Thuế thu nhập cá nhân ( PIT )In ra

PIT được gửi cho sở thuế tại nơi cư trú vào cuối tháng mười hai năm trước.

Thuế thu nhập của những người không có pháp nhân phải trả là với bất kỳ người nào có thu nhập, chẳng hạn như tiền lương (dựa trên hợp đồng lao động và hợp đồng dân sự - thông tin về các loại hợp đồng làm việc có sẵn ở đây -> ) , hoặc thu nhập từ hoạt động kinh doanh .

 • Các phương pháp tính thuế

Một trong những cách tính thuế được gọi là ngưỡng thuế. Ở Ba Lan có hai ngưỡng thuế : nếu đối tượng nộp thuế thu nhập được trong năm ít hơn 85 528 zł  sẽ nằm trong ngưỡng  thuế thứ nhất nếu có thu nhập nhiều hơn 85 528 zł – nằm trong ngưỡng thuế thứ hai . Ngưỡng thuế áp dụng chủ yếu cho những người làm việc tại Ba Lan, mà họ đi làm nhận lương.

Trong trường hợp những người tự hoạt động kinh doanh thì họ luôn phải trả thuế với mực 19%  của thu  nhập .

Nguyên tắc tính toán cho từng ngưỡng thuế khác nhau :

 • nếu mức-cơ sở để tính thuế là 85 528 zł hoặc ít hơn (tức là một người có thu nhập 85 528 zł. mỗi năm ) thì mức thuế  là 18% của mức- cơ sở trừ đi 556 zł. 2 gr .
 • nếu mức- cơ sở để tính thuế trên 85 528 zł , thì mức thuế 14 839 zł + 32% của số dư trên 85 528 zł .

Chú ý : những người có thu nhập rất thấp sẽ được hoàn lại tiền thuế. Trong năm 2012, số tiền thu nhập được miễn thuế là 3091 zł . Điều này có nghĩa rằng những người trong năm có thu nhập ít hơn 3091 zł. sẽ được hoàn lại số tiền tạm ứng trả thuế đã trả trước. Trong trường hợp này , cũng cần phải nộp một tờ khai thuế (thông tin về khai thuế có thể được tìm thấy trong các chương sau).

Trong Internet có rất nhiều chương trình với mục đích là để tạo điều kiện dễ ràng cho việc tính thuế . Bạn có thể tận dụng , nhưng trong trường hợp không hiểu rõ , hãy liên hệ với cơ quan thuế , họ sẽ trả lời những câu hỏi và tất cả những gì không rõ sẽ được giải thích.

 • Các tài liệu được sử dụng để tính thuế

Người nộp thuế phải khai vào tờ khai thuế trên tờ khai đặc biệt , được gọi là PIT . Tờ khai thuế PIT có thể lấy được tại bất kỳ ở cơ quan thuế nào .

Chú ý:  ở Ba Lan có rất nhiều loại thuế PIT - mà chúng ta phải tính theo loại PIT nào còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Khai về mức thu nhập ( có thể là lỗ ) trong năm tính thuế có thể là trên cơ sở PIT 36 ,36 L, 37, 38 và 39. Trước khi điền vào tờ khai PIT cần phải chắc chắn rằng loại PIT nào được áp dụng cho mình ! Để khai đúng , tốt nhất nên liên hệ với cơ quan thuế.

Khai xong và ký vào tờ khai thuế - PIT ( tờ khai PIT thiếu chữ ký được coi là thiếu khai báo thuế ! ), nộp cho cơ quan thuế có thẩm quyền tại nơi cư trú của người nộp thuế. Địa chỉ của cơ quan thuế có sẵn ở đây -> 

Ở Ba Lan, bạn cũng có thể giải quyết khai báo thuế bằng cách sử dụng điện tử e- khai báo . Trong trường hợp này , bạn phải cài đặt phần mềm thích hợp . Chương trình có sẵn ở đây -> 

 • Làm thế nào để nộp thuế thu nhập

Khi được nhận vào làm việc, bạn có thể ủy quyền cho người sử dụng lao trả, được gọi là : trả tạm ứng cho thuế thu nhập , như vậy cần phải điền vào tờ khai PIT-2. Tờ khai này có sẵn  ở đây ->

Trong trường hợp này , lương trả cho người lao động (ví dụ :  trong trường hợp hợp đồng lao động – trả mỗi tháng) được trả giảm đi bằng số tiền tạm ứng  thuế thu nhập – tiền lương brutto và netto là gì ? -> . Sau đó, người sử dụng lao động gửi cho nhân viên PIT-11 vào cuối tháng 2 hàng năm, trong đó có các thông tin về thu nhập , các chi phí , trả tạm ứng cho bảo hiểm xã hội và y tế. Nó sẽ là cơ sở cho việc giải quyết tính thuế của người nộp thuế với cơ quan thuế trên một tờ khai thuế PIT khác.

Chú ý:   làm mất , không nhận thư – hay nói một cách khác : không có  PIT-11, không miễn bỏ trách nhiệm phải nộp thuế . Nếu người nộp thuế không nhận được PIT-11 từ người sử dụng lao động vào cuối tháng 2 , thì cần liên hệ càng sớm càng tốt với chủ lao động và yêu cầu họ gửi tài này ( PIT-11) hoặc bản sao của nó. Nếu bạn không nhận được , bạn có thể sử dụng các dữ liệu chứa trong tài liệu ZUS RMUA – những thông tin về chủ đề này có sẵn ở đây ->

Trong trường hợp đã trả tạm ứng thuế thu nhập,có thể là : thuế được tính trong tờ khai thuế PIT đã được trả ( vì vậy không cần phải trả một lần nữa cho cùng một loại thuế ) . Tuy nhiên , có thể là phải trả chênh lệch giữa mức thuế phải trả và số tiền tạm ứng đã trả ít hơn số tiền phải trả thuế, thì phải trả số tiền thuế chênh lệch đó ( nghĩa vụ này thuộc về người nộp thuế ) . Tuy nhiên, cũng có thể xảy ra là cơ quan thuế sẽ phải trả lại tiền cho người nộp thuế, nếu số tiền tạm ứng đã trả nhiều hơn số tiền thuế phải trả .

Những người hoạt động kinh doanh, họ phải tự nộp thuế theo hình thức trả trước hàng tháng hoặc hàng quý ( trả hàng quý là doanh nghiệp nhỏ và cá nhân mới bắt đầu kinh doanh  ) .

 • Thời hạn thanh toán 

Đến ngày 30 tháng 4 mỗi năm, những người chịu thuế ( người nộp thuế ) phải nộp cho cho sở thuế tờ khai thuế PIT.

Và đến thời hạn trên, cũng phải trả thuế (nếu đã được tính thuế để trả trong tờ khai PIT ) .

           Chú ý : Thời hạn này không được chậm hơn !

Thuế có thể  trả tại quầy nhận tiền của sở thuế , nơi nộp tờ khai PIT hoặc chuyển vào tài khoản ngân hàng của sở thuế đó - để biết số tài khoản , hãy liên hệ trực tiếp với sở thuế, thông tin này cũng thường có sẵn trên trang web của sở thuế đó.

         Chú ý: tại các cơ quan thuế có những điểm thông tin để tư vấn, giải thích những vấn đề liên quan đến tính thuế . Trong tuần lễ trước ngày 30 tháng 4 văn phòng thuế thường mở  thêm giờ, và thứ bảy cuối cùng trước thời hạn là thứ bảy làm việc - và do đó văn phòng thuế mở cửa và nhận tờ khai thuế PIT và nhận tiền trả thuế . Để  biết thông tin chi tiết về chủ đề này xin hãy liên hệ với cơ quan thuế nơi bạn cư trú .

Nếu trong tờ khai thuế PIT được tính đã trả tiền thuế nhiều hơn mức phải trả , cơ quan thuế có thời hạn ba tháng để trả lại cho người nộp thuế. Trên thực tế thời hạn này có thể bị kéo dài hơn .

 • Tính trả thuế chung cùng với vợ/chồng hay cùng với con cái 

Ở Ba Lan , bạn có thể tính trả thuế cùng với vợ/chồng hay cùng con cái .

Trả thuế chung với vợ/chồng có lợi hơn khi hai vợ chồng đang ở trong khung thuế  khác nhau , ví dụ : người vợ - 32% , và chồng - 18% . Và cũng có lợi khi người vợ/chồng không có bất kỳ thu nhập nào hoặc có thu nhập, nhưng thấp hơn so với mức được miễn trả thuế .

Cùng với vợ /chồng  hoặc cùng với các con  trả thuế là những người không hoạt động kinh tế ( nếu trả thuế chung thì người vợ hoặc chồng không ai được tự làm kinh tế ) . Những người như vậy phải trả mức thuế là 19% .

Để trả thuế cùng với vợ/chồng cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây :

 • cả hai phải sống ở Ba Lan ít nhất 183 ngày trong năm;
 • có tài sản chung;
 • là vợ chồng trong suốt cả năm, mà khai thuế - PIT của năm ấy;
 • nộp tờ cam kết có các điều kiện trên - bằng cách là ký trên tờ khai thuế PIT.

Vợ chồng phải tính riêng thu nhập của mình , trừ riêng những khoản được giảm từ thu nhập của từng người . Thu nhập được tính như vậy, sau đó cộng với nhau tiếp theo thu nhập chung chia làm 2 và tiếp nữa mới tính mức thuế cho tường người ( sẽ là như nhau).  Sau đó, họ sẽ cần phải cộng, trừ  các loại thuế được giảm từ mức thuế của mình (thông tin về giảm thuế có thể được tìm thấy dưới đây). Nếu mức thuế được tính như vậy là lớn hơn tổng số tiền tạm ứng thuế đã trả trước , thì vợ chồng sẽ được hoàn trả lại từ cơ quan thuế.

Để được tính trả thuế với các con, thì phải đáp ứng được các điều kiện sau đây :

 • là người độc thân (người không vợ/không chồng , góa vợ/góa chồng , đã ly dị)
 • đang nuôi đứa trẻ em (là cha /mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp) .

Để được tính trả thuế chung thì trẻ em phải là:

 • đến 18 tuổi ;
 • đến 25 tuổi , nếu đang học ( với điều kiện là người này không có thu nhập nào của năm thuế , hoặc có thu nhập nhưng được miễn thuế ) .

Cha mẹ tính thuế nên tính thu nhập của mình , trừ khoản thuế được giảm từ thu nhập, từ một nửa thuế thu nhập - tính thuế và nhân nó lên 2 lần. Từ số tiền này trừ phần được giảm của thuế .
Bằng cách này tính thuế ( cùng với trẻ em) sẽ thấp hơn so với cách tính thuế cho một người.

 • Giảm thuế

Trong tính thuế có thể tính trừ phần được giảm của thuế - điều này có nghĩa là người nộp thuế có thể lựa chọn trả thuế thấp hơn.

Giảm thuế có thể được trừ từ thu nhập và mức thuế.

 • Ưu đãi giảm thuế trừ từ thu nhập : thu nhập là số tiền thu được ( tất cả các khoản mà ta thu được ) sau khi trừ chi phí;  trừ vào thu nhập có thể được tính,ví dụ như: tiền đóng  bảo hiểm xã hội ;
 • Ưu đãi giảm thuế trừ từ mức thuế , ví dụ như : giảm thuế cho trẻ em, giảm thuế  cho chăm  sóc sức  khỏe, giảm thuế internet .

Muốn đước tính giảm thuế cần phải hoàn tất tờ khai thuế - PIT  thích hợp - chi tiết khai, tốt nhất liên hệ hỏi tại sở thuế . Tại cơ quan thuế sẽ nhận được thông tin về những ưu đãi giảm thuế có thể được khấu trừ để trả thuế ít hơn.

 • 1% thuế - từ thiện cho những tổ chức hoạt động xã hội

Mỗi người nộp thuế có quyền đóng góp 1% từ mức thuế của mình cho tổ chức hoạt động xã hội. Người nộp thuế không trả toàn bộ thuế phải đóng vào ngân sách nhà nước , nhưng có thể hỗ trợ cho một tổ chức xã hội , quỹ , hiệp hội . Tổ chức đó có thể là một tổ chức từ thiện , có thể đó là một tổ chức giáo dục, trợ cấp xã hội , bảo vệ quyền con người , hoặc hoạt động là  trợ giúp các loại , chẳng hạn như pháp lý , tâm lý. Người nộp thuế có ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng phần thuế họ dành cho tổ chức đó.

Danh sách các tổ chức xã hội có sẵn ở đây ->
Nên cần kiểm tra , bởi vì không phải tất cả các tổ chức,quỹ và hiệp hội cũng có tư cách là tổ chức cho lợi ích công cộng , và do đó không phải bất kỳ quỹ hoặc hiệp hội có thể được chuyển cho 1% thuế.

Để chuyển tặng 1 % thuế phải điền vào ô thích hợp trong tờ khai thuế , ghi rõ cho tổ chức nào (tức là số đăng ký kinh doanh - KRS) và số tiền bạn muốn chuyển ( nó không thể vượt quá 1 % mức thuế ) .

Facebook