Jesteś na:
Strona główna Pobyt w Polsce (stan prawny od 01.05.2014r.) Program pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji

Program pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracjidrukuj

Aplikuj ONLINE

 

Program pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji skierowany jest do migrantów, którzy chcieliby powrócić do swojego kraju, a nie są w stanie sami zorganizować podróży powrotnej. 

Co obejmuje pomoc w dobrowolnym powrocie?

Pomoc udzielana cudzoziemcom przez IOM w ramach programu obejmuje: 

  • organizację i finansowanie podróży powrotnej i pomoc w ponownym zagospodarowaniu się osoby zainteresowanej (bardziej szczegółowe informacje są dostępne poniżej);
  • doradztwo umożliwiające podjęcie świadomej, dobrowolnej decyzji o powrocie;
  • pomoc w uzyskaniu dokumentu podróży oraz załatwieniu innych niezbędnych formalności związanych z powrotem, o ile jest to konieczne;
  • zakwaterowanie oraz wyżywienie dla osób bezdomnych lub pozbawionych środków do życia w okresie poprzedzającym wyjazd z Polski. 

Kto może skorzystać z pomocy w dobrowolnym powrocie

Z programu mogą skorzystać: 

Program jest dostosowany do potrzeb osób z problemami zdrowotnymi, osób chorych bądź niepełnosprawnych, kobiet w ciąży, samotnych rodziców z małymi dziećmi oraz osób w podeszłym wieku. 

Co to jest pomoc reintegracyjna

Ważnym elementem programu jest pomoc reintegracyjna, którą otrzymują osoby powracające do swoich krajów. Pomoc reintegracyjna oferowana przez IOM posiada zróżnicowane formy, możliwie najpełniej odpowiadające potrzebom i oczekiwaniom jej beneficjentów. Ma ona ułatwić im zagospodarowanie się po powrocie i zaspokoić ich najpilniejsze potrzeby. 

Pomoc reintegracyjna może być przeznaczona między innymi na: 

  • zakup artykułów pierwszej potrzeby (artykuły spożywcze, lekarstwa, odzież, artykuły gospodarstwa domowego) oraz na przykład
  • rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej;
  • edukację, w tym szkolenie zawodowe;
  • opiekę medyczną;
  • subsydiowane zatrudnienie. 

Powyższa lista nie stanowi zamkniętego katalogu; forma i charakter pomocy reintegracyjnej zostają dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby powracającej do swojego kraju. 

Jak skorzystać z pomocy w dobrowolnym powrocie?

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w dobrowolnym powrocie mogą uzyskać więcej informacji telefonicznie bądź mailowo lub zgłosić się osobiście do biura IOM od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00–17:00. 

Informacje udzielane są w języku polskim, rosyjskim i angielskim. W sytuacji, gdy osoba chcąca powrócić nie mówi w żadnym z tych języków, IOM zapewnia pomoc tłumacza.

Kontakt z IOM:

IOM Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji
ul. Mariensztat 8
00-302 Warszawa
tel.(22) 538 91 86, (22) 538 91 62
faks (22) 538 91 85
kom. 606248414
 
Wniosek o pomoc w dobrowolnym powrocie można wypełnić online tutaj:
Facebook