Jesteś na:
Strona główna Bezrobocie Powiatowe urzędy pracy

Powiatowe urzędy pracydrukuj

Powiatowe urzędy pracy prowadzą rejestr osób bezrobotnych i poszukujących pracy zamieszkujących, bądź przebywających w danym powiecie. Lista powiatowych urzędów pracy w Polsce dostępna jest tutaj ->

Urzędy pracy świadczą usługi pośrednictwa pracy, a także oferują:

  • szkolenia, przygotowanie zawodowe dorosłych, staże oraz stypendia; 
  • dofinansowanie tworzenia nowych miejsc pracy; 
  • świadczenia pieniężnie (np. zasiłek dla bezrobotnych).

Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524* (czynna pn-pt w godz. 8-18)

* Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.

Kto może się zarejestrować jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy?

Zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna mogą cudzoziemcy, którzy spełniają kryteria do uzyskania statusu bezrobotnego (kryteria te znajdziesz poniżej), zamierzają wykonywać lub wykonują pracę w Polsce i:

Zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy mogą cudzoziemcy, wymienione wyżej oraz dodatkowo cudzoziemcy, którzy:

  • posiadają w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach stacjonarnych;
  • posiadają w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenie się z rodziną;
  • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi;
  • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie „innych okoliczności”;
  • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy jako członek rodziny obywatela polskiego,  obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego EFTA poszukujący zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
  • ubiegających się w Polsce o nadanie statusu uchodźcy posiadający zezwolenie na pracę wydane przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców.

Więcej informacji na temat pracy w Polsce dostępnych jest tutaj ->

Facebook