Jesteś na:
Strona główna Mieszkalnictwo Zakup nieruchomości Procedura zakupu nieruchomości

Procedura zakupu nieruchomościdrukuj

Przed zakupem wybranej nieruchomości warto sprawdzić stan prawny i ewentualne zadłużenie nieruchomości. W tym celu należy  uzyskać numer księgi wieczystej -> i sprawdzić jej zapisy.

Warto również zgłosić się do administracji bloku, by sprawdzić czy nieruchomość nie jest zadłużona (czy obecny właściciel na bieżąco płacił czynsz i inne opłaty). Należy poprosić również o zaświadczenie z gminy właściwej dla nieruchomości o niezaleganiu z podatkiem od nieruchomości -> Warto również zapoznać się ze stanem techniczno-użytkowym. W tym celu należy porozmawiać ze sprzedawcą i administratorem budynku na temat gospodarki remontowej.

Przed podpisaniem ostatecznej umowy warto zażądać od sprzedającego zaświadczenia z urzędu miasta bądź gminy poświadczającego, że nikt nie jest zameldowany (co to jest meldunek? ->) w sprzedawanym lokalu.

Po wyborze nieruchomości podpisuje się ze sprzedającym umowę przedwstępną. Nie ma prawnego wymogu sporządzania i podpisywania tej umowy u notariusza w formie tzw. aktu notarialnego, ale jest to rozwiązanie najbezpieczniejsze. Wiąże się jednak z koniecznością zapłaty tzw. taksy notarialnej (opłaty) -> Wyszukiwarka notariuszy zrzeszonych w Izbie Notarialnej w Warszawie znajduje się tutaj -> 

W umowie przedwstępnej powinna zostać określona:

  • cena mieszkania,
  • termin opuszczenia mieszkania przez obecnego właściciela,
  • termin płatności.

W uwagach można też zamieścić opis aktualnego stanu technicznego mieszkania. Warto również wymienić wyposażenie mieszkania (najczęściej kuchni i łazienki) oraz listę ewentualnych napraw, do których zobowiązuje się obecny właściciel mieszkania przed przekazaniem lokalu nowemu właścicielowi.

Umowa przedwstępna wiąże się często z koniecznością zapłaty zaliczki (co to jest zaliczka? ->) bądź zadatku (co to jest zadatek? ->) na rzecz sprzedającego (np. w wysokości 10% całkowitej kwoty kupowanej nieruchomości).

Umowę kupna–sprzedaży nieruchomości sporządza się u notariusza (w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności).Wyszukiwarka notariuszy zrzeszonych w Izbie Notarialnej w Warszawie znajduje się tutaj -> Za usługi notarialne opłaca się tzw. taksę notarialną (opłatę) -> w kwocie zależnej od wysokości transakcji.

Po podpisaniu umowy kupna–sprzedaży należy opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych -> w wysokości 2% wartości nabywanej nieruchomości oraz dokonać wpisu do księgi wieczystej nieruchomości -> Wpis do księgi wieczystej kosztuje 200zł, a za dodatkową opłatą formalność ta można również zlecić notariuszowi. Wniosek o dokonanie zmian wpisów w księdze wieczystej dostępny jest tutaj -> Zmianę właściciela należy również zgłosić w urzędzie miasta lub gminy właściwym dla lokalizacji nieruchomości. Jest to również informacja o nowym płatniku podatku od nieruchomości -> Następnie można dokonać meldunku ->

Uwaga: Obowiązek meldunkowy -> dla obywateli Polski zostanie zniesiony z dniem 1 stycznia 2016r.

Należy również skontaktować się z zakładem energetycznym, telekomunikacyjnym czy gazownią w celu poinformowania o zmianie właściciela. Warto jednocześnie poinformować obecnego pracodawcę, banki i inne instytucje o zmianie adresu zameldowania i adresu do korespondencji.

Facebook