Jesteś na:

Podstawy prawnedrukuj

  1. Dz. U. 1920 Nr 31 poz. 178 Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ->
  2. Dz. U. 1994 Nr 85 poz. 388 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ->
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości, Poz. 729, Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. ->
  4. Obwieszczenie ministra sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, Poz. 237, Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r. ->

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ->

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w kwestii mieszkalnictwa zamieszczono tutaj ->

Facebook