bạn đang ở:
trang chủ THẤT NGHIỆP ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI THẤT NGHIỆP Quyền và nghĩa vụ của những người thất nghiệp

Quyền và nghĩa vụ của những người thất nghiệpIn ra

Các quyền lợi của những người thất nghiệp

Các cơ quan phòng lao động cấp huyện cung cấp cho những người quan tâm thông tin về  nhu cầu tuyển dụng người làm việc. Phòng lao động cũng có nhiệm vụ tư vấn chuyên nghiệp hỗ trợ tìm kiếm việc làm , tư vấn và tổ chức các hội thảo và tập huấn cho các hoạt động tìm kiếm việc làm.

Chú ý ! Người thất nghiệp trong một năm lịch có quyền10 ngày ở lại nước ngoài hay là trong một tình huống khác , thiếu sự sẵn sàng để nhận việc làm, khi thông báo về những vấn đề trên cho phòng lao động .

 Trong một số trường hợp, người thất nghiệp có thể:

 •   được giới thiệu đi làm một công việc khác , công việc công cộng, xã hội  hay đi thực tập;
 •   một lần được nhận hộ trợ tài chính để khởi đầu cho việc kinh doanh ;
 •   được nhận bổ sung tài chính phát triển (bổ sung tài chính phát triển là gì?->);
 •   nhận được tài trợ hoặc bồi hoàn tài chính cho lớp sau đại học , đào tạo ;
 •   được trả lại các chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian đào tạo tổ chức ngoài nơi ở;
 •   đề nghị hộ trợ hoàn lại cho các chi phí chăm sóc trẻ em dưới 7 tuổi, khi người mẹ  nuôi con độc thân ;
 •   được hưởng các các dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí của  NFZ  Phòng lao động sẽ  phí bảo hiểm cho những người thất nghiệp.
 • Người thất nghiệp cũng có thể đăng ký bảo hiểm cho các thành viên gia đình của mình, cụ thể là:
  - các con  ( của mình, của người phối ngẫu, con nuôi và cháu nếu trẻ chưa đến tuổi 18 (đến 26 tuổi, khi đang học);
  - người phối ngẫu.


Chú ý ! Để có bảo hiểm y tế cho những người trong gia đình, cần nộp cho phòng lao động những dữ liệu: họ, tên, số đăng ký công dân (số PRESEL - nếu có), địa chỉ và mối quan hệ với những người thất nghiệp (nếu con mang họ khác thì trình diễn giấy khai sinh của đứa trẻ).


Ngoài ra, những người thất nghiệp dưới 30 tuổi có thể được trợ cấp bằng tem - phiếu cho việc đào tạo, thực tập, giải quyết việc làm hoặc hỗ trợ chuẩn cho nơi ở mới và nhận việc làm hoặc khởi đầu công việc kinh doanh ngoài nơi cư trú hiện tại.

Trợ cấp thất nghiệp

Quyền lợi được nhận trợ cấp cho những người thất nghiệp cho mỗi ngày theo lịch kể từ ngày đăng ký tại phòng lao động, khi trong 18 tháng cuối, trong thời gian ít nhất là 365 ngày , người thất nghiệp đã:

 • làm việc hoặc làm việc trên cơ sở hợp đồng lao động và nhận được tiền lương là số tiền lương ít nhất tối thiểu,
 • cung cấp các dịch vụ trên cơ sở hợp đồng đại lý hoặc hợp đồng hoa hồng hoặc theo các hợp đồng dân sự khác hoặc đã trả bảo hiểm xã hộ do hoạt động kinh tế ngoài  nông nghiệp, làm việc trong thời gian bị tạm giam giữ hoặc trong thời gian bị tù , nếu cơ sở mức tiền lương đã nhận được ít nhất là mức lương tối thiểu;
 • đã làm việc ở nước ngoài và đến Ba Lan là người hồi hương (hồi hương là gì?);
 • trong trường hợp hoàn cảnh khác.


Thời gian được nhận trợ cấp là 180 ngày và có thể được kéo dài đến một năm cho những người:

 • sống trong quận – huyện , nơi tỷ lệ thất nghiệp trong ngày 30 tháng 6 của năm trước ngày được nhận trợ cấp vượt quá 150% của tỷ lệ thất nghiệp trong nước;
 • trên 50 tuổi và có ít nhất thời gian là có 20 năm có quyền được nhận trợ cấp;
 • là người độc thân nôi ít nhất một đứa con dưới 15 tuổi hoặc phải nuôi một đứa trẻ dưới 15 tuổi (khi người phối ngẫu cũng là người thất nghiệp, nhưng không có quyền nhận trợ cấp thất nghiệp).


Trong thời gian đầu tiên 90 ngày được trợ cấp số tiền brutto là:

 1. 664,90 zł (80% của số tiền trợ cấp cơ bản khi thời gian có quyền được nhận trợ cấp ít hơn 5 năm);
 2. 831,10 zł (100% số tiền trợ cấp cơ bản khi thời gian có quyền được nhận trợ cấp là hơn 5 năm, nhưng dưới 20 năm);
 3. 997,40 zł (120% số tiền trợ cấp cơ bản khi thời gian có quyền được nhận trợ cấp là ít nhất là 20 năm).


Trong những tháng sau, số tiền trợ cấp sẽ được giảm tương ứng :

 1. 522,10 zł  brutto (khi thời gian có quyền được nhận trợ cấp là ít hơn 5 năm);
 2. 652,60 zł  brutto (khi thời gian có quyền được nhận trợ cấp là từ 5 năm đến 20 năm);
 3. 783,20 zł gộp (khi thời gian có quyền được nhận trợ cấp là ít nhất là 20 năm).

 

Trách nhiệm của những người thất nghiệp

Người đăng ký là người thất nghiệp có nghĩa vụ phải lên báo cáo tại phòng lao động trong thời hạn quy định và tiếp nhận sự giúp đỡ và hỗ trợ  (ví dụ. nhận việc làm khi được giới thiệu, đi thực tập, đào tạo nghề ).

Người thất nghiệp có nghĩa vụ thông báo cho phòng lao động cấp huyện về sự  hết quy chế là người thất nghiệp hoặc hết quyền được trợ cấp thất nghiệp (ví dụ. bắt đầu làm việc, bắt đầu tự kinh doanh) trong vòng 7 ngày. Người thất nghiệp trong vòng 7 ngày phải thông báo cho phòng lao động về những thay đổi trong dữ liệu đăng ký của mình (Những dữ liệu gì được chuyển giao cho phòng lao động trong bản đăng ký). Người thất nghiệp trong trường hợp đăng ký tạm trú phải cung cấp giấy chứng nhận tạm trú của mình cho phòng lao động , và thông báo cho phòng lao động khi thay đổi địa chỉ nơi ở và đăng ký với phòng lao động nơi cư trú mới trong vòng 14 ngày kể từ ngày thay đổi nơi cư trú,

Ngoài ra, người thất nghiệp trước khi nhận việc làm tiến hành kiểm trếcức khỏe và / hoặc tâm lý. Trong trường hợp bị bệnh, người thất nghiệp phải thông báo cho phòng lao động được nhận trợ cấp ốm đau hoặcổtợ cấp phục hồi chức năng, cũng như không có khả năng lồm việc do bệnh tật hoặc chăm sóc thành viên trong gia đình bị bệnh.

Facebook