bạn đang ở:
trang chủ BẤT ĐỘNG SẢN Mua bất động sản Thủ tục mua bất động sản

Thủ tục mua bất động sảnIn ra

Trước khi mua bất động sản cần kiểm tra tình trạng pháp lý - có khoản nợ trong bất động sản hay không. Để làm được điều này thì cần có số đăng ký trong sổ đăng ký đất đai và vào kiểm tra hồ sơ của bất động sản đó .
Cũng nên thông báo với ban hành chính quản lý bất động sản để kiểm tra xem bất động sản muốn mua có bị nợ không ( chủ sở hữu hiện tại của bất động sản đã trả hết các chi phí liên quan đến bất động sản ) . Cũng nên xin giấy chứng nhận của chính quyền địa phương là chủ không còn nợ thuế bất động sản. Cũng nên tìm hiểu về tình trạng kỹ thuật – sử dụng . Để làm được điều này , cần nói chuyện với chủ và người quản lý tòa nhà về việc bảo trì nhà .
Trước khi ký hợp đồng mua  , nên yêu cầu người bán cung cấp giấy chứng nhận của văn phòng thành phố hoặc xã,  xác nhận rằng không có ai còn đăng ký hộ khẩu trong nhà- bất động sản  ( đăng ký hộ khẩu là gì ? ) .

Sau khi đã lựa chọn bất động sản muốn mua,  nên ký một thỏa thuận sơ bộ với người bán . Không có yêu cầu pháp lý để chuẩn bị và ký thỏa thuận này trước một công chứng viên- có nghĩa là bằng văn bản công chứng , nhưng qua công chứng là giải pháp an toàn nhất. Tuy nhiên , nó liên quan đến việc phải trả lệ phí công chứng. Tìm kiếm công chứng viên trực thuộc Phòng Công chứng ở Warszawa tìm được ở đây

Trong thỏa thuận sơ bộ cần được xác định :

  •          giá bất động sản-nhà ,
  •          thời hạn trảo bất động sản - nhà của chủ sở hữu hiện tại,
  •          ngày thanh toán .

Trong thỏa thuận ​​cũng có thể ghi mô tả về tình trạng hiện tại của bất động sản-nhà. Cũng ghi rõ các thiết bị trong nhà (thường là nhà bếp và phòng tắm ) và danh sách những gì cần  phải sửa chữa, mà chủ cũ phải cam kết làm trước khi bàn giao nhà cho chủ sở hữu mới .

Ký thỏa thuận sơ bộ thường là phải trả tạm ứng ( trả tạm ứng là gì? ) hoặc đặt cọc ( đặt cọc là gì? ) cho người bán (ví dụ , 10% tổng số tiền mua nhà - bất động sản) .

Hợp đồng mua bán bất động sản sẽ được thực hiện trước công chứng viên (dưới hình thức là văn bản công chứng –nêu  không sẽ không có giá trị. ) Tìm kiếm công chứng liên quan trong phòng công chứng ở Warszawa tìm được ở đây. Đối với dịch vụ công chứng phải trả tiền phí được gọi  là thuế công chứng ( lệ phí ) -> lệ phí là bao nhiêu nó phụ thuộc vào giá bán của bất động sản.

Sau khi đã ký hợp đồng mua bán phải trả thuế hợp đồng với số tiền 2 % giá trị của bất động sản và thực hiện đăng ký vào sổ đăng ký đất đai. Để ghi vào

 sổ đăng ký đất đai phải trả lệ phí 200 PLN , ghi vào sổ đăng ký và trả lệ phí có thể đề nghị- ủy quyền cho công chứng viên thực hiện . Đề nghị thay đổi các mục trong sổ  đăng ký đất có sẵn ở đây. Về những  thay đổi, chủ sở hữu phải thông báo cho văn phòng của thành phố hoặc thị trấn nơi vị trí của bất động sản. Đây cũng là thông tin về người chủ mới sẽ nộp thuế bất động sản. Sau đó chủ mới có thể đăng ký hộ khẩu

Chú ý: Nghĩa vụ đăng ký hộ khẩu đối với công dân Ba Lan sẽ được bỏ

              và không có hiệu lực từ ngày 1 tháng 01 năm 2016

Cần liên hệ với các công ty cung cấp điện , viễn thông,  khí đốt  để thông báo về sự thay đổi quyền sở hữu. Cũng nên thông báo cho người sử dụng lao động hiện tại , ngân hàng và các tổ chức khác về sự thay đổi nơi ở và địa chỉ gửi thư từ  .

Facebook