bạn đang ở:
trang chủ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở BA LAN Quyền cư trú của người nước ngoài tại Ba Lan, dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh

Quyền cư trú của người nước ngoài tại Ba Lan, dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanhIn ra

Thị thực

Người nước ngoài , là người hoạt động kinh doanh  ở Ba Lan có thể xin thị thực đến Ba Lan trên cơ sở hoạt động kinh tế . Ngoài tập tài liệu cơ bản cần thiết để xin thị thực , thì tại lãnh sự quán của Ba Lan phải nộp tài liệu chứng minh các hoạt động kinh doanh tại Ba Lan, ví dụ như số đăng ký KRS , Hợp đồng thành lập công ty có công chứng , giấy chứng nhận của cơ quan thuế là không nợ thuế.

Chú ý: Thị thực vào  Ba Lan không thể được cấp khi chỉ có ý định làm kinh doanh , trừ trường hợp người nước ngoài chứng minh được ý định và lý do của mình vào Ba Lan. Trong trường hợp này , lãnh sự sẽ quyết định : bằng chứng đã được trình bầy có đủ để cấp thị thực hay không  .

Cần biết : trong trường hợp công ty đăng ký trong CEIDG , việc đăng ký có thể  được gửi qua Internet, có nghĩa là việc đăng ký không đòi hỏi phải có sự hiện diện trực tiếp tại Ba Lan. Nếu người nước ngoài, đang ở nước ngoài và có dự định sẽ làm kinh doanh ở Ba Lan, nhưng chưa có cơ sở để lưu trú tại Ba Lan ( không có thị thực không có giấy phép cư trú ),  có thể thành lập công ty qua Internet, và sau khi nhận được giấy đăng ký trong CEIDG, có thể gửi đơn đến Lãnh sự quán Ba Lan tại nước của mình để xin thị thực trên cơ sở hoạt động kinh doanh. Và cần nhớ rằng người như vậy có thể tiến hành kinh doanh chỉ ở dạng của bốn công ty : công ty hợp tác giới hạn, công ty hợp tác giới hạn - cổ phần, công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn . Để tiến hành kinh doanh trên các điều khoản tương tự như công dân Ba Lan (ví dụ, có thể hoạt động kinh tế dưới hình thức khác  so với bốn loại công ty trên ) , người nước ngoài phải có một cơ sở cư trú đầy đủ ở Ba Lan (thông tin về những người có thể động kinh doanh trên cơ sở tương tự như công dân Ba Lan tìm được ở đây - > )

Những thông tin về thủ tục xin thị thực có ở đây -> 

Chú ý: Hãy nhớ rằng, tập tài liệu cần thiết để xin thị thực có thể khác nhau tùy thuộc vào từng lãnh sự . Vì vậy, trước khi nộp đơn xin thị thực nên liên hệ trước với lãnh sự quán để có được đầy đủ thông tin về các tài liệu cần thiết khi xin thị thực.

Giấy phép cư trú có thời hạn

Người nước ngoài lưu trú tại Ba Lan và hoạt động kinh tế có thể đặt đơn xin giấy phép cư trú có thời hạn ở Ba Lan.

Chú ý: Người nước ngoài xin cấp giấy phép cư trú có thời hạn có thể thành lập và hoạt động kinh doanh chỉ trong các hình thức : công ty hợp tác hữu hạn, công ty hợp tác hữu hạn - cổ phần, công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn .

Những thông tin về các tài liệu phải nộp trong trường hợp kinh doanh có ở đây ->

Chú ý: Người nước ngoài làm việc hoặc có ý định để thực hiện công việc tại công ty  của mình, phải chứng minh rằng hoạt động của công ty là có lợi cho nền kinh tế Ba Lan (có nghĩa là : góp phần vào sự tăng trưởng của đầu tư, chuyển giao công nghệ , đổi mới hoặc tạo ra các việc làm mới ) . Trong thực tế, một tiêu chí quan trọng là bằng chứng trong công ty của người nước ngoài nhận làm việc ít nhất hai công dân Ba Lan .

Facebook