այս պահին գտնվում եք.
Գլխավոր էջ uzupełnienia Սոցիալական Ապահովագրությունների Վարչություն (ZUS)

Սոցիալական Ապահովագրությունների Վարչություն (ZUS)Տպիր

Սոցիալական Ապահովագրությունների Վարչությունը իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող պետական կազմակեպչական միավոր է, որը զբաղվում է սոցիալական և առողջապահական ապահովագրությունների հավաքագրմամբ և բախշմամբ (օրինակ, կենսաթոշակներ, հաշմանդամության թոշակներ հիվանդության կամ մայրության նպաստներ) կանոնադրությամբ սհմանված չափով:

Սոցիալական Ապահովագրությունների Վարչության (ZUS) ինտերնետային կայք www.zus.pl

Facebook