bạn đang ở:
trang chủ QAK-Hỏi đáp Thị thực và đi qua biên giới

Thị thực và đi qua biên giớiIn ra

Có thể làm thủ tục để xin thay đổi loại thị thực ( mục đích cấp) tại Ba Lan được không? Hay người nước ngoài phải trở về nước xuất xứ của mình để xin cấp thị thực mới với mục đích-loại thị thực mới?

Không thể thay đổi loại thị thực hiện đang sở hữu tại Ba Lan hoặc ở nước ngoài.
Nếu có trường hợp mà chứng minh được cho sự cần thiết cấp thị thực mới sở so với thị thực hiện tại (ví dụ: thay thị thực du lịch – bằng thị thực lao động để làm việc tại Ba Lan), thì phải xin thị thực mới trên cơ sở-lý do mới tại lạnh sự quán Ba Lan tại nước xuất xứ của người nước ngoài. Để nhận được thị thực mới trên cơ sở lý do mới thì phải cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết cho việc xét duyệt và cấp thị thực mới tại Lãnh sư quán.

Tôi có thể gia hạn thị thực tại Ba Lan được không ? Các điều kiện gì tôi phải đáp ứng để gia hạn được?

háp luật Ba Lan và EU cho khả năng gia hạn kéo dài  thị thực, nhưng chỉ trong các trường hợp đặc biệt. Thời hạn hiệu lực của thị thực hoặc thời gian lưu trú của thị thực đã cấp có thể được gia hạn kéo dài  chỉ với điều kiện người có thị thực có thể chứng minh lý do sự cần thiết phải kéo dài thời gian  hiệu lực thị thực hoặc thời gian lưu trú trong thị thực của mình. Đơn xin gia hạn thị thực nộp tại uỷ ban tỉnh (Sở ngoại kiều) có thẩm quyền nơi cư trú của người nước ngoài tại Ba Lan.
Để gia hạn thị thực phải nộp các tài liệu sau đây:
1)  viết đơn xin theo mẫu;
2) ảnh vừa chụp  ;
3) hộ chiếu hợp lệ;
4) Các tài liệu xác nhận:

  • có bảo đảm nơi cư trú ở Ba Lan (ví dụ, giấy đăng ký hộ khẩu, hợp đồng thuê nhà );
  • mục đích lưu trú và sự cần thiết phải gia hạn thị thực;
  • có bảo hiểm y tế;
  • có bảo hiểm y tế trong trường hợp gia hạn thị thực Schengen;
  • có các phương tiện tài chính cần thiết để trang trải cho các chi phí sinh hoạt tại Ba Lan;
  • phiếu đã nộp lệ phí (30 euro cho thị thực Schengen hoặc 406 zł cho một thị thực quốc gia).

Người nước ngoài muốn gia hạn lưu trú của mình trên cơ sở thị thực, thì cần phải nộp đơn gia hạn thị thực ít nhất 3 ngày trước khi hết hạn thời gian lưu trú của mình được ghi trong thị thực.

Công dân của Ukraine, lưu trú tại Ba Lan có tổng cộng thời gian dưới năm năm có thể làm giấy mời cho những người thân của mình sang Ba Lan được không?

Công dân của Ukraine lưu trú ở Ba Lan trên cơ sở giấy phép cư trú, nhưng họ chưa đáp ứng được các điều kiện  năm năm cư trú ở Ba Lan họ có thể đến công chứng viên ở Ba Lan làm giấy mời cho thân nhân của mình  (tức là chỉ cho cha mẹ và con cái,  nhưng không được cho anh chị em ). Giấy mời qua công chứng viên và  bản sao các tài liệu xác nhận đủ điều kiện tài chính để duy trì bản thân và các thành viên gia đình được mời sang (cho mỗi thành viên trong gia đình và những người nước ngoài được mời, trung bình là 456,-PLN mỗi tháng/ người ) , tài liệu trên chuyển cho người được mời tại Ukraina.
Những tài liệu này là cơ sở để họ xin thị thực. 

Người có thị thực nội địa quốc gia do Ba Lan cấp có giá trị trong một năm có quyền đi từ Ba Lan đến nước khác thuộc khối Schengen được không?

Người có thị thưc nội địa quốc gia đánh dấu D, có thể di chuyển trong lãnh thổ của các nước Schengen đến ba tháng trong thời gian sáu tháng, nếu họ đáp ứng được các điều kiện sau đây cần thiết để nhập cảnh vào các nước khu vực Schengen:


-  có hộ chiếu hoặc giấy thông hành hợp lệ;
-  có bảo hiểm cho toàn bộ thời gian dự tính lưu trú hợp lệ trong địa phận khu vực Schengen;
-  đưa ra mục đích chính đáng của chuyến đi và các điều kiện của kế hoặch lưu trú  và có phương tiện tài chính đủ sinh sống cho suốt thời gian lưu trú cũng như trở về đất nước của mình hoặc quá cảnh đến một nước 3 mà người này đã được bảo đảm nhập cảnh, hoặc họ có thể hợp pháp đạt được phương tiện và những điều kiện đã nêu lên ở trên ;
-  dữ liệu của họ không có trong hệ thống thông tin Schengen cho các mục đích từ chối nhập cảnh;
-  họ không được coi là người có thể phá hoại trật tự công cộng, an ninh quốc gia hoặc quan hệ quốc tế.

Làm thế nào để kiểm tra thời gian lưu trú của người có thị thực nội địa quốc gia Ban lan hoặc giấy phép cư trú tại một quốc gia khác ngoài Ba Lan trong khu vực Schengen?

Người có thị thực nội địa quốc gia hoặc giấy phép cư trú có thể lưu trú trong các nước khu vực Schengen đến ba tháng trong thời gian 6 tháng, tính từ ngày nhập cảnh đầu tiên (dưới một số điều kiện nhất định, không áp dụng  quy tắc này  cho  những người có giấy phép cư trú dài hạn trong cộng đồng EU).

 Do sự thực là trong khu vực Schengen đã được bãi bỏ kiểm soát biên giới giữa các quốc gia thành viên của hệ thống, trong trường hợp người đi bằng xe hơi hoặc xe buýt là không có thủ tục rõ ràng để kiểm tra thời gian lưu trú của họ trong khu vực Schengen. Khi đi bằng máy bay thì thời gian lưu trú có thể kiểm tra được, bởi vì các dữ liệu của hành khách sẽ được nhập vào hệ thống kiểm soát biên giới tại sân bay.

         Cần nhớ rằng, người lưu trú quá thời gian cho phép 3 tháng, thì người đó phải tự chịu trách nhiệm hoàn toàn nguy cơ. Ở lại trên lãnh thổ của một quốc gia khối Schengen (khác với  thị thực nội địa quốc gia đã cấp cho một người nước ngoài hoặc thẻ cư trú tạm thời) sau khoảng thời gian cho phép lưu trú trên lãnh thổ của mình (3 tháng trong vòng 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh đầu tiên) có thể là cơ sở để quyết định trục xuất khỏi lãnh thổ của nước đó và ra lệnh cấm nhập cảnh vào khối Schengen.

Người có thẻ cư trú tại Ba Lan có thể đi đến Vương quốc Anh được không?

Không thể đi được, bởi vì Vương quốc Anh không thuộc khu vực Schengen.

Sau thời gian nào khi thị thực đã hết hạn, người nước ngoài có thể xin thị thực mới?

Đơn xin thị thực phải được nộp không sớm hơn 3 tháng trước khi có kế hoạch cho chuyến đi

Người có thị thực nhập cảnh nhiều lần có giá trị trong khoảng thời gian ít nhất 6 tháng có thể đặt đơn xin thị thực mới trước khi hết thời hạn của thị thực đang sở hữu. Giá trị của thị thực mới phải bắt đầu không sớm hơn ngày hết hạn của thị thực trước - bởi vì không thể có hai thị thực cho một thời gian (ví dụ, nếu thị thực có giá trị đến ngày 15 tháng 8, thì giá trị của thị thực mới phải bắt đầu từ ngày 16 tháng 8)

Nguồn lực tài chính tối thiểu theo yêu cầu cho nước ngoài khi vào Ba Lan là bao nhiêu?

Các nguồn tài chính cần thiết và số tiền tối thiểu phải có cho người nước ngoài khi nhập cảnh vào Ba Lan có thể đọc được ở đây: 

Có thể gia hạn thị thực du học cho tiếp một năm nữa không?nữa không?

Không. Thị thực ở Ba Lan chỉ có thể  được gia hạn theo đúng quy định và trong những trường hợp đặc biệt. Trong trường hợp học đại học, bạn thể xin thẻ tạm trú (giấy phép cư trú có thời hạn).

Làm thế nào để gia hạn thị thực dưới lý do làm việc việc ở Ba Lan?

Thị thực có thể được gia hạn trong trường hợp cụ thể đặ biệt theo đúng quy định. Để biết thêm thông tin về gia hạn thị thực nội địa quốc gia và thị thực Schengen, có thể được tìm  ở đây

Nếu người nước ngoài có giấy phép lao động cũng có thể xin giấy phép cư trú có thời hạn.

Chồng tôi là người Ba Lan. Thẻ cư trú của tôi đã hết hạn. Chồng tôi có phải gửi giấy mời cho tôi, để tôi có thể nộp đơn xin thị thực sang Ba Lan không?

Nếu thẻ cư trú có thời hạn của bạn đã hết hạn và bạn đã rời khỏi Ba Lan trước khi hết hạn thẻ, bạn có thể xin thị thực tại lãnh sự quán Cộng hòa Ba Lan trên cơ sở giấy mời của một công dân Ba Lan (trong trường hợp này là chồng của bạn). Sau khi nhận được thị thực đến Ba Lan, bạn có thể xin giấy phép cư trú có thời hạn, trên cơ sở là người nước ngoài đã kết hôn với công dân Ba Lan.

Tôi là người nước ngoài, tôi sống ở Ba Lan. Chồng tôi làm việc tại Anh đã nhiều năm. Tôi có quyền di chuyển và định cư tại nước Anh được không? Nếu vậy, tôi cần phải có những giấy tờ gì?

Vương Quốc Anh không thuộc khu vực Schengen do đó để đi đến nước Anh bạn cần phải có thị thực. Thủ tục nộp đơn xin thị thực vào Vương quốc Anh, bạn có thể đọc trên trang web của Lãnh sự quán Vương quốc Anh tại Ba Lan:    http://ukinpoland.fco.gov.uk/pl/visas/

Tôi có thẻ cư trú. Con trai của tôi có thể sử dụng sự cứu trợ gì liên quan đến việc tổ chức đến Ba Lan của mình?

Để đi đến Ba Lan, con trai của bạn cần phải có thị thực hoặc giấy phép khác cho phép nhập cảnh (chẳng hạn như có thẻ cư trú). Nếu bạn có thẻ thẻ cư trú dài hạn EU, hoặc bạn sống ở Ba Lan hợp pháp và liên tục trong ít nhất 5 năm, bạn có thể làm giấy mời cho con trai bạn sang Ba Lan. Trên cơ sở giấy mời này, con trai của bạn có thể nộp đơn xin thị thực tại nước xuất xứ của mình.

Người mời người nước ngoài đến Ba Lan, cần phải có tài khoản không?

Người mời không cần phải có tài khoản, nhưng phải cung cấp bằng chứng về khả năng để trang trải các chi phí liên quan khi mời người nước Ngoài đến. Có thể là một số tiền trong tài khoản, nhưng cũng có thể đơn giản là bằng một hợp đồng lao động với số tiền lương.

Thời gian tối đa nhất có thể được cấp cho giấy mời để mời người nước ngoài đến Ba Lan là bao nhiêu? Nếu giấy mời được mời là một năm, thì người nước ngoài cũng sẽ nhận được thị thực cho một năm hay không ?

Giấy mời sang Ba Lan có thể được cấp cho tối đa là một năm. Mặc dù, giấy mời được cấp cho một năm nhưng cũng không đảm bảo thị thực sẽ cũng được cấp cho một năm, như được viết trong giấy mời . Quyết định thời gian mà thị thực được cấp , được thực hiện bởi lãnh sự , trong đó có lưu ý đến tất cả các trường hợp giải thích cho thời gian lưu trú tại Ba Lan .

Thời hạn hiệu lực của thị thực  không được dài hơn thời gian viết trong giấy mời đã được cấp. Có thể chỉ là tương tự hoặc ngắn hơn. Điều này tùy thuộc vào thực tế là người mời đồng ý để trang trải các chi phí cho cuộc sống người nước ngoài trong thời gian ở Ba Lan , và trở về đất nước xuất xứ của mình hoặc nơi cư trú trong thời hạn hiệu lực của giấy mời.

Khi giấy mời đã được cấp cho thời gian hơn ba tháng , người nước ngoài nên xin thị thực quốc gia Ba Lan, nếu ít hơn ba tháng – nên xin thị thực Schengen . Dựa trên thị thực quốc gia hay thị thực Schengen người nước ngoài sẽ có thể đi đến các nước Schengen khác đến ba tháng trong trong thời gian sáu tháng với mục đích du lịch.

Thị thực của tôi hết hạn trong 20 ngày tới. Tôi không có cách nào để trở về nước và nộp hồ sơ xin thị thực mới tại lãnh sự quán . Tôi có thể xin được thị thực quốc gia ở Ba Lan được  không ?

Theo quy định, thị thực chỉ được cấp tại lãnh sự quán Ba Lan. Thị thực ở Ba Lan có thể được gia hạn trong các tình huống đặc biệt , chẳng hạn như vì bệnh tật nghiêm trọng nên không thể ra khỏi Ba Lan theo đúng quy định về thời gian. Thị thực của Bạn vẫn còn hiệu lực trong 20 ngày, tức là bạn có thể ở lại hợp pháp tại Ba Lan và sau khi hết hạn thị thực , bạn phải rời khỏi Ba Lan và xin thị thực mới tại lãnh sự quán Ba Lan ở nước bạn .

Khi Bạn lưu trú hợp pháp tại Ba Lan ( tức là trong vòng 20 ngày ) , bạn cũng có thể nộp các tài liệu cho ủy ban Tỉnh có thẩm quyền tại Ba Lan, nơi bạn đang lưu trú , xin giấy phép tạm trú ( thẻ cư trú có thời hạn ) .Tài liệu xin thẻ tốt nhất là gửi  45 ngày trước khi kết thúc thời gian lưu trú tại Ba Lan có trong thị thực của Bạn - trong trường hợp này , người nước ngoài được đóng dấu vào hộ chiếu , và như vậy Bạn  ở lại Ba Lan hợp pháp , ngay cả khi thời hạn hiệu lực thị thực đã hết hạn . Nếu thời hạn 45 ngày không được giữ đúng  thì người nước ngoài không được đóng dấu vào hộ chiếu , và nếu  tỉnh Trưởng  không ra quyết định cấp giấy phép cho đến khi hết thời hạn của thẻ , thì bạn phải rời khỏi Ba Lan ít nhất là vào ngày cuối cùng có giá trị của thị thực và bạn phải chờ đợi quyết định của tỉnh Trưởng về việc cấp giấy phép cư trú cho Bạn tại nước ngoài.

Trước khi rời khỏi Ba Lan, Bạn nên ủy quyền  cho ai đó  đại diện cho Bạn tại Ba Lan , người ấy thay mặt cho Bạn để nhận quyết định từ tỉnh Trưởng . Nếu quyết định được cấp đồng ý cho cư trú, thì người được bạn ủy quyền sẽ nhận quyết định và thông báo cho Bạn. Đó là cơ sở để đăng ký và xin thị thực tại lãnh sự quán Ba Lan, cho phép bạn nhập cảnh vào Ba Lan. Nếu bạn không rời khỏi Ba Lan trong thời gian hết  hiệu lực của thị thực, thì lưu trú của Bạn ở lại Ba Lan sẽ trở thành bất hợp pháp. Trong trường hợp như vậy , tỉnh trưởng sẽ ra quyết định từ chối không cấp giấy phép cư trú cho Bạn .

Facebook