bạn đang ở:
trang chủ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở BA LAN Quyết định và thực hiện kinh doanh

Quyết định và thực hiện kinh doanhIn ra

Chỉ một số người nước ngoài có thể thành lập và hoạt động kinh doanh trên các điều khoản tương tự như công dân Ba Lan . Điều này có nghĩa là họ có thể hoạt động và thực hiện bất kỳ hình thức nào mà  pháp luật Ba Lan cho phép trong hoạt động kinh tế ( tìm hiểu: Hoạt động kinh doanh tại Ba Lan - thông tin cơ bản -> ) . Thuộc vào nhóm một số người nước ngoài có quyền như công dân Ba Lan là những người nhập cư , những người đang ở Ba Lan mà họ có :

1)  giấy phép định cư ;
2)  giấy phép cư trú dài hạn trong EU ;
3)  giấy phép cư trú có thời hạn cấp cho thành viên gia đình người nước ngoài với mục đích đoàn tụ gia đình – ai là người được coi là thành viên trong gia đình ?;
4)  giấy phép cư trú có thời hạn được cấp trên cơ sở giấy phép cư trú dài hạn trong EU , được cấp bởi một nước thành viên EU khác ngoài Ba Lan , nếu người đó chứng minh được lý do chính đáng phải cư trú ở Ba Lan ;
5)  giấy phép cư trú có thời hạn đã cấp cho thành viên trong gia đình của người nước ngoài có giấy phép cư trú dài hạn của EU - do một nước EU khác cấp , và người nước ngoài này chứng minh được lý do cần phải cư trú ở Ba Lan , và thành viên trong gia đình cùng đang sống với người nước ngoài tại một nước thành viên EU khác và mong muốn cùng nhau cư trú tại Ba Lan ;
6)  giấy phép cư trú có thời hạn cấp cho sinh viên học đại học chính quy hoặc nghiên cứu sinh chính quy ở Ba Lan ;
7)  giấy phép cư trú có thời hạn và trên cơ sở kết hôn với công dân Ba Lan sinh sống tại Ba Lan ( vợ hoặc chồng của công dân Ba Lan có quyền làm kinh doanh, điều này nó xảy ra bởi hôn nhân, và qua đó cơ sở được lưu trú là giấy phép cư trú có thời hạn nhất định ) ;
8)  có tiêu chuẩn người tị nạn ;
9)  được bảo vệ ; 
10)  giấy phép chấp nhận cư trú;
11)  được quyền ở Ba Lan với sự bảo vệ tạm thời;
12)  có thẻ Người Ba Lan hợp lệ.

Còn lại những người nước ngoài khác, không được đề cập ở trên (ví dụ , những người lưu trú ở Ba Lan trên cơ sở thị thực , hoặc những người cư trú ở nước ngoài và đăng ký kinh doanh không yêu cầu sự hiện diện của họ tại Ba Lan ) , họ có thể thực hiện và làm kinh doanh chỉ trong những hình thức sau đây :

  • công ty hợp doanh hữu hạn -  thông tin về đăng ký , tiến hành và những vấn đề liên quan  đến các hoạt động kinh tế này có sẵn ở đây -> 
  • công ty hợp doanh hữu hạn - cổ phần - thông tin về đăng ký , tiến hành và những vấn đề liên quan đến các hoạt động kinh tế này có sẵn ở đây ->
  • công ty trách nhiệm hữu hạn - thông tin về đăng ký , tiến hành và những vấn liên quan đến các hoạt động kinh tế này có sẵn ở đây ->
  • công ty cổ phần -  thông tin về đăng ký , thực hiện và những vấn đề liên quan đến các hoạt động kinh tế này có sẵn ở đây ->

Chú ý: các thỏa thuận quốc tế giữa các quốc gia và Ba Lan có thể dẫn đến những giới hạn hoặc cho phép thêm quyền hạn. Vì vậy, cần phải tìm hiểu chắc chắn là liên hệ của quốc gia xuất xứ của người nước ngoài có áp dụng thỏa thuận quốc tế hay không. Bộ Ngoại giao có cập nhật tin tức dữ liệu về các hiệp ước quốc tế. Có thể kiểm tra thông tin này trên trang web.: www.traktaty.msz.gov.pl

Các thủ tục hợp pháp hóa cư trú trên cơ sở hoạt động kinh doanh có thể tìm ở đây->

Chú ý: Người nước ngoài chỉ muốn thành lập một trong bốn công ty được đề cập ở trên,không cần phải cư trú ở Ba Lan . Điều này có nghĩa là người nước ngoài là một chủ doanh nghiệp và về nguyên tắc , sự hiện diện của họ tại Ba Lan có thể là không cần thiết (ví dụ , người đó có thể đăng ký thành lập công ty qua Internet ) . Tuy nhiên, nếu người nước ngoài  có kế hoạch làm một việc cụ thể  trong công ty của mình ( ví dụ, làm quản lý công ty ) phải có giấy phép lao động cho một công việc nhất định đó  (ví dụ như làm giám đốc ) và phải cư trú hợp pháp tại Ba Lan (ví dụ như thị thực , thẻ cư trú ) .

Các thành viên của gia đình người nước ngoài , mà điều ước quốc tế đề cập đến là những người có thể hoạt động kinh doanh dưới hình thức là công ty hợp doanh hữu hạn, công ty hợp doanh hữu hạn - cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần, người có giấy phép cư trú có thời hạn , có thể thành lập và thực hiện các hoạt động kinh doanh trên cơ sở tương tự như những người nước ngoài.

Các thành viên gia đình có giấy phép cư trú có thời hạn, được cấp : sẽ đến hoặc hiện  đang ở Ba Lan trên cơ sử kết nối gia đình với người nước ngoài ( người có giấy phép cư trú có thời hạn và thực hiện các hoạt động kinh doanh trên cơ sở đăng ký vào sổ đăng ký hoạt động kinh tế trên nguyên tắc hợp tác hai bên ) có thể thực hiện và tiến hành các hoạt động kinh doanh trên cơ sở tương tự như người nước ngoài.

Cần biết : Những người quan tâm đến việc kinh doanh ở Ba Lan có thể liên hệ với Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp Ba Lan ( PARP ), tại đây họ có thể  đào tạo cho các doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu học sau đại học trong lĩnh vực kinh doanh.

Ngoài ra, trong các hoạt động của PARP có những điểm hoạt động tư vấn KUS ( Hệ thống dịch vụ Quốc gia), ở đây có thể nhận được thông tin miễn phí cho các công ty và cá nhân có nhu cầu để bắt đầu làm doanh nghiệp. Danh sách các điểm tư vấn KSU tìm được  ở đây -> 

Liên hệ với các Điểm Dịch vụ Tư vấn - KSU có thể qua điện thoại , e-mail hay đến trực tiếp , có thể hẹn với nhà tư vấn tại trụ sở của các điểm KSU .

Dưới đây là danh sách của các tổ chức cung cấp tư vấn về hoạt động kinh doanh bằng tiếng nước ngoài :
1. Luberska Fundacja Rozwoju – Quỹ Phát Triển Lublin, địa chỉ :  Ul. Zana 41 , 20-601 blin số điện thoại
81 528 53 55

consult@lfr.lublin.pl
www.lubelskie.ksu.parp.gov.pl
Tư vấn bằng tiếng Anh

2. Trung tâm dạy nghề của tỉnh Gorzow Wielkopolski, địa chỉ  ul. Sikorski  95, 66-400 Gorzow Wielkopolski , điện thoại 95 722 40 09

www.zdz.gorzow.pl 
wzdzpk@zdz.gorzow.pl
Tư vấn bằng : tiếng Nga , tiếng Đức, tiếng Anh

3.  Quỹ Kinh tế - Fundacja Gospodarcza, địa chỉ : ul. Olympic 2, 81-538 Gdynia , Điện thoại: 58 622 60 17

www.fungo.com.pl ,
pkgdynia@fungo.com.pl
Tư vấn bằng : Tiếng Anh , tiếng Nga

4. Phòng Thương mại và Hợp tác  Xuất - nhập khẩu Ba Lan , địa chỉ : ul. St Marcin , 61-809 Poznań , điện thoại : 61 8547848

www.pcc.org.pl
izba@pcc.org.pl
Tư vấn bằng: tiếng Anh , tiếng Đức , tiếng Nga phải hẹn trước

5. Trung tâm dạy nghề tại Gorzow Wielkopolski, địa chỉ : ul. Bema 6 , 73-110 Stargard , điện thoại 91 578 45 16

www.zdz.gorzow.pl
wzdzpk@zdz.gorzow.pl
Tư vấn bằng: Tiếng Nga , tiếng Đức, tiếng Anh

6. Trung tâm dạy nghề tạiGorzow Wielkopolski, địa chỉ : ul. Sikorski  95, 66-400 Gorzów  Wielkopolski , điện thoại :95 722 4009

www.zdz.gorzow.pl
wzdzpk@zdz.gorzow.pl

Tư vấn bằng tiếng:  Nga , tiếng
Đức, tiếng Anh

Facebook