Jesteś na:
Strona główna Zatrudnianie cudzoziemców - informacje dla pracodawców Umowy, na podstawie których można zatrudnić cudzoziemca

Umowy, na podstawie których można zatrudnić cudzoziemcadrukuj

Z cudzoziemcem pracodawca może zawrzeć zarówno umowę o pracę, jak i umowę cywilnoprawną.

Umowa z cudzoziemcem w przeważającej większości przypadków powinna być zawarta w formie pisemnej:

  • W stosunku do cudzoziemców, od których wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę, umowy, na podstawie których powierzane jest im wykonywanie pracy w Polsce, muszą być zawarte na piśmie. Jest to jeden z warunków uznania ich pracy za legalną.
  • W wypadku cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy umowy muszą być zawarte na piśmie. Jest to jeden z warunków uznania ich pracy za legalną.
  • W stosunku do cudzoziemców, od których dla legalnego wykonywania pracy zezwolenie nie jest wymagane, brak pisemnej umowy o pracę nie skutkuje uznaniem zatrudnienia za nielegalne, choć niepotwierdzenie na piśmie warunków umowy o pracę stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika. W wypadku powierzania takiemu cudzoziemcowi wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych – tak samo jak w stosunku do obywateli polskich – forma pisemna nie jest konieczna.

W wypadku cudzoziemców posiadanie pisemnej umowy jest szczególnie istotne – jest ona sprawdzana podczas kontroli legalności zatrudnienia – co to jest kontrola legalności zatrudnienia?->

Facebook