bạn đang ở:

QUYỀN LỢI CỦA BỆNH NHÂNIn ra

Theo Hiến pháp Ba Lan và các pháp luật khác mà bệnh nhân có những quyền. Việc thực hiện quyền của bệnh nhân là trách nhiệm của tất cả những người liên quan trong việc cung cấp chăm sóc y tế: bác sĩ, y tá và những người tiếp nhận.


1. Bệnh nhân có quyền được chăm sóc sức khỏe: bệnh nhân có quyền được chăm sóc y tế một cách cẩn thận thích hợp, tuân thủ theo các yêu cầu của kiến ​​thức y tế hiện nay.


Bệnh nhân có quyền hỏi ý kiến ​​ bác sĩ ,y tá và nữ hộ sinh thứ hai, nếu nghi ngờ ý kiến ​​đầu tiên.


Bệnh nhân có quyền được cấp cứu ngay lập tức khi có nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng.


2. Quyền lựa chọn: bệnh nhân có quyền lựa chọn bác sĩ, y tá, nữ hộ sinh, bác sĩ chuyên khoa (trong số tất cả các bác sĩ điều trị ở phòng khám chuyên khoa, có hợp đồng với  NFZ), bác sĩ nha khoa (trong số tất cả các bác sĩ làm việc ở phòng khám, trạm y tế, có hợp đồng với NFZ), cơ sở y tế thực hiện theo hợp đồng, bất kỳ bệnh viện nào, có hợp đồng với NFZ, trên toàn Ba Lan.


3. Quyền được thông tin: bệnh nhân có quyền được thông tin về những vấn đề liên quan đến họ - mỗi cơ sở cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có trách nhiệm treo các thông tin về các quyền của bệnh nhân.
Bệnh nhân có quyền biết thông tin về tính chất, mức độ và thể loại dịch vụ
Bệnh nhân có quyền được truyền lại những thông tin một cách dễ hiểu và dễ tiếp cận. Có quyền yêu cầu giải thích cho đến khi thông tin cung cấp được hiểu rõ ràng.
Bệnh nhân có quyền được thông tin về tình trạng sức khỏe, chẩn đoán, điều trị, hậu quả của điều trị hoặc phải đình chỉ điều trị , và có quyền quyết định những thông tin gì và thông báo lại cho ai.
Bênh nhân có quyền từ chối nhận thông tin. Tuy nhiên, phải chỉ ra chính xác từ chối những thông tin nào, ví dụ như về tình hình sức khỏe của mình.


4. Quyền thể hiện sự đồng ý: bệnh nhân có quyền đưa ra thông báo chấp thuận điều trị.


5. Quyền bí mật: bệnh nhân có quyền giữ bí mật tất cả các thông tin có liên quan đến họ, thông tin về tình trạng sức khỏe, về bệnh và chuẩn đoán điều trị, khám xét nghiệm và các kết quả của nó.


6. Quyền được tôn trọng sự riêng tư và phẩm chất: bác sĩ, y tá, nữ hộ sinh có nhiệm vụ điều trị bệnh nhân với sự tôn trọng quyền này. Bệnh nhân có quyền trong thời gian điều trị được gần gũi với những người thân của mình. Tuy nhiên, do an toàn sức khỏe của bệnh nhân, hoặc nếu có thể xẩy ra dịch bệnh, bác sĩ có thể từ chối sự hiện diện của người nhà bệnh nhân.


7. Quyền xem hồ sơ y tế: bệnh nhân có quyền truy cập các thông tin liên quan đến sức khỏe của họ.


8. Quyền giử và giữ đồ vật giá trị: bệnh nhân ở trong bệnh viện hoặc các trung tâm chăm sóc sức khỏe cả ngày có quyền gửi để giữ hộ những đồ vật có giá trị.


9. Quyền phản đối ý kiến hoặc bản bệnh án ​​của bác sĩ : khi bệnh nhân không đồng ý với các ý kiến ​​hoặc phán đoán của bác sĩ có thể phản đối đến Hội đồng Bác sĩ qua Người đại diện quyền bệnh nhân, trong vòng 30 ngày,kể từ ngày nhận được các ý kiến ​​hoặc phán đoán của bác sĩ về tình trạng sức khỏe của mình.


10. Quyền được tôn trọng cuộc sống gia đình và riêng tư : bệnh nhân lưu trú tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe cả ngày (ví dụ như bệnh viện) có quyền liên lạc điện thoại hoặc bằng thư từ với những người khác, cũng có quyền từ chối tiếp xúc với họ.


11. Quyền được chăm sóc về tâm linh: trong tình hình sức khỏe bị giảm sút hoặc tính mạng bị đe dọa, bệnh nhân có quyền được tiếp xúc với các linh mục tôn giáo của mình.

Facebook