Thị thựcIn ra

Nếu người nước ngoài có quyền đoàn tụ gia đình, và ở ngoài Ba Lan, mà giải quyết giấy phép cư trú cho họ tại Ba Lan, khi được tỉnh trưởng đồng ý cấp giấy phép cư trú tạm thời, vậy để đến được  Ba Lan cần phải xin thị thực (nếu các công dân của những nước yêu cầu cần có thị thực ) để đến Ba Lan nhận giấy phép cư trú tạm thời, được cấp trên cơ sở đoàn tụ gia đình. Người nước ngoài xin thị thực tại lãnh sự quán Ba Lan tại nước xuất xứ.

Thông tin về các tài liệu cơ bản phải nộp trong đơn xin thị thực vào Ba Lan có thể thu thập được ở đây. Những tài liệu bổ sung được nộp cùng với đơn xin thị thực có thể khác nhau tùy thuộc vào lãnh sự, do đó nên liên hệ với lãnh sự nơi ở để có được thông tin đầy đủ.
Danh sách các cơ quan lãnh sự của Ba Lan có sẵn ở đây

Sau khi đến Ba Lan người nước ngoài phải đến sở ngoại kiều tỉnh để nhận thẻ cư trú của mình.

Facebook