Jesteś na:
Strona główna Mieszkalnictwo Wynajem mieszkania/domu Rozwiązanie (zakończenie) umowy najmu

Rozwiązanie (zakończenie) umowy najmudrukuj

Umowa zawarta na czas określony (np. na 1 rok) rozwiązuje się automatycznie po zakończeniu okresu jej ważności. Umowę można wypowiedzieć (zakończyć) najlepiej w formie pisemnej z zachowaniem określonego w umowie okresu wypowiedzenia wskazanego w danej umowie.

Umowy na czas nieoznaczony (bezterminowe) można wypowiedzieć z zachowaniem terminu wypowiedzenia zawartego w umowie, a gdy okres wypowiedzenia nie jest zapisany w umowie, zgodnie z ustawowymi okresami wypowiedzenia. Ustawowy termin wypowiedzenia umowy najmu (podpisanej na czas nieokreślony, przy miesięcznych płatnościach czynszu) wynosi 3 miesiące licząc od końca miesiąca kalendarzowego, w których nastąpiło wypowiedzenie. W innych przypadkach:

  • gdy czynsz jest płacony w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc – najem można wypowiedzieć najpóźniej na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego,
  • gdy czynsz jest płacony w krótszych odstępach czasu niż 1 miesiąc – na trzy dni naprzód,
  • gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.

Wypowiedzenia umowy może dokonać zarówno osoba wynajmująca, jak również właściciel lokalu. Właściciel ma prawo dokonać rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, gdy lokator wykorzystuje go w sposób niezgodny z przeznaczeniem, np. dokonuje zniszczeń, prowadzi w nim działalność gospodarczą, w lokalu przebywają i nocują osoby, które nie mają do tego prawa. Wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminu wypowiedzenia również, jeżeli najemca nie płaci czynszu w terminie co najmniej przez dwa pełne okresy płatności (w przypadku miesięcznych płatności – 2 miesiące) oraz wynajmujący uprzedził najemcę o fakcie wypowiedzenia na piśmie i ustalił dodatkowy miesięczny termin spłaty zaległości.

Po zakończeniu najmu, najemca ma obowiązek opuścić lokal w stanie nie gorszym, niż w momencie rozpoczęcia najmu.

Obowiązek meldunkowy -> nie rodzi żadnych uprawnień obcokrajowca do nieruchomości. Meldunek jest po prostu potwierdzeniem stanu faktycznego, czyli przebywania określonej osoby w danym lokalu.

Uwaga: Należy pamiętać, że pobieranie dodatkowych opłat przez właścicieli za umożliwienie czasowego meldunku -> najemcy jest niezgodne z polskim prawem. 

Facebook