчання, а також пов’язані з ними права та обов'язки студента визначаються в регламенті навчання. Регламент навчання кожного навчального закладу є одним з основних документів, з яким повинен ознайомитися студент. У регламенті містяться положення, що забезпечують належний перебіг навчального процесу, а також загальні правила, що стосуються організації навчання. Регламент навчання доступний на веб-сайтах навчальних закладів. З ним також можна ознайомитися, звернувшись безпосередньо до обраного навчального закладу.

«Довідник для іноземців щодо здобуття освіти в Польщі» виданий Окружною палатою юридичних радників доступний тут->

Види навчання та професійні звання і наукові ступені в Польщі

У Польщі існує кілька видів навчання. Вони відрізняються між собою умовами, які студент повинен виконати, щоб бути зарахованим на навчання, тривалістю навчання та професійними ступенями, які студент може отримати після завершення навчання. 

 • Навчання першого ступеня –  це професійне навчання, під час якого студентів готують до роботи за певною професією і яке завершується здобуттям ступеня ліценціата або інженера. Навчання першого ступеня триває від 6 до 7 семестрів. Для того щоб отримати освіту першого ступеня, потрібно закінчити середню школу та здати матуру (отримати свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти) (у Польщі чи за кордоном).
 • Навчання другого ступеня – це професійне навчання, після завершення якого випускник отриманням звання магістра, магістра-інженера або еквівалентне звання (наприклад, звання лікаря, стоматолога, ветеринара). Навчання другого ступеня триває 3-4 семестри. Навчання другого ступеня вимагає попереднього закінчення навчання першого ступеня (у Польщі чи за кордоном).
 • Неподільна магістратура - навчання, випускники якого отримують звання магістра, магістра-інженера або еквівалентне звання. Навчання у неподільній магістратурі триває від 9 до 12 семестрів і вимагає наявності свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти, отриманого в Польщі чи за кордоном. Неподільна магістратура є обов’язковою для отримання освіти за такими напрямками, як, зокрема, фармація, право, психологія, медицина. 

Після отримання професійного звання можна продовжувати здобувати освіту: 

 • навчання третього ступеня, тобто докторантура, яка дозволяє отримати передові знання з певної галузі чи дисципліни. Це навчання готує до здобуття наукового ступеня доктора наук, який студент може отримати після захисту докторської дисертації. Обов’язковою умовою для отримання цієї освіти є ступінь магістра, здобутий в Польщі чи за кордоном;
 • післядипломна освіта, тобто навчання, метою якого є поглиблення знань у певній науковій галузі чи дисципліні. Післядипломна освіта триває від 2 до 4 семестрів. Після закінчення навчання студент отримує свідоцтво про післядипломну освіту (не диплом), але не отримує жодного професійного чи академічного звання. 

Іноземці - за умови, що вони відповідають вимогам для зарахування та проходження навчання - можуть здобувати усі вищезазначені види освіти. 

Загальні умови зарахування іноземців на навчання в Польщі

Здобуття освіти в державних вищих навчальних закладах на денній формі навчання є безкоштовним для громадян Польщі. З 2013 року було введено плату за здобуття другої вищої освіти у стаціонарній формі. Вечірня та заочна форма навчання в державних вищих навчальних закладах  є платними. Розмір оплати визначається вищим навчальним закладом.

Денна, вечірня та заочна форми навчання в приватних вищих навчальних закладах є платними. 

Як правило, усі іноземці можуть навчатися у польських вищих навчальних закладах. Однак, правила вступу та умови навчання в державних вищих навчальних закладах відрізняються залежно від правового статусу іноземця в Польщі. Деякі групи іноземців можуть навчатися польською мовою в державних вищих навчальних закладах на тих самих умовах, що і громадяни Польщі (відповідно також безкоштовно). До цих груп належать: 

 • іноземці, які мають дозвіл на постійне перебування в Польщі – що таке дозвіл на постійне перебування?
 • іноземці, які мають дійсну Карту Поляка – що таке Карта поляка?
 • іноземці, що отримали рішення про підтвердження польського походження;
 • іноземці з визнаним Польщею статусом біженця;
 • іноземці, які мають в Польщі тимчасовий захист;
 •  іноземці, які мають в Польщі додатковий захист;
 • Іноземці, які мають сертифікат, що підтверджує знання польської мови, як іноземної на рівні не нижчому за C1, виданого Державною комісією з сертифікації знання польської мови як іноземної
 • іноземці, які мають дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС, видане в Польщі – що таке дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС?
 • іноземці, які є чоловіком/дружиною, предком або нащадком громадянина Польщі, що проживає на території Республіки Польща
 •  
 • громадяни країн-членів ЄС та ЄАВТ та члени їх сімей, які проживають на території Польщі;
 • іноземці, яким надано дозвіл на тимчасове проживання з метою проведення наукових досліджень або з метою довгострокової мобільності науковця, або ті, що перебувають на території Республіки Польща у зв’язку з користування короткостроковою мобільністю науковця, або ті, що мають національну візу з метою проведення  наукових досліджень та дослідницьких робіт;
 • іноземці, яким надано дозвіл на тимчасове перебування з метою возз’єднання сім’ї;

іноземці, які мають дозвіл на тимчасове перебування у зв’язку з  т. зв іншими обставинами: це особи, які мають дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС, виданий іншою державою-членом ЄС, і хочуть працювати чи навчатися в Польщі, або якщо виникають інші обставини, що обґрунтовують їхнє перебування в Польщі. Також члени їх сімей, якщо вони супроводжують їх, можуть отримати безкоштовну освіту. Інші іноземці можуть навчатися в Польщі на платній основі, за винятком випадків, коли вони отримують стипендії, що звільняють їх від оплати (детальніша інформація про цей вид стипендій доступна нижче).

На обґрунтоване клопотання іноземця ректор вищого навчального закладу може зменшити розмір оплати або повністю скасувати її.

Інформація про вартість навчання в Польщі доступна тут

Стипендія для іноземців

Про отримання матеріальної допомоги з державного бюджету, тобто про соціальні стипендії та студентські кредити, можуть клопотатися іноземці, які:

 1. мають дозвіл на постійне перебування або є довготерміновими резидентами ЄС,
 2. іноземці, яким надано дозвіл на тимчасове перебування з метою возз’єднання сім’ї
 3.  іноземці та члени їх сімей, які мають дозвіл на тимчасове перебування у зв’язку з  т. зв іншими обставинами: це особи, які мають дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС, виданий іншою державою-членом ЄС, і хочуть працювати чи навчатися в Польщі, або якщо виникають інші обставини, що обґрунтовують їхнє перебування в Польщі.
 4. мають статус біженця, наданий в Польщі, або мають в Польщі тимчасовий чи додатковий захист,
 5. мають сертифікат, що підтверджує знання польської мови, як іноземної, на рівні, не нижчому за C1,
 6. мають Карту поляка або рішення про підтвердження польського походження,
 7. є чоловіком/дружиною, предком або нащадком громадянина Республіки Польщі, що проживає на території Республіки Польща.
В свою чергу усі студенти-іноземці, які почнуть здобувати освітув 2019-2020 році мають право клопотати сяпроіншіви диматеріальної допомоги, тобтопро:
 1. стипендію ректора,
 2. стипендію для осіб з інвалідністю,
 3. допомогу,
 4. стипендію, що фінансується органом місцевого самоврядування,
 5. стипендію за досягнення в науці та спорті, що фінансується фізичною або юридичною особою, яка не є державною або самоврядною юридичною особою,
 6. стипендію міністра

Стипендія Уряду Республіки Польща

Уряд Польщі надає студентам та слухачам стипендії на основі двосторонніх угод. Державні стипендіати звільняються від плати за навчання. Щороку міжнародними угодами встановлюються ліміти щодо кількості місць. Особи, які претендують на отримання стипендію для отримання освіти в Польщі, повинні клопотатися перед польськими дипломатичними та консульськими установами за кордоном (консульствами). 

Стипендія виплачується стипендіатам безпосередньо приймаючим вищим навчальним закладом. 

Державні стипендіати іншої країни (скеровуючої сторони)

Ці стипендії надаються іноземцям, які навчаються на підставі міжнародних угод, міністерствами чи установами своєї країни, відповідальними за навчальний обмін із зарубіжними країнами. Державні стипендіати інших країн не сплачують плату за навчання. 

Без оплати та стипендій

Іноземці можуть подати заяву про зарахування на навчання за таких умов на підставі міжнародних угод або програм допомоги, які пропонує певним країнам Уряд Польщі. Особи, які претендують отримувати в Польщі освіту без оплати та стипендії, повинні подати заяву до польських дипломатичних та консульських установ. Іноземець не сплачує плату за навчання, але й не отримує польської державної стипендії. Він самостійно покриває витрати на проживання в Польщі.

Окремі вищі навчальні заклади в Польщі мають право встановлювати власні правила надання стипендій іноземцям та правила звільнення від оплати за навчання. 

Як виглядає зарахування на навчання?

Окремі університети Польщі встановлюють свої умови та правила зарахування студентів.

Набір для здобуття вищої освіти може здійснюватися на підставі конкурсу суми балів, отриманих на іспиті для отримання свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти (матури), з предметів, які вимагаються відповідним відділенням навчального закладу (що таке матура?). Особи, які склали за кордоном іспит, що відповідає польській матурі, можуть бути зобов’язані скласти вступний іспит, якщо сума балів отримана з предметів, складених на іспиті, є інакшою, ніж у Польщі, і вони не можуть бути перераховані. Деякі навчальні заклади здійснюють зарахування лише на підставі вступного іспиту, іноді вимагається свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти та здача вступного іспиту. Для отримання детальної інформації про зарахування слід зв’язатися з обраним відділенням у відповідному навчальному закладі.

Зарахування на навчання здійснюється приймальними комісіями, затвердженими керівником вищого навчального закладу, чи іншого органу, вказаного в статуті. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання. Під час зарахування на роботу діє принцип недискримінації, що означає, що зарахування повинно базуватися на об'єктивній оцінці знань та / або навичок кандидатів, а шанси на зарахування повинні бути однаковими для всіх - незалежно від віку, статі чи походження.

Знання мови та отримання освіти

Освіту польською мовою можуть здобувати ті іноземці, чиє знання польської мови відповідає рівню, достатньому для навчання, і підтверджується: 

 • свідоцтвом про закінчення відповідного курсу (наприклад, однорічного підготовчого курсу для здобуття освіти польською мовою у закладах, визначених міністром науки і вищої освіти; тривалість такого курсу включається до періоду навчання, на який був зарахований іноземець, і на той момент він / вона користується правами особи, яка здобуває вищу освіту);
 • сертифікатом про знання польської мови, виданим Державною комісією з сертифікації знання польської мови як іноземної;
 • приймаючим вищим навчальним закладом. 

Іноземці також можуть бути зараховані на навчання, що здійснюється іноземними мовами (крім докторантури в медичних університетах у галузі клінічних дисциплін), якщо вони мають документ, що підтверджує знання іноземної мови (наприклад, свідоцтво про закінчення середньої школи, в якій навчання здійснювалося відповідною мовою).

Що таке кредити ECTS

Кредити ECTS (European Credit Transfer System, Європейська система трансферу оцінок) визначають рівень середнього навантаження студента, необхідний для досягнення передбачуваних результатів навчання. Кожному предмету, який вивчає студент під час здобуття освіти, попередньо присвоюється певна кількість кредитів ECTS.

Для того, щоб отримати диплом про закінчення: 

 • навчання першого ступеня, студент повинен отримати не менше 180 кредитів ECTS;
 • навчання другого ступеня - не менше 90 кредитів ECTS;
 • неподільної магістратури за п'ятирічною системою навчання - не менше 300 балів ECTS, а за шестирічною системою навчання - 360 балів ECTS.

Окрім предметів, які викладаються для отримання вищезазначених кредитів, під час денної форми навчання в державному навчальному закладі студенти мають право безкоштовно відвідувати додаткові заняття, не включені до навчальної програми, за що вони можуть отримати додатково не більше 30 кредитів ECTS, а студент, який здобуває освіту в рамках індивідуального міжфакультетського навчання, - не більше 90 балів ECTS. 

Більше інформації про кредити можна отримати тут: https://studia.pl/punkty-ects-dla-opornych-poradnik/

Як легалізувати своє перебування у Польщі на підставі здобуття освіти

Про процедуру отримання карти перебування на підставі здобуття освіти можна прочитати тут

Про процедуру отримання візи можна прочитати тут

Якщо іноземець, закінчивши навчання в Польщі та після закінчення терміну дії візи чи карти перебування, хоче продовжувати жити в Польщі, він повинен легалізувати своє перебування. Про легалізацію перебування та способи отримання карти перебування можна прочитати тут

Медичне страхування під час здобуття освіти

Студенти іноземці мають право на медичне обслуговування в Польщі за умови, що вони застраховані в Національному фонді здоров’я - більше інформації про державне медичне страхування в Польщі можна отримати тут

Медичне страхування за студентів польського походження сплачує університет, де вони навчаються. Такі студенти повинні довести університету, що вони мають польське походження.

Студенти, які не мають польського походження, повинні оплачувати своє медичне страхування самостійно, за власний кошт. 

Проживання під час навчання

Студентам, у тому числі іноземним, можуть бути надані місця в гуртожитках (студентських будинках). Для того, щоб отримати місце в гуртожитку, необхідно подати відповідну заяву. Кожен університет, який має гуртожитки, визначає власний термін подання таких заяв. Перш ніж вибрати навчальний заклад, слід перевірити, чи він має гуртожитки, їх місцезнаходження та ціну за проживання. Крім того, якщо студент вже отримав місце в гуртожитку в певному році і хоче користуватися цією послугою в наступному навчальному році, перед закінченням навчального року він повинен подати заяву з клопотанням про повторне надання місця в гуртожитку. 

Примітка: слід пам’ятати, що через велику кількість претендентів та обмежену кількість місць у студентських гуртожитках такі заяви не завжди розглядаються позитивно. 

Місця в гуртожитках платні, а розмір оплати визначається конкретним гуртожитком. Ціна місця в гуртожитку варіюється в різних містах, але зазвичай вона становить від 400 до 800 злотих на місяць. Зазвичай кімнати в гуртожитках двомісні або тримісні. Одномісні кімнати - найдорожчі.

НОСТРИФІКАЦІЯ ДИПЛОМУ

Нострифікація - це процедура визнання диплому про отримання вищої освіти, здобутої у вищому навчальному закладі іншої країни. 

Дипломи, отримані в країнах, з якими Польща не уклала двосторонніх угод про визнання освіти, здобутої за кордоном, рівноцінної освіті, отриманій у Польщі, підлягають нострифікації. 

Процедура нострифікації

Нострифікацію здійснюють університети з правом присвоєння звання доктора з певної галузі. З 2021 р. процедуру нострифікації проводитиме університет з науковою категорією A +, A або B + щодо дисципліни,  якої стосується заявка. Список університетів та присвоєних їм категорій доступний тут:  http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2018_10/0a5e15c139f6206c8e4925411d7cf751.pdf 

 

Для того, щоб нострифікувати диплом, слід подати заяву факультетській або вченій раді. До заяви повинні додаватися: 

 • оригінал та копія диплому, отриманого за кордоном, про визнання якого клопочеться іноземець;
 • копія шкільного свідоцтва або свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти, на підставі якого особа була прийнята на навчання, в підсумку якого отримала диплом;

документи, що дозволяють оцінити курс навчання, досягнуті результати навчання та тривалість навчання; Навчальний заклад, який здійснює нострифікацію може вимагати звичайного (неприсяжного) перекладу вищезазначених документів.

Навчальний заклад, який здійснює нострифікацію  порівнює навчальну програми, отримані результати навчання та професійну кваліфікацію, проходження виробничої практики та тривалість навчання з навчальною програмою, досягнутими результатами навчання та професійними правами, пройденими виробничими практиками та тривалістю схожого навчання, що здійснюється у цьому університеті. У випадку виявлення розбіжностей університет, що здійснює нострифікацію, може зобов'язати заявника скласти певні іспити або пройти навчання, вказавши умови та терміни їх проведення.

Процедура нострифікації повинна бути завершена протягом 3 місяців з дати подання всіх необхідних документів або через місяць після закінчення необхідних навчальних програм та здачі іспитів. 

Якщо рада відхиляє заявку, особа, яка претендує на визнання диплома, може подати скаргу ректору. Термін подання такої скарги чітко не визначений. 

Якщо навчальний заклад прийме рішення про визнання диплому, заявник отримує сертифікат, що підтверджує відповідність диплому, отриманого за кордоном, диплому про закінчення навчання в Польщі. Цей сертифікат повинен слід подавати разом з оригіналом диплому, отриманого за кордоном. 

Примітка: процедура нострифікації диплома на практиці може виявитись проблематичною, складною та затратною. Наприклад, університет може вимагати перекладу магістерської роботи (або докторської дисертації) на польську мову. На практиці процес визнання диплома може тривати більше року. Також можуть виникнути проблеми із проходженням необхідних стажувань, наприклад, з сестринської справи, які не оплачуються і тривають один рік.

Більше того, деякі звання, отримані за кордоном, неможливо нострифікувати. Наприклад, однорічні магістерські програми не вважаються повноцінними магістерськими через їх короткотривалість.

Оплата

Максимальний розмір оплати становить 50% винагороди професора. Навчальний заклад визначає умови та спосіб звільнення від оплати.

Тут https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach

можна знайти інформацію про можливість визнання іноземного диплому.

ВИЗНАННЯ ПОЛЬСЬКИХ ДИПЛОМІВ ЗА КОРДОНОМ

Польські дипломи визнаються за кордоном або на основі міжнародних угод, або - якщо Польща не уклала такої угоди з визначеною країною - на підставі діючих у ній нормативних актів. 

Актуальний перелік країн, з якими Польща підписала угоди про визнання, можна знайти тут

Якщо йдеться про інші країни, з якими Польща не має підписаних угод про визнання освіти, слід звернутися до центрів ENIC / NARIC (European Network of Information Centres/National Academic Recognition Information Centres) в інших країнах. Їх перелік можна знайти тут

Окрім можливості визнання самого диплому, також існує можливість визнання кваліфікації, необхідної для роботи за конкретною професією за кордоном. Однак ця можливість обмежена країнами-членами ЄС, ЄЕЗ та Швейцарської Конфедерації, а також професіями, визначеними в цих країнах як регульовані професії. Більше інформації на цю тему можна знайти тут: www.gov.pl/web/nauka/uznawanie-kwalifikacji-zawodowych-1.

 

ПРАВО НА РОБОТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Більше про роботу можна дізнатися тут

Слід пам’ятати, що іноземні студенти не потребують дозволу на роботу, якщо: 

 • Перебувають в Польщі або прибувають в неї з метою отримання або продовження здобуття стаціонарної вищої освіти  стаціонарної докторантури, а підставою їх перебування в Польщі є карта перебування, видана з метою отримання або продовження здобуття освіти. Іноземці також звільняються від отримання такого дозволу, якщо вони навчалися на території іншої держави-члена ЄС, і мають намір продовжити або доповнити його в Польщі;
 • є студентами денної форми навчання, які навчаються в Польщі на підставі візи
 • є студентами, які виконують роботу в рамках виробничої практики, на яку їх направляють організації, що входять до міжнародних студентських асоціацій (наприклад, Міжнародна асоціація студентів-медиків відправляє іноземних студентів до Польщі для проходження професійної практики);
 • є студентами, які виконують роботу в рамках співробітництва державних служб зайнятості та їх іноземних партнерів, якщо існує необхідність працевлаштування іноземця підтверджена відповідним органом з питань зайнятості;
 • є студентами вищих навчальних закладів, скерованих на проходження професійної практики протягом періоду, що не перевищує шести місяців у календарному році (в рамках угоди між іноземним університетом чи професійно-технічним навчальним закладом та роботодавцем, зареєстрованим у повітовому уряді праці, уповноваженому за місцем проживання або місцем знаходження роботодавця);
 • є студентами вищих навчальних закладів або студентами професійно-технічних шкіл ЄС або держав-членів ЄАВТ, які виконують роботу в рамках проходження професійної практики, передбаченої регламентом навчання або навчальною програмою, за умови, що вони були скеровані на цю практику вищим навчальним чи професійно-технічним закладом. 

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ 

У Польщі денна форма навчання для громадян Польщі в державних вищих навчальних закладах є безкоштовною. Іноземці, які навчаються на денній формі навчання в державних вищих навчальних закладах Польщі на умовах, що застосовуються до громадян Польщі, також отримують освіту безкоштовно. Інформація про іноземців, які навчаються в Польщі на умовах, що застосовуються до громадян Польщі тут

Інші групи іноземців можуть здобувати освіту в Польщі на платній основі. 

Про вартість навчання з метою здобуття освіти іноземцями, які здобувають освіту на платній основі у Варшавському університеті в 2011/2012 навчальному році можна дізнатися тут  http://bss.strony.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/80/2018/04/Zarz%C4%85dzenie-34-2018-19.pdf

 

Усі студенти, які здобувають освіту в приватних вищих навчальних закладах, здобувають її на платній основі. 

ПРАВОВА ПІДСТАВА

Закон від 7 вересня 1991 р. «Про систему освіти (Дзєннік устав (Законодавчий вісник) від 2019 р. поз. 1481, 1818 i 2197)

Закон від 20 липня 2018 р. «Про вищу освіту та науку» (Дзєннік устав (Законодавчий вісник) від 2020 р. поз. 85), 

Розпорядження Міністра науки та вищої освіти від 28 вересня 2018 р. «Про нострифікацію дипломів про отримання освіти за кордоном та про підтвердження отримання освіти на визначеному рівні» (Дзєннік устав (Законодавчий вісник)  поз. 1881) -

Розпорядження Міністра науки та вищої освіти від 28 вересня 2018 р. «Про нострифікацію наукових та мистецьких ступенів , присвоєних за кордоном» (Дзєннік устав (Законодавчий вісник)  поз. 1877), 

Міжнародні угоди - повний перелік міжнародних угод доступний на вебсайті Міністерства науки та вищої освіти

Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні, складена в Лісабоні 11 квітня 1997 р. (т.зв. Лісабонська конвенція)

 

Закон від 13 червня 2003 р. «Про іноземців (Дзєннік Устав (Законодавчий вісник) від 2003 № 128, поз. 1175 ) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130001650/U/D20131650Lj.pdf

Закон від 10 квітня 2004 р. «Про рекламу зайнятості та установи ринку праці (Дзєннік  Устав (Законодавчий вісник) від 2019 р. поз. 1482, 1622, 1818, 2473, від 2020 р.поз. 278.

Розпорядження Міністра праці та соціальної політики від 20 липня 2011 р. (Дзєннікі Устав (Законодавчий вісник) від 2011р. № 155, поз. 919 ).) для зміни!