bạn đang ở:

THẺ CƯ TRÚIn ra

Thẻ cư trú là gì?

Thẻ cư trú là một tài liệu xác nhận danh tính của người nước ngoài trong thời gian cư trú ở Ba Lan . Tài liệu này , cùng với hộ chiếu nước ngoài hợp lệ xác nhận cho phép ở lại Ba Lan và cho phép xuất nhập cảnh qua biên giới Ba Lan không cần thị thực . Khi đi qua biên giới phải xuất trình với bộ đội biên phòng thẻ cư trú cùng với hộ chiếu nước ngoài hợp lệ. Trong thẻ cư trú có các thông tin sau:

 1. tên (tên khác) và họ của chủ sở hữu thẻ và tên của cha mẹ;
 2. ngày, nơi sinh và quốc gia nơi sinh;
 3. địa chỉ thường trú hoặc tạm trú;
 4. thông tin về quốc tịch;
 5. thông tin về danh tính;
 6. thông tin về chiều cao bằng cm và màu mắt;
 7. số đăng ký công dân - PESEL (số đăng ký công dân là gì?), nếu được cấp;
 8. thông tin về loại giấy phép được cấp;
 9. ghi chú " nhà khoa học " nếu giấy phép cư trú có thời hạn đã được ban hành cho mục đích nghiên cứu khoa học;
 10. ghi chú "Thẻ Xanh EU " nếu có giấy phép cư trú có thời hạn đã được ban hành để làm việc với trình độ cao;
 11. ghi chú  ”được truy cập thị trường lao động" - trong trường hợp giấy phép cấp cho người nước ngoài được phép làm việc tại Ba Lan hoặc được miễn nghĩa vụ không cần có  giấy phép lao động;
 12. Ghi chú „lao động theo mùa”, nếu như giấy phép cư trú đã được cấp bởi vì có công việc theo mùa;
 13. dấu vân tay;
 14. tên của cơ quan cấp;
 15. ngày ban hành;
 16. ngày hết hạn của thẻ;
 17. ảnh của người nước ngoài;
 18. ghi chú "quy chế bảo hộ quốc tế được ban hành ... (ghi rõ nước thành của EU, mà nước đó đã cấp) ngày cấp ... ( ngày cấp quy chế bảo hộ quốc tế ) " - nếu người nước ngoài đã có giấy phép cư trú dài hạn EU và đồng thời đã được cấp quy chế bảo hộ quốc tế tại Ba Lan hoặc ở nước EU khác.

THẺ CƯ TRÚ

Làm thế nào để nhận được giấy phép cư trú ?

Thẻ cư trú là một tài liệu cấp cho người nước ngoài khi đã nhận được:

 1. Giấy phép cư trú có thời hạn.
 2. Giấy phép định cư.
 3. Giấy phép cư trú dài hạn của EU.
 4. Quy chế tị nạn.
 5. Quy chế bảo hộ bổ sung.
 6. Giấy phép cư trú vì lý do nhân đạo.

Vậy, để có thẻ cư trú ở Ba Lan , trước tiên phải nhận được giấy phép cư trú ở Ba Lan.

Đổi thẻ hoặc làm lại khi mất thẻ cư trú

Thẻ cư trú  được thay đổi khi:

 1. thay đổi các dữ liệu cá nhân trong thẻ;
 2. thay đổi hình dạng của chủ thẻ , gây khó khăn để nhận dạng;
 3. thẻ đã bị hư hỏng;
 4. thẻ đã bị mất (ví dụ như bị đánh cắp);
 5. Ba Lan đã tiếp quản trách nhiệm bảo hộ quốc tế của chủ sở hữu thẻ cư trú, được cấp bởi nhận được giấy phép cư trú dài hạn của EU với ghi chú ” bảo hộ quốc tế ”cấp do ... (tên nước thành viên EU cấp);
 6. nước thành viên EU khác đã nhận trách nhiệm để bảo hộ quốc tế của chủ sở hữu thẻ cư trú được cấp bởi nhận được giấy phép cư trú dài hạn của EU .

Đơn xin thay đổi thẻ cư trú phải được nộp trong vòng 14 ngày sau khi xảy ra các sự kiện phải thay đổi nó.

Đơn xin thẻ cư trú tiếp khác ( khi nhận được sự đồng ý cho phép cư trú vì lý do nhân đạo , giấy phép định cư hoặc cư trú dài hạn của EU ) phải nộp ít nhất là 30 ngày trước khi hết thời hạn giá trị của thẻ cư trú.

Người nước ngoài bị mất thẻ cư trú phải báo mất thẻ bằng tờ khai báo mất trong vòng 3 ngày kể từ ngày bị mất thẻ (ví dụ , bị mất , bị lấy trộm) tại văn phòng tỉnh nơi đã phát hành thẻ. Mẫu tờ khai có sẵn ở đây -> Cấp giấy chứng nhận cho người nước ngoài đã thông báo bị mất thẻ hoặc bị hư hỏng thẻ là miễn phí . Giấy chứng nhận này có thể cần thiết  trong trường hợp kiểm tra hợp pháp cư trú của người nước ngoài tại Ba Lan. Vì vậy, phải có bản gốc hoặc bản sao giấy chứng nhận này khi bị kiểm tra. Người nước ngoài tìm lại được thẻ cư trú bị mất, có nghĩa vụ thông báo cho tỉnh trưởng  trong vòng 3 ngày kể từ ngày tìm lại được thẻ. Nếu  người nước ngoài đã nhận được thẻ mới thay cho thẻ bị mất, thì ngay lập tức phải trả lại thẻ đã tìm được đến văn phòng tỉnh.

CHÚ Ý:  Không thực hiện những nghĩa vụ này có thể bị phạt tiền .

CHÚ Ý: Nhận thẻ cư trú trực tiếp tại văn phòng của tỉnh. Trong trường hợp trẻ em dưới 13 tuổi, cha / mẹ nhận thẻ hộ hoặc người giám hộ hợp pháp khác (ví dụ như người phụ trách).

Thẻ cư trú mới được cấp lại trong vòng một tháng kể từ ngày yêu cầu đổi thẻ. Nếu văn phòng tỉnh không làm được trong thời gian quy định sẽ thông báo cho người nước ngoài biết và nêu  lý do của sự chậm trễ và ra đưa ra thời hạn mới đến nhận thẻ.

Lệ phí

 • phát hành mới hoặc thay đổi  thẻ cư trú – 50 PLN
 • thay đổi thẻ cư trú trong trường hợp do lỗi của người nước ngoài làm mất, làm hư hỏng – 100 PLN     
 • trong mỗi trường hợp tiếp do lỗi của người nước ngoài làm mất hoặc làm hư hỏng thẻ cư trú,  mỗi lần - 150 PLN

Miễn lệ phí cấp hoặc thay đổi  thẻ cư trú trong trường hợp:

 1. cấp thẻ cư trú lần đầu tiên cho người nước ngoài khi nhận được ở Ba Lan :
  a). quy chế tị nạn,
  b). bảo hộ bổ sung,
  c). được phép cư trú vì lý do nhân đạo,
 2. cấp  thẻ cư trú cho người nước ngoài lần đầu tiên, khi được cấp giấy phép định cư tại Ba Lan bởi là thành viên của gia đình người hồi hương;
 3. khi phát hành hoặc thay đổi thẻ có chứa lỗi kỹ thuật;
 4. thay đổi thẻ cư trú vì Ba Lan nhận trách nhiệm  bảo hộ quốc tế cho người có thẻ cư trú được ban hành khi được cấp giấy phép cư trú dài hạn của EU với ghi chú ’’bảo hộ quốc tế do ...’’ ( tên nước thành viên của EU - nước đã cấp thẻ );
 5. thay đổi thẻ cư trú bởi vì khi nước thành viên EU khác đã nhận trách nhiệm bảo hộ quốc tế của chủ sở hữu thẻ cư trú được cấp khi nhận được giấy phép cư trú dài hạn của EU.
Facebook