bạn đang ở:
trang chủ Số tiền để chi trả cho lưu trú

Số tiền để chi trả cho lưu trúIn ra

Người nước ngoài nhập cảnh vào Ba Lan trong khoảng thời gian hơn ba ngày nên có các phương tiện sinh hoạt phí để trang trải chi phí ăn, ở , quá cảnh và trở về nước xuất xứ của mình, ít nhất là100 zł. cho mỗi ngày trong thời gian dư kiến lưu trú , hoặc tương đương bằng ngoại tệ.

Người nước ngoài nhập cảnh vào Ba Lan để nhập học hoặc tiếp tục học tập, tham gia nghiên cứu cần phải có đủ tiền để trang trải chi phí ăn ở tại Ba Lan ít nhất là 543 zł. cho mỗi tháng lưu trú và cho thời gian là 15 tháng lưu trú  (trong trường hợp nghiên cứu khoa học trong thời gian 12 tháng) hoặc cho toàn bộ thời gian lưu trú ở Ba Lan, nếu thời gian lưu trú ngắn hơn 15 (12) tháng khi sống một mình,  hoặc phải có ít nhất 457 zł. /  mỗi tháng cho mỗi thành viên trong gia đình nếu người nước ngoài lưu trú tại Ba Lan cùng với gia đình.

Chú ý: Thay vì số tiền yêu cầu bằng złoty, người nước ngoài có thể  có số tiền tương đương bằng ngoại tệ.

Ngoài ra, người nước ngoài phải có vé để trở về nước xuất xứ hoặc có nguồn tài chính để mua vé và số tiền là:

  • 200 zł, nếu người nước ngoài đến từ một nước láng giềng Ba Lan;
  • 500 zł, nếu người nước ngoài đến từ một nước EU và không có biên giới với Ba Lan;
  • 2500 zł, nếu người nước ngoài đến từ một nước ngoài EU, và không tiếp giáp với Ba Lan;


Giấy tờ xác nhận khả năng tài chính cần thiết có thể là :

  • séc thẻ du lịch;
  • giấy chứng nhận số tiền trong thẻ tín dụng của ngân hàng phát hành thẻ tín dụng này;
  • giấy chứng nhận có tiền trong tài khoản ngân hàng, có trụ sở trên lãnh thổ Ba Lan;
  • bản chính giấy mời ;
  • trong trường hợp của sinh viên - giấy chứng nhận học bổng trong hoặc ngoài nước;
  • bằng chứng có việc làm và mức thu nhập.
Facebook