Podstawa prawnadrukuj

  1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807.
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie przeprowadzenia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, Dz.U. 2009 Nr 36 poz. 284.

Strony internetowe:

  1. https://prod.ceidg.gov.pl
  2. http://zielonalinia.gov.pl
  3. http://www.paiz.gov.pl

UWAGA: Niniejsza strona ma charakter jedynie informacyjny i ze względu na złożony charakter procedury podejmowania działalności gospodarczej, przed założeniem działalności gospodarczej zalecane jest skorzystanie z usług wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji (np. kancelarii prawnych).

Facebook