ви знаходитесь на:
Хто є фізичною особою, юридичною особою та організаційною одиницею, що немає статусу юридичної особи, яка здійснює від власного імені господарську діяльність?

Хто є фізичною особою, юридичною особою та організаційною одиницею, що немає статусу юридичної особи, яка здійснює від власного імені господарську діяльність?друк

Фізична особа, яка здійснює господарську діяльність - це найпростіша форма ведення господарської діяльності фізичними особами в Польщі (фізична особа - це юридичне визначення людини з моменту народження до моменту смерті).

Цією формою господарської діяльності не можуть користуватися юридичні особи.

Юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність – це організаційні одиниці, яким законодавство надає статус юридичної особи. До таких суб’єктів відносяться: повні товариства комерційного права, асоціації, фонди, кооперативи, в тому числі, житлово-будівельні кооперативи.

Організаційні одиниці, що не мають статусу юридичної особи, які здійснюють господарську діяльність -  це одиниці, яким закон визнає правоздатність (але не надає статусу юридичної особи). Це означає, що вони можуть в повній мірі брати участь в господарському обороті і бути суб’єктами правовідносин. До цього виду суб’єктів відносяться: житлові кооперативи, акціонерні товариства в організації, партнерські товариства комерційного права.

Основна відмінність між юридичною особою, а організаційною одиницею, що не має статусу юридичної особи полягає в тому, що організаційна одиниця, що не має статусу юридичної особи не працює через свої органи, (напр., директор, виробнича рада, Голова), як у випадку юридичної особи, а через особи, які її створили. Це означає, що відповідальність за зобов'язання у випадку організаційної одиниці, що не має статусу юридичної особи, несе не сам суб’єкт, як у випадку юридичної особи, а, наприклад, партнери товариства.

Facebook