Thuế giá trị gia tăng (VAT)In ra

Thuế đối với hàng hóa và dịch vụ là một loại thuế mà chúng ta trả khi mua mọi thứ , chẳng hạn như : thực phẩm, quần áo, mỹ phẩm, cũng như sử dụng các dịch vụ như : làm tóc, đến luật sư, bác sĩ. Thuế này thường đã bao gồm trong giá của hàng hoá, dịch vụ . Được gọi là giá - brutto.
Nếu giá được đưa ra là netto , có nghĩa là cần phải tính thêm thuế GTGT . Tuy nhiên , trong các cửa hàng , cơ sở dịch vụ giá cả đưa ra đã cùng với thuế GTGT.

Ở Ba Lan , có những mức thuế GTGT- VAT khác nhau : 23% , 8 %, 5% , 0%. Mức thuế này phụ thuộc vào loại hàng hoá, và dịch vụ . Những thông tin có thể được tìm thấy trên trang web của Bộ Tài chính ( www.mf.gov.pl ) hoặc các trang web chuyên đề ví dụ như www.podatki.biz,www.vat.pl.

Người nước ngoài tự hoạt động kinh doanh, làm tất cả các loại dịch vụ cũng sẽ phải nộp thuế GTGT- VAT  cho cơ quan thuế , trong đó đã tính vào giá bán cho khách hàng của mình . Thuế GTGT-VAT được trả cho cơ quan thuế có thẩm quyền tại địa điểm kinh doanh . Để thực hiện điều này cần phải điền vào tờ khai mẫu thuế GTGT- VAT-7 khi trả thuế hàng tháng hoặc thuế GTGT – VAT-7 K để tính trả thuế hàng quý. Tờ khai thuế được điền  hoàn chỉnh xong và phải được nộp cho cơ quan thuế có thẩm quyền nơi địa điểm kinh doanh .

Facebook