Jesteś na:
Strona główna Bezrobocie Status osoby poszukującej pracy Prawa i obowiązki osoby poszukującej pracy

Prawa i obowiązki osoby poszukującej pracydrukuj

Prawa osoby poszukującej pracy

Osoba posiadająca status poszukującego pracy może korzystać z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz z pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oferowanej przez urząd pracy. 

Obowiązki osoby poszukującej pracy

Podstawowym obowiązkiem osoby zarejestrowanej jako poszukującej pracy jest zgłaszanie się do urzędu pracy, nie rzadziej niż raz na 90 dni oraz w ustalonych terminach, celem potwierdzenia chęci korzystania z oferowanej pomocy. Poszukujący jest również zobowiązany do podejmowania oferowanych kursów, szkoleń czy studiów podyplomowych.

Facebook