bạn đang ở:
trang chủ QAK-Hỏi đáp Thủ tục mua và đăng ký xe hơi của nước ngoài

Thủ tục mua và đăng ký xe hơi của nước ngoàiIn ra

Tôi có thẻ cư trú. Tôi có thể mua xe hơi và tặng cho con trai của mình được không?

Bạn có thể mua xe hơi ở Ba Lan. Người nước ngoài không bị hạn chế mua xe . Bạn cũng có thể tặng cho con trai mình chiếc xe hơi. Ở Ba Lan, tất cả các đồ tặng cho những người gần nhất trong gia đình bất kể giá trị của đồ tặng được miễn thuế.

Các thủ tục gì để đăng ký xe hơi mới mua ở Ba Lan của người nước ngoài?

Các việc này được giải quyết tại văn phòng của thành phố (xã).

             Giấy tờ cần thiết là:

-  đơn xin đăng ký của chủ sở hữu chiếc xe;
-  giấy tờ nhận dạng người nước ngoài: người nước ngoài lưu trú tại Ba Lan phải

                     hợp pháp, phải xuất trình hộ chiếu hợp lệ và giấy đăng ký tạm trú ở Ba Lan (để

                     kiểm tra);
-  giấy chứng minh quyền sở hữu chiếc xe (giấy tờ chứng minh quyền sở hữu:hợp

                     đồng mua bán, hợp đồng trao đổi, giấy xác nhận tặng - cho, hóa đơn VAT,quyết    

                     định cuối cùng của tòa án về quyền sở hữu);
-  sổ-hộ chiếu của xe, nếu đã được cấp ;
-  giấy chứng nhận kỹ thuật loại xe hoặc bản sao của quyết định được     

                      miễn giấy chứng nhận đó.
-  hóa đơn đã thanh toán (bao gồm xác định các đặc điểm nhận dạng xe:

                     số VIN, số khung xe,số khung gầm xe), 500 zł cho mỗi chiếc xe nhập khẩu vào

                     Ba Lan hoặc giấy chứng nhận về nghĩa vụ hủy-tháo gỡ xe với mạng lưới thu

                     thập xe cũ, nếu chiếc xe được đăng ký lần đầu tiên,và:


        -   giấy chứng nhận có nghĩa vụ - khẳng định cho mạng lưới tháo gỡ xe,      

                              được cấp riêng khi đưa xe về;
        -  chứng nhận có thể được viết ngay trên hóa đơn.
- chứng từ đã nộp thuế cho giấy ủy quyền , nếu như có.

        Trong trường hợp chiếc xe nhập khẩu từ lãnh thổ của một nước thành viên EU phải kèm

        theo một trong các giấy tờ sau đây:
- hóa đơn thanh toán thuế tiêu thụ đặc biệt trên lãnh thổ của quốc gia mà từ đó   

                    chiếc xe được nhập khẩu;

           hoặc
- không có nghĩa vụ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt trên lãnh thổ của quốc gia mà từ đó

                    chiếc xe được nhập khẩu;
- giấy chứng nhận việc miễn thuế tiêu thụ đặc biệt nếu chiếc xe được nhập khẩu

                    từ lãnh thổ của một nước thành viên EU và được đăng ký lần đầu tiên;
- hoá đơn với số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt.

Các tài liệu cần thiết cùng với đơn phải được nộp là bản gốc.

Văn bản bằng tiếng nước ngoài kèm theo đơn, cùng với bản dịch tuyên thệ ra tiếng Ba Lan. Luật không áp dụng đối với giấy đăng ký xe đã cấp do các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành viên, Liên bang Thụy Sĩ, các nước thành viên của Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA) - các bên tham gia các Hiệp định về vùng kinh tế Cộng đồng Châu Âu cho việc xác định mã số được sử dụng trong giấy đăng ký này.

Đơn vị chịu trách nhiệm:Văn phòng hành chính và dân sự của thành phố hoặc.

                 Thời hạn để trả lời:

Ngay lập tức – nếu không có yêu cầu việc thu thập thông tin, bằng chứng hoặc giải thích.
Một tháng – nếu cần thời gian điều tra .
Hai tháng - trường hợp đặc biệt phức tạp.

 

 

Facebook