bạn đang ở:
trang chủ BUÔN BÁN NGƯỜI QUYỀN CỦA NẠN NHÂN NẠN BUÔN BÁN NGƯỜI

QUYỀN CỦA NẠN NHÂN NẠN BUÔN BÁN NGƯỜIIn ra

Nạn nhân của nạn buôn người hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, người đó đã cắt đứt mọi liên lạc với thủ phạm , có thể làm việc ở Ba Lan mà không cần có giấy phép lao động - giấy phép lao động là gì?

Người-nạn nhân tận dụng một thời gian để suy nghĩ (lưu trú ở trong Ba Lan trên cơ sở giấy chứng nhận) không có quyền được làm việc. Quyền được làm việc, chỉ dành cho nạn nhân của nạn buôn người đã hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật. Nạn nhân của nạn buôn người có thể nộp đơn xin trợ cấp hỗ trợ xã hội. Được hưởng sự hỗ trợ trong hệ thống trợ cấp xã hội bao gồm: người nước ngoài tại Ba Lan được xác định là nạn nhân của nạn buôn người, mà người đó đang ở trên lãnh thổ Ba Lan trên cơ sở giấy chứng nhận xác nhận giả định rằng họ là nạn nhân của nạn buôn bán người hoặc có giấy phép cư trú tạm thời cho các nạn nhân của nạn buôn bán người.

Nạn nhân của nạn buôn bán người cũng có quyền nộp đơn đòi bồi thường (thỏa mãn đền bù và bồi thường). Quá trình xét sử bồi thường được giải quyết tại tòa án khu vực và bắt đầu sử theo yêu cầu của người bị hại hoặc người khác được ủy quyền (trong một số trường hợp do công tố viên). Xin đòi bồi thường không phụ thuộc vào sự phát hiện ra, truy tố, hoặc kết án người phạm tội.

Facebook