Podatek od towarów i usług (VAT)drukuj

Podatek od towarów i usług jest to podatek, który płacimy kupując różne rzeczy, np. artykuły spożywcze, ubrania, kosmetyki, a także korzystając z usług, np. fryzjera, prawnika, lekarza. Podatek ten najczęściej jest już w cenie towaru czy usługi. Mówi się wtedy o cenie brutto.

Jeżeli cena jest podana netto oznacza to, że doliczyć trzeba podatek. Jednakże w sklepach czy zakładach usługowych ceny są podane już razem z podatkiem.

W Polsce istnieją różne stawki podatku VAT: 23%, 8%, 5%, 0%. Stawka ta zależy od rodzaju towaru lub usługi. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (http://www.mf.gov.pl/) lub na tematycznych stronach internetowych np. http://www.podatki.biz, www.vat.pl.

Cudzoziemiec, który prowadzi własną działalność wykonując różnego rodzaju usługi będzie musiał również zapłacić podatek VAT do urzędu skarbowego, który doliczał swoim klientom. Podatek VAT płaci się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce wykonywania działalności. Należy w tym celu wypełnić druk VAT-7 przy rozliczeniu miesięcznym lub VAT-7 K przy rozliczeniu kwartalnym. Wypełnione druki należy złożyć w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Facebook