bạn đang ở:
trang chủ QAK-Hỏi đáp Y tế - sức khỏe

Y tế - sức khỏeIn ra

Người nước ngoài nhận được thị thực đến Ba Lan trên cơ sở giấy phép lao động. Người sử dụng lao động có phải thông báo làm bảo hiểm sức khỏe cho đứa trẻ em không?

Nói chung, nếu đứa trẻ có thị thực, nó sẽ có bảo hiểm y tế tư nhân, được mua bắt buộc khi làm thủ xin thị thực tại đất nước của nó (số tiền bảo hiểm tối thiểu là 30.000 euro). Bảo hiểm này phải có giá trị cho toàn bộ thời gian lưu trú của đứa trẻ em ở Ba Lan. Cần chú ý để mua bảo hiểm tại công ty bảo hiểm có uy tín, để trả các chi phí dịch vụ y tế nếu cần.

Trong trường hợp cha mẹ làm việc hợp pháp ( người này có thị thực lao động, giấy phép lao động, làm việc trên các tài liệu quy định ở trên của người sử dụng lao động tại một vị trí nhất, đã ký hợp đồng và đã được người sử dụng lao động thông báo làm bảo hiểm xã hội - ZUS trong vòng 7 ngày kể từ ngày làm việc), nên nhớ rằng mỗi người được bảo hiểm phải báo cáo dữ liệu cho công ty bảo hiểm các thành viên trong gia đình cùng cư trú tại Ba Lan, nếu họ không có bảo hiểm y tế ở nơi khác (ví dụ, họ không làm việc). Trong trường hợp này, đứa trẻ cũng có thể được báo làm bảo hiểm sức khỏe -ZUS (là tổ chức chịu trách nhiệm về bảo hiểm sức khỏe, nơi trả tiền bảo hiểm sức khỏe). Báo làm bảo hiểm tức là cho các dữ liệu của các thành viên trong gia đình của mình cho người sử dụng lao động trên một tờ khai đặc biệt.

Facebook