Jesteś na:

Sprzedaż nieruchomościdrukuj

Cudzoziemiec może sprzedać nieruchomość na takich warunkach, jak każdy obywatel Polski.

Podatek dochodowy z tytułu odpłatnego zbycia (sprzedaży) nieruchomości

Sprzedając nieruchomości należy pamiętać, że trzeba będzie opłacić podatek dochodowy odsprzedaży nieruchomości. Podatek należy opłacić, gdy sprzedaż następuje w ciągu 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. Oznacza to, że sprzedaż nieruchomości w 2014 roku, która została nabyta czy wybudowana przed 1 stycznia 2009 roku, nie podlega już opodatkowaniu.

Podatek wynosi 19% od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i płatny jest w terminie złożenia rocznej deklaracji podatkowej, czyli do 30 kwietnia następnego roku.

Podatek wykazywany jest w odrębnej deklaracji podatkowej. Wzory dokumentów o zamieszono poniżej:

Dochód to przychód ze sprzedaży po uwzględnieniu kosztów sprzedaży i kosztów zakupu czy wybudowania nieruchomości, zwiększone o udokumentowane nakłady poniesione w czasie posiadania nieruchomości zwiększające jej wartość i zwiększone o inflację.

Do kosztów sprzedaży zalicza się najczęściej:

  • opłaty notarialne,
  • skarbowe,
  • sądowe,
  • reklamowe,
  • koszty pośrednictwa.

Uwaga: Jeżeli część przychodów uzyskana ze sprzedaży nieruchomości przeznaczona jest na własne cele mieszkaniowe (kupno innego mieszkania, domu) to nie ma konieczności odprowadzania podatku od tej części dochodu z płatnego zbycia  (sprzedaży) nieruchomości. Jeżeli całość przychodów została przeznaczona na cele mieszkaniowe, to podatku się nie płaci. Nabycie nowej nieruchomości musi nastąpić jednak nie później niż w ciągu 2 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła sprzedaż.

Więcej informacji na temat podatku dochodowego z odpłatnego zbycia nieruchomości (sprzedaży) znajduje się tutaj ->

Facebook