Заява про внесення у CEIDG і KRSдрук

Щоб фізична особа могла розпочати господарську діяльність, вона повинна заповнити і подати заяву про внесення запису у Центральний перелік і інформацію про господарську діяльність (CEIDG).

Підприємець може розпочати господарську діяльність у день подання заяви. Внесення запису проводиться не пізніше наступного робочого дня після дня реєстрації подання у CEIDG коректної заяви. Підприємець може однак у заяві зазначити пізніший термін початку господарської діяльності, ніж день подання заяви.

Ідентифікаційним номером підприємця в CEIDG є ідентифікаційний податковий номер (NIP). На момент заснування індивідуальної господарської діяльності, особистий номер NIP фізичної особи стає номером компанії. Якщо особа не має підтвердження надання номеру NIP або його не пам’ятає , то вона може подати в Податкове управління форму NIP-5.

Свідоцтвом про внесення у CEIDG є роздруківка з веб-сайту CEIDG. Органи державного управління не можуть вимагати від підприємців представлення, передачі або додавання до заяви свідоцтва про внесення у CEIDG. Не існує обов’язку представлення свідоцтв про надання номера NIP і REGON в ситуації, коли ці номери були вказані у заяві.

Невід'ємною частиною заяви про внесення запису у CEIDG є вимога:
a)      запису або зміни до запису у Національний офіційний реєстр суб’єктів народного господарства (REGON);
b)      заяви ідентифікаційної (або актуалізаційної), про яку йдеться в положеннях про правила реєстрації та ідентифікації платників податків;
c)      заяви платника внесків (або її зміни) згідно положень про систему соціального страхування або представлення заяви про продовження соціального страхування для сільського господарства згідно положень про систему соціального страхування у сільському господарстві;
d)     прийняття заяви про вибір підприємцем форми оподаткування прибутковим податком з фізичних осіб або заяви про застосування оподаткування у формі податкової карти (оподаткування податковою картою полягає на сплаті сталої суми податку, незалежно від величини фактично отриманого доходу. Така форма договірної ставки підходить для компаній з кількома співробітниками та таких, що мають зареєстроване місцезнаходження в невеликих містах).

Разом з заявою про внесення у CEIDG подається також заява про відсутність вироків, заборон щодо особи, якої стосується внесення запису, під загрозою кримінальної відповідальності за подання неправдивих відомостей.

До заяви про внесення запису у CEIDG підприємець може додати заяву реєстраційну або актуалізаційну, про які йдеться в положеннях про податок на товари та послуги (таку заяву може додати підприємець, який розпочинає діяльність, що оподатковується ПДВ).

Заяву про внесення запису у перелік господарської діяльності заповнюється також при:
a)      зміні даних в записі у переліку господарської діяльності;
b)      тимчасовому припиненні ведення господарської діяльності;
c)      відновленні ведення господарської діяльності;
d) повідомленні про припинення ведення господарської діяльності.

Спосіб доставки документів:
a)      друковану форму (форма доступна тут -> слід заповнити вручну, підписати і подати в управлінні,
b)      друковану форму (форма доступна тут -> слід заповнити вручну, підписати і надіслати рекомендованим листом. У цьому випадку підпис має бути нотаріально завірений.

Щоб зареєструвати господарську діяльність, фізична особа може вибрати один з наступних способів:

c)      Увійти, логуючись на CEIDG, заповнити заяву он-лайн і подати її в електронному вигляді;
d)     Увійти, логуючись на CEIDG, заповнити заяву он-лайн, надрукувати її і подати в управління;
e)      Увійти, не логуючись на CEIDG, заповнити заяву он-лайн, надрукувати її і подати в управління;
f)       Взяти форму заяви в управлінні і там її подати. Управління перетворить її на заяву у електронному вигляді;
g)      Надіслати заяву рекомендованим листом у вибране управління. У цьому випадку підпис має бути нотаріально завірений.

У разі формальних недоліків у представлених документах, особа, яка подавала заяву, буде викликана у письмовій формі, щоб їх доповнити протягом 7 днів.

Міністр економіки зобов’язаний передати у електронному вигляді, не пізніше наступного робочого дня, інформацію про реєстрацію господарської діяльності:
a) відповідному керівнику Податкового управління;
b) в Центральне статистичне управління;
c) в Управління соціального страхування;
d) у Фонд сільськогосподарського соціального страхування.

Що стосується подання заяви про внесення запису у KRS, то реєстраційний суд розглядає заяву протягом 7 днів від дати її подачі. Якщо суд визнає, що існує перешкода для реєстрації, то особа, яка подала заяву, буде викликана для її усунення, а заява буде розглядатися протягом 7 днів від дня усунення цієї перешкоди. Якщо розгляд заяви вимагатиме заслуховування сторін процесу або проведення судового розгляду, то розгляд заяви може зайняти до одного місяця.

Facebook