Jesteś na:
Strona główna Pobyt w Polsce (stan prawny od 01.05.2014r.) Karta pobytu Zezwolenie na pobyt czasowy Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RPdrukuj

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego do Polski jest udzielane cudzoziemcowi, jeżeli:

  1. ma zezwolenie na pracę (co to jest zezwolenie na pracę->?) lub oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi (co to jest oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi->?);
  2. ma ubezpieczenie zdrowotne  (jakie dokumenty potwierdzają posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego ->?);
  3. ma źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu (co to jest warunek stabilnych zarobków->?);
  4. ma zapewnione miejsce zamieszkania w Polsce (co to jest zapewnione miejsce zamieszkania->?)
  5. załączy oddelegowanie określające okres oddelegowania oraz wysokość wynagrodzenia;
  6. posiada zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach ->
  7. dostarczy rozliczenie podatkowe np. PIT składany do urzędu skarbowego

Więcej informacji na temat pracy cudzoziemców w Polsce jest dostępnych tutaj ->

Facebook