Zameldowaniedrukuj

Cudzoziemiec ma prawo zameldować się we własnym mieszkaniu na pobyt czasowy lub stały.

Aby zameldować się we własnym mieszkaniu należy udać się do urzędu miasta/gminy i złożyć tam komplet następujących dokumentów:

  1. Akt notarialny mieszkania lub wypis z księgi wieczystej,
  2. Kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (co to jest zezwolenie na pobyt stały ->?) lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (co to jest zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE->?),
  3. Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące lub zgłoszenie pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy lub zgłoszenie na pobyt stały.

Zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy dokonuje się w formie ustnej w odpowiednim urzędzie.

Formularz zgłoszenia na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące jest dostępny tutaj ->

Formularz zgłoszenie na pobyt stały jest dostępny tutaj ->

Uwaga! Cudzoziemiec nie posiadający zezwolenia na pobyt stały w Polsce nie będzie mógł zameldować się we własnym mieszkaniu na stałe. Aby móc zameldować się na stałe, należy posiadać stały pobyt.

Facebook