bạn đang ở:
trang chủ QUỐC TỊCH BA LAN Thu hồi quốc tịch Ba Lan

Thu hồi quốc tịch Ba LanIn ra


Hiến pháp Cộng Hòa Ba Lan nêu rõ rằng, cách duy nhất để mất quyền công dân Ba Lan là người đó tự từ bỏ. Nhà nước không thể tức quốc tịch của người nào được. Công dân Ba Lan chỉ có thể mất quốc tịch Ba Lan theo yêu cầu của mình, sau khi có sự đồng ý của Tổng thống cho từ bỏ quốc tịch Ba Lan.

Đơn yêu cầu đồng ý cho từ bỏ quốc tịch Ba Lan được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện thông qua Tỉnh trưởng hoặc lãnh sự. Địa chỉ Văn phòng tỉnh- và các cơ quan lãnh sự Ba Lan sẵn ở đây:
 
Mất quốc tịch Ba Lan có hiệu lực sau khi kết thúc thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra quyết định của Tổng thống Ba Lan, trừ khi Tổng thống ghi cụ thể trong quyết định thời gian ngắn hơn.

Facebook