Jesteś na:

Zdrowiedrukuj

Obywatel Ukrainy, otrzymał wizę do Polski na podstawie zezwolenia na pracę (lub oświadczenia). Czy pracodawca powinien zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego?

Generalnie, jeśli dziecko przebywa w Polsce na podstawie wizy, będzie ono objęte prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym, którego zakup jest obligatoryjny przy ubieganiu się o wizę jeszcze w kraju pobytu (minimalna kwota ubezpieczenia to 30 000 euro). Ubezpieczenie to musi być ważne na cały okres pobytu dziecka w Polsce. Należy zatem zadbać, aby wykupić ubezpieczenie w rzetelnej firmie, która faktycznie pokryje koszty usług medycznych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

W przypadku podjęcia przez rodzica legalnej pracy (osoba ta posiada wizę z prawem do pracy, oświadczenie/zezwolenie na pracę, wykonuje pracę u wskazanego w ww. dokumentach pracodawcy na określonym stanowisku, ma podpisaną umowę i została zgłoszona przez pracodawcę do ZUS w przeciągu 7 dni od dnia podjęcia pracy), należy pamiętać, że każda osoba ubezpieczona ma obowiązek zgłosić do ubezpieczyciela dane członków rodziny przebywających w Polsce, jeśli nie posiadają oni ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (np. nie pracują). A zatem w takim wypadku, dziecko może zostać także zgłoszone do ZUS (instytucji odpowiedzialnej za ubezpieczenia społeczne oraz do której odprowadza się składki zdrowotne). Zgłoszenie do ubezpieczenia polega na podaniu danych członków rodziny swojemu pracodawcy na specjalnym formularzu.

 

Przebywam w Polsce na podstawie wizy, mam ukraińskie ubezpieczenie zdrowotne. Czy będę musiała zapłacić za moje leczenie czy moje ubezpieczenia pokrywa koszty leczenia w Polsce?

Aby dowiedzieć się, jaka jest procedura pokrycia kosztów leczenia w Polsce należy skontaktować się bezpośrednio z ukraińskim ubezpieczycielem. Generalnie, w przypadku, gdy cudzoziemiec posiada ubezpieczenie innego kraju, to koszty leczenie są zwracane w kraju pochodzenia. Oznacza to, iż cudzoziemiec w Polsce sam musi zapłacić za swoje leczenie, a po powrocie do swojego kraju zwrócić się o zwrot kosztów leczenia do firmy ubezpieczeniowej. W takim wypadku należy mieć przy sobie dokumenty potwierdzające leczenie w Polsce, np. rachunki, faktury za badania czy konsultację lekarskie, historię choroby.

 

Jak ubezpieczyć cudzoziemca w Polsce, który przebywa w Polsce legalnie na wizie, ale nie pracuje i nie posiada ubezpieczenia?

W przypadku, gdy cudzoziemiec nie pracuje w Polsce i nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego, to może on zostać ubezpieczony wraz z członkiem najbliższej rodziny, który jest w Polsce zatrudniony. Zgłoszenie do ubezpieczenia polega na podaniu danych o członkach najbliższej rodziny swojemu pracodawcy. Pracodawca następnie powinien przekazać dane członka rodziny cudzoziemca do ZUS.

 W przypadku, gdy cudzoziemiec nie ma ubezpieczonych członków najbliższej rodziny w Polsce, to może dobrowolnie ubezpieczyć się w NFZ. Cudzoziemiec również może wykupić prywatne ubezpieczenie w Polsce. Więcej informacji o ubezpieczeniu zdrowotnym można znaleźć tutaj.

Mam Kartę Polaka. Czy mogę skorzystać w Polsce z pomocy społecznej? Jak mogę ubezpieczyć się w Polsce?

Karta Polaka nie uprawnia do korzystania z pomocy społecznej w Polsce.

Jeżeli nie pracuje i nie studiuje Pani w Polsce i nie jest Pani ubezpieczona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z tytułu pracy lub studiów, to aby mieć ubezpieczenie w Polsce, powinna Pani wykupić prywatne ubezpieczenie w firmie prywatnej lub dobrowolnie ubezpieczyć się w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Aby dobrowolne ubezpieczyć się w ZUS należy złożyć wniosek do NFZ we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wojewódzkim oddziale NFZ. Druk wniosku jest dostępny w siedzibie oddziałów oraz na stronach internetowych oddziałów NFZ. Dane teleadresowe oddziałów NFZ są dostępne tutaj -> Informację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne można otrzymać w oddziale NFZ. 

Facebook