bạn đang ở:

Quốc tịch của đứa trẻ emIn ra

Đứa trẻ có cha hoặc mẹ là công dân Ba Lan, nhận được quốc tịch Ba Lan khi sinh ra. Cha, mẹ

cũng có thể lựa chọn quốc tịch của cha, mẹ cho đứa trẻ không phải là một công dân Ba Lan,

nếu luật pháp của nhà nước đó cho đứa trẻ được quyền nhận quốc tich.

Để đứa trẻ có quốc tịch Ba Lan và điều này trở thành hiện thực, thì phải đến Văn phòng tỉnh

(Sở Nội vụ và người nước ngoài) nơi cư trú của cha mẹ, nộp đơn về sự lựa chọn quốc tịch Ba

lan cho đứa trẻ. Nếu trong trường hợp cha mẹ chưa kết hôn, cần phải xác nhận ra người cha

cho đứa trẻ . Khi người cha là công dân Ba Lan, đứa trẻ cũng có thể có quốc tịch Ba Lan.

Giấy xác nhận là cha  phải được nộp trong vòng ba tháng kể từ ngày ra đời của đứa trẻ. Lệ phí

khi nhận giấy chứng nhận này là 9 zł. Giấy này phải được đệ trình nộp trực tiếp bởi cả cha lẫn

mẹ.

Nếu đứa trẻ được sinh ra ở nước ngoài, đơn phải được thực hiện trước Lãnh sự Ba Lan nơi cư

trú ở nước ngoài. Lệ phí  khi nhận giấy chứng nhận này của lãnh sự là 9 zł.

Facebook