bạn đang ở:
trang chủ CƯ TRÚ Ở BA LAN (sau khi 01.05.2014) Tự nguyện trở về nước

Tự nguyện trở về nướcIn ra

Chương trình tự nguyện hồi hương và tái hòa nhập được dành cho người di cư muốn trở về đất nước của họ, cũng như họ không thể để tự sắp xếp được cuộc hành trình trở về của mình.

Bao gồm hỗ trợ gì cho việc hồi hương tự nguyện?

Sự hỗ trợ của Tổ chức Quốc tế về Di dân (IOM) cung cấp cho người nước ngoài theo chương trình bao gồm:

  • tổ chức và tài trợ cho cuộc hành trình hồi hương và giúp đỡ sinh hoạt cần thiết ban đầu khi trở về nước cho người có yêu cầu ( những thông tin chi tiết dưới đây);
  • lời khuyên tư vấn, để có một tự quyết định đúng đắn, tự quyết định tự nguyện hồi hương;
  • giúp đỡ trong việc giải quyết hộ chiếu / giấy thông hành và các thủ tục cần thiết khác liên quan đến hồi hương - nếu cần thiết;

chỗ ở và ăn uống cho người vô gia cư và thiếu điều kiện sinh sống trong thời gian trước khi họ rời khỏi Ba Lan.

Ai có thể hưởng dụng từ hỗ trợ tự nguyện hồi hương?

Từ Chương trình có thể hưởng dụng:

Chương trình được thiết kế phù hợp với những người có vấn đề về sức khỏe, bệnh tật hoặc tàn tật, phụ nữ mang thai, phụ nữ độc thân với trẻ em và người cao tuổi.

Trợ giúp tái hòa nhập là gì?


Một phần quan trọng của chương trình là để giúp tái hòa nhập cho những người hồi hương. Hỗ trợ tái hòa nhập được cung cấp bởi IOM dưới các hình thức khác nhau, càng nhiều càng tốt để đáp ứng nhu cầu và mong đợi của người nhận được nó. Nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp trở về ,sau khi trở về và đảm bảo các nhu cầu cấp thiết nhất.

Hỗ trợ tái hòa nhập có thể được sử dụng cho những nhu cầu :

  • mua các sản phẩm cơ bản cần thiết nhất (thực phẩm, thuốc men, quần áo, đồ gia dụng), hoặc ví dụ:
  • bắt đầu hoặc cho hoạt động kinh doanh,
  • học tập, bao gồm đào tạo nghề,
  • chăm sóc y tế,
  • trợ cấp việc làm.

Danh sách trên chưa phải là đầy đủ, hình thức và bản chất của sự hỗ trợ tái hòa nhập còn được cung cấp phù hợp với nhu cầu cá nhân của từng người trở về.

Làm thế nào để nhận được sự giúp đỡ cho việc hồi hương tự nguyện?

Những người quan tâm để nhận được sự hỗ trợ trở về tự nguyện có thể nhận được thêm thông tin qua điện thoại hoặc e-mail hay trực tiếp tại văn phòng IOM từ thứ hai đến thứ sáu, trong thời gian từ 9:00-17:00.

Thông tin được cung cấp bằng tiếng Ba Lan, Nga và tiếng Anh. Trong trường hợp người có nhu cầu trở về nước không nói được các ngôn ngữ trên, IOM tìm một thông dịch viên.

Liên hệ với IOM:

IOM - Tổ chức quốc tế về di cư
Ul. Mariensztat 8
00-302 Warsaw

Điện thoại: 22 538 91 86, 22 538 91 62
fax.:22 538 91 85
Điện thoại di động : 606 248 414

www.iom.pl

Facebook